Frie scener

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • I to år har et utvalg arbeidet med scenekunstens kår her i landet. Utredningen «Etter alle kunstens regler» ble overlevert kulturministeren tidligere i denne uka. Det har åpenbart vært et vanskelig arbeid med sterke meningsbrytninger underveis. Ekstra utfordrende har det nok vært at tidligere kulturminister Ellen Horn påbød utvalget å holde seg innenfor eksisterende økonomiske rammer.
  • Scenekunstutvalget har levert en modig utredning. Man foreslår reelle endringer, men når rammene er gitt, må noen tape for at andre skal vinne. Taperne er regionteatrene, som mister sin faste støtte. Vinnere er de frie gruppene, som nå får en større pott penger å konkurrere om. Poenget her er at statlige midler skal følge kvalitet, ikke stillinger eller bygninger. Frie grupper og regionteatre skal på lik linje konkurrere om 150 statlige millioner hvert år. Dette er en tydelig retning og viser en vilje fra utvalgets side.
  • Den praktiske gjennomføringen av dette vil utvalget overlate til et scenekunstråd. Dette rådet skal ta imot søknader om programfinansiering og fordele penger til kvalitetsprosjekter. Et slikt råd er vi skeptiske til. Det vil i praksis få en monopolmakt over bevilgninger til scenekunst i regionene. Medlemmenes kunstneriske skjønn skal ikke kunne ankes.
  • Vi mener at staten bør holdes på en armlengdes avstand fra kunsten. Det blir umulig hvis ordningen med ett scenekunstråd gjennomføres. Det er et godt prinsipp at kunstneriske beslutninger ikke bør tas av byråkrater. Selv om scenekunsten i vårt land hovedsakelig finansieres av offentlige midler, bør den ikke direkte styres av staten.
  • Forslaget om ett scenekunstråd smaker mer av gammeldags nemnd- og kontrolltankegang enn av tilrettelegging for kreativitet og nytenkning. Derfor er det beklagelig at utvalget ikke drøfter i dybden rådets sammensetning og praktiske arbeid. Vi mener det burde være mulig å organisere dette arbeidet på en mindre sentralistisk måte.