Frikjent i incestsak etter sin død

Frostating lagmannsrett har frikjent Atle Joar Hage, som i 1984 ble dømt for incest mot sine to barn. Frifinnelsen er en følge av at saken ble gjenopptatt på barnas oppfordring, 10 år etter at Hage tok sitt eget liv.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Lagmannsrettens enstemmige dom inneholder sterk kritikk av de sakkyndige i straffesaken i 1984, psykologene Bjørn Pleym og Per Rypdal, som gikk god for de beskyldninger barnas mor framsatte om seksuelle overgrep mot barna.

Svakheter

«Etter en gjennomgåelse av dokumentene må det konstateres at deres arbeid, herunder rapportene, fremstår som utilfredsstillende i flere retninger sett med dagens øyne. Saken mot Hage ville stått bevismessig sterkere dersom deres vurderinger og konklusjoner hadde fremkommet på grunnlag av større grundighet og mer spesifikk faglig innsikt i incestproblematikken enn hva de den gang hadde», heter det i domspremissene.

Per Rypdal har forklart seg som vitne i gjenopptakelsessaken, og har opplyst at Hage-saken var hans første incestsak. Ifølge dommen har han innrømmet «svakheter ved de sakkyndiges arbeid».

«Rypdal lot seg overbevise, først og fremst fordi mor var så sikker i sin sak», heter det.

Benådning avslått

Atle Joar Hage ble ved straffesaken i Frostating lagmannsrett i 1984 dømt til ett års fengsel, derav 120 dager ubetinget. Han anket til Høyesterett over saksbehandlingen, men Høyesteretts kjæremålsutvalg avviste anken.

Deretter søkte han om benådning. Søknaden ble avslått av Justisdepartementet i august 1985, og en klage til Kongen i statsråd førte ikke fram.

Hage sonet den ubetingede dommen fra mai til september 1986. Den 21. september 1987 tok han sitt eget liv.

Renvasket

Saken ble gjenopptatt på oppfordring fra de to barna som ifølge dommen i 1984 skulle ha vært utsatt for de seksuelle overgrepene. Datteren på 22 år har under de lukkede rettsforhandlingene forklart at hun ikke husker noen «vonde opplevelser» med sin far. Sønnen på 20 år har forklart at han ikke husker noen «negative opplevelser» med faren.

Datteren er «sikker på at Hage ikke misbrukte henne seksuelt, og mener at grunnlaget for mistanken og dommen var morens påstander og psykolog Rypdals tro på at de var riktige», heter det i domspremissene.

Skilsmisse

Beskyldingene om incest ble satt fram i forbindelse med en skilsmissesak der foreldrene kom i konflikt om barna.

Moren har under gjenopptakelsesaken fastholdt sin oppfatning om at barna ble misbrukt seksuelt. Lagmannsretten kommer med følgende vurdering av henne:

«Slik hun er blitt beskrevet av sine nærmeste, og slik retten opplevet henne, er det nærliggende at hun, bevisst eller ubevisst, har hatt en manipulerende effekt på sine barn, ved stadig fokusering på mulig irritasjon i skrittet hos barna, ved spørsmål om seksuelle forhold og fiendlig omtale av Hage og hans familie.»