«Frifinner» innvandrerungdom

Er generelt mer lovlydige enn norsk ungdom.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Politiets kriminalstatistikk forteller ikke hele sannheten, mener forsker og psykolog Leila Torgersen ved Norsk institutt for forskning om oppvekst, velferd og aldring (NOVA).

Torgersen har skrevet doktoravhandling ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo om psykiske problemer og betydningen av innvandrerbakgrunn blant ungdom.

- Generelt er det mindre antisosial atferd blant innvandrerungdom enn blant norsk ungdom, men de er mer plaget av depressivitet, opplyser Torgersen til Uniforum, Universitetet i Oslos internavis.

Selvrapportering

Hun har analysert resultatene fra spørreundersøkelsen Ung i Oslo, som Ungforsk gjennomførte i 1996. Nærmere 12.000 ungdommer i alderen 14 til 17 år deltok.

- Det var ingen forskjeller i forhold til alvorlig kriminalitet som for eksempel innbrudd og tyveri, men innvandrergutter var overrepresentert med hensyn til voldskriminalitet, sier Torgersen.

Hun understreker at politiets registreringer i slike saker avviker sterkt fra resultatene som framkommer i ungdommenes selvrapportering.

- Hos politiet er innvandrerungdom overrepresentert når det gjelder alle typer kriminalitet, også nasking, fordi politiet gjerne har større fokus på innvandrergjenger som trekker til Oslo sentrum. Men vi skal huske på at de fleste tilfeller av mild kriminalitet aldri blir oppklart.

- Selvrapportering gir et riktigere bilde av virkeligheten, mener Torgersen.

Etnisk stolthet - mer vold

 - Deler man opp etter regioner, finner man at ungdom med begge foreldre fra Asia er de mest lovlydige. Ungdom med norsk eller vestlig bakgrunn begikk mest mild kriminalitet. Dette er en form for «opposisjonskriminalitet» og nærmest noe som forventes av vestlig ungdom, men ikke av innvandrerungdom.

- Derimot var ungdom med foreldre fra Afrika overrepresentert når det gjaldt voldskriminalitet, fortsetter hun.

Ifølge Torgersen har tidligere europeisk forskning på området vist at en sterk etnisk stolthet og - tilhørighet gjerne fungerer som en beskyttelsesfaktor mot antisosial atferd blant innvandrerungdom.

Men i Oslo-undersøkelsen viste det seg at antisosial atferd var mest vanlig nettopp blant innvandrergutter med en sterk etnisk identitet.

Det var også de som hadde flest innvandrervenner og mest negative holdninger til norsk kultur og væremåte.

(NTB)