Frikar med kvalitet

Navn: Oddgeir Bruaset Alder: 55 Yrke: Journalist og forfatter

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon
  • Arne Garborg hadde aldri noen tilknytning til Møre og Romsdal. Likevel ba Einar Førde personlig om at Oddgeir Bruaset fra NRK Møre og Romsdal måtte lage to portrettprogrammer om jærbuen for å markere 150-årsdagen for hans fødsel. Etter å ha sett det første, kan jeg som seer og jærbu slå fast at det var et godt valg.
  • Så vidt jeg vet, er Bruaset den eneste i NRKs lokalsystem utenfor «ressurssentrene» Bergen, Tromsø og Trondheim som får lov til å lage såkalte «tittelprogram». Det betyr at han er frikar i fri stilling som har lov til å komme med programforslag etter hva hjertet begjærer. Det gjør han meget flittig, og leverer produkter preget av kvalitet, grundighet og ikke minst: fjernsynsmessig dyktig håndverk. Ennå husker jeg hans program om Rødseth-saken. Det handlet om så ømtålige spørsmål som barn, eventuell mishandling, mulig justismord og påstander om et steilt og umenneskelig rettsapparat. Han arbeidet med det i tre år, og jeg er ikke i tvil om at det ferdige produktet påvirket sakens lykkelige utfall.
  • Noen sa han var partisk. Men de fleste ga ham uforbeholden ros, nettopp på grunn av balansen. Og klokskapen. Den lærerutdannede journalisten befatter seg nemlig ikke med likegyldige saker. Med stor samvittighet har han tatt for seg forurensingen fra jordbruket, lakselorder, bruk og ubruk av Trollveggen og orkanen som nyttårsdag 1992 gjorde store deler av fedrelandet til en slagmark. For fire år siden laget han et halvdokumentarisk portrett av Ivar Aasen.
  • Det ga mersmak: I portrettet av den skotske adelskvinnen lady Arbuthnott som i 1866 slo seg ned i Sunndal, nærmet han seg spillefilmen. Hun kom med sin tredje ektemann, men sendte ham snart tilbake til fordel for gardsgutten. Og med stor innforlivelse skildret han det som må ha vært en kraftig kulturkollisjon mellom det ekstravagante levesettet og den nøysomme bygdekulturen.
  • I Garborg-programmet bruker han igjen den halvdokumentariske teknikken hvor han veksler mellom intervjuer og korte, dramatiske sekvenser. Som forfatter er han lokal bestselger, og det er ikke rart når han skriver om «Sunnmøre og Sunnmøringen», «Fargerike romsdalingar» og lager praktbok om Jostedalsbreen.
  • Oddgeir er romsdaling som har bodd på Sunnmøre siden han i 1971 begynte i NRK Ålesund. Han bor i delvis selvbygd hus i Spjelkavik sammen med kone og fire barn og dyrker snart igjen sine biodynamiske grønnsaker i hagen. Men akkurat nå er han i full gang med et tv-program om våre julesanger, basert på hans egen bok.
  • Det blir helt sikkert ferdig i tide.