Frikjenner den norske nobelkomiteen

Nobelstiftelsen mener Den Norske Nobelkomité ikke har gått ut over rammene i Alfred Nobels testamente.

FRIKJENT: Thorbjørn Jagland og Geir Lundestad har ikke gått utover Alfred Nobels testamente. Foto: Anita Arntzen/Dagbladet
FRIKJENT: Thorbjørn Jagland og Geir Lundestad har ikke gått utover Alfred Nobels testamente. Foto: Anita Arntzen/DagbladetVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stockholms länsstyrelse har bedt stiftelsen vurdere om Nobelkomiteen har holdt seg til vedtektene slik de er nedfelt i Nobels testamentet. Der heter det at fredsprisen skal gå til den som «har virket mest eller best for folkenes forbrødring og avskaffelse eller reduksjon av stående armeer, samt dannelse og spredning av fredskongresser».

Konklusjonen fra stiftelsen er at Nobelkomiteens tildelinger ikke innebærer noe avvik som gjør det nødvendig å gripe inn.

Ønsker diskusjon Stiftelsen påpeker at det er mange ulike synspunkter på hva som faller inn under Nobels formulering. Videre står det i svaret til myndighetene at fredsprisens art gjør at det er både «naturlig og ønskelig» at dette diskuteres.

- Dette er et dokument som er utarbeidet i nær forståelse med oss. En del er fra stiftelsen og går på svensk lovgiving. Den andre er vår reaksjon på Fredrik Heffermehls klage, sier direktør Geir Lundestad ved Det Norske Nobelinstitutt til NTB.

Klagen Lundestad refererer til, er bakgrunnen for at svenske myndigheter nå ser på nobeltildelingene. Heffermehl står for en streng tolkning av testamentet og hevder i sin bok «Nobels fredspris. Visjonen som forsvant» at Nobelkomiteen ser bort fra testamentet og Nobels intensjoner

Komiteen er suveren Stiftelsesstyret minner om at vedtektene også understreker at prisutdelers avgjørelser om hvem som skal få prisen, ikke kan påklages.

- En klage fra Heffermehl ble avvist i 2008, og etter vår mening har han ikke tilført saken noe nytt nå, sier Lundestad.

Heffermehl sa torsdag at Nobelkomiteen nå bekrefter at den «har gjort dette til sin egen pris, til fri benyttelse», og at den ikke viser noen interesse for Nobel og hva han ville.

Stiftelsens brev innebærer likevel ikke at saken er avsluttet. Nå er det opp til svenske myndigheter å vurdere både Heffermehls klage og tilsvaret.

(NTB)