Fri sakførsel for anke i røykersaken

Trondheim: Fylkesmannen i Sør-Trøndelag har innvilget fri sakførsel til Robert Lunds dødsbo for å anke dommen i røykersaken til Frostating lagmannsrett. Det er likevel fortsatt uvisst om saken blir anket, opplyser familiens talsmann Olaf Lund til NTB.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Robert Lund, som døde av lungekreft den 29. oktober, tapte i Orkdal herredsrett erstatningssaken som han hadde reist mot Tiedemanns Tobaksfabrik AS. Hans etterlatte ønsker å prøve saken for høyere rettsinstanser. Men forutsetningen er at familien ikke må bære den økonomiske belastning ved en ankebehandling.

Fylkesmannens avgjørelse gjelder fri sakførsel for lagmannsretten. Men ennå er det ikke tatt standpunkt til dekning av egenandelen. Advokat Edmund Asbøll har på familiens vegne søkt flere organisasjoner om økonomisk garanti i tilfelle en dom i lagmannsretten medfører at familien må dekke motpartens saksomkostninger.

Prinsipiell interesse

Fylkesmannen har gitt dispensasjon fra den inntekts- og formuesgrense som vanligvis gjelder for søknader om fri rettshjelp. Fylkesmannen har i sin avgjørelse lagt vekt på at en tilsvarende erstatningssak ikke tidligere har vært behandlet av en norsk lagmannsrett.

- Fylkesmannen har også sett hen til Justisdepartementets vedtak om innvilgelse av fri sakførsel for Orkdal herredsrett. Avgjørelsen vil ha prinsipiell interesse og betydning utover denne aktuelle sak slik at man gjennom saken kan få avklart de prinsipielle spørsmål saken reiser, heter det i svarbrevet til advokat Edmund Asbøll.

Første hinder

- Med fylkesmannens vedtak er første hinder passert. Det er gledelig, sier Edmund Asbøll til NTB.

Men samtidig peker han på ytterligere to hindere for å føre saken videre. Det ene er at fylkesmannen også innvilger søknaden om dekning av egenandelen for saksomkostningene i Orkdal herredsrett. Beløpet er ikke helt klart, men ligger på mellom 150.000 og 200.000 kroner.

Den tredje hindringen er at familien slipper å bære risikoen for eventuelle saksomkostninger i lagmannsretten. Søknad om støtte er sendt til Tobakksskaderådet og seks organisasjoner som arbeider med helsespørsmål.

Tobakksskaderådet har avslått fordi rådet ikke har anledning til å bruke offentlige midler til å støtte en privat rettssak. Den norske lægeforening skal behandle søknaden på et sentralstyremøte den 15. desember. De øvrige organisasjonene har ennå ikke svart. Disse er Nasjonalforeningen for folkehelsen, Den Norske Kreftforening, Norges Astma- og Allergiforbund, Landsforeningen for Hjerte- og Lungesyke og Den norske tannlegeforening.

Dommen i Orkdal herredsrett ble avsagt 10. november. Ankefristen er 14. desember, får NTB opplyst.

(NTB-Skjalg Fremo)