Frigir Orderud-kassetter

Førstelagmann Odd Jarl Pedersen frigir videokassettene fra Orderudsaken i Eidsivating lagmannsrett.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det var Gjenopptakelseskommisjonen for straffesaker som i et brev ba om å få utlevert kassettene. Bakgrunnen var at tre av de fire dømte, Lars Grønnerød og Veronica og Per Orderud mener at de er uskyldig dømt, og har begjært saken gjenopptatt.

Førstelagmann Pedersen, som var administrator under Orderudsaken i lagmannsretten i 2002, nektet å utlevere kassettene. Leder for kommisjonen, Janne Kristiansen, påklaget avslaget i et skarpt brev til Pedersen.

I sin begrunnelse for å utlevere alle VHS-kassettene, 37 stykker, fastholder Pedersen at den bestemmelsen i straffeprosessloven som Kristiansen har henvist til, ikke hjemler begjæringen om utlevering av samtlige lydopptak, men bare de opptak som kan inneholde opplysninger som kan ha betydning for «gjenopptakelsens etterforsking».

- Hvilke opplysninger det er, må avgjøres ut fra det faktiske grunnlaget som ligger til grunn for begjæringen. Jeg har ovenfor lagt til grunn at begjæringen skulle vært rettet til påtalemyndigheten. Men fordi opptakene er i lagmannsrettens besittelse, tok jeg kontakt med riksadvokaten, og han var enig i mitt forslag, tross de prinsipielle innvendingene, om å oversende alle 37 kassettene til kommisjonen, slutter Pedersen.

Etter det Dagbladet får opplyst, er det uklart når kommisjonen kan bli ferdig med å behandle denne omfattende saken.

HAMAR 5. april 2002: Domsavsigelse i ankebehandlingen i Orderud-saken i Eidsivating lagmannsrett. De tiltaltes advokater og tiltalte Kristin Kirkemo Haukeland venter på domsavsigelsen. F.v.: forsvarer Steinar Wiik Sørvik, Johnny Veum, tiltalt Kristin Kirkemo Haukeland, og Tor Kjærvik Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX
HAMAR 5. april 2002: Domsavsigelse i ankebehandlingen i Orderud-saken i Eidsivating lagmannsrett. De tiltaltes advokater og tiltalte Kristin Kirkemo Haukeland venter på domsavsigelsen. F.v.: forsvarer Steinar Wiik Sørvik, Johnny Veum, tiltalt Kristin Kirkemo Haukeland, og Tor Kjærvik Foto: Cornelius Poppe / SCANPIX Vis mer
Frigir Orderud-kassetter