Friskolenes fristelse

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

• Søkningen til de private videregående skolene er rekordhøy. Mange får ikke plass. Etterspørselen er med andre ord stor etter et knapt gode. De private kjedene kunne tatt imot langt flere, dersom de hadde fått lov av myndighetene å utvide kapasiteten. Åpningen for at private kunne opprette såkalte friskoler uten et særlig pedagogisk og livssynsmessig innhold, som tidligere undervisningsminister Kristin Clemet gjennomførte, har skapt en tilsiktet og forutsigbar dynamikk. Også på skolens område skal det være mulig å velge bort tilbud man ikke liker. Markedskreftene skal også her virke, og skape større konkurranse. Det er godt for de ressurssterke og dårlig for de ressurssvake. «Slangen» er med andre ord kommet inn i det «paradis» som var målet med den norske enhetsskolen. Den vil bli undergravd, hvis ikke regjeringen i løpet av sine første fire år gjør den så god at den blir foretrukket framfor private tilbud.

• Tidas ånd er dessverre slik at vi i stigende grad vil være vår egen lykkes smed. Dugnadstanken, solidariteten og fellesskapsverdiene er på vikende front. De unge vil opp og fram, hver for seg. Alle foreldre vil gi sine barn det beste, eller det de tror er det beste. De vil strekke seg så langt de kan for å gi dem dette. Populære privatskoler vil tiltrekke seg de flinkeste elevene og de beste lærerkreftene. Et økende innslag av privatskoler vil samtidig tappe de offentlige skolene for ressurser, siden pengene følger elevene. Det vil nødvendigvis øke forskjellene i kvalitet mellom skolene, og for noen bekrefte fordommer. Forkvaklede opp-fatninger om at noen mennesker er bedre enn andre vil få gode vekstvilkår.

• Vi ser mørkt på en slik utvikling. Det vil over tid føre til større sosiale og etniske forskjeller som igjen kan føre til konflikter. Økt segregering er ikke oppskriften når det åpenbare behovet er bedre integrering. Derfor var det riktig avregjeringen å stanse etableringen av flere nye privatskoler. Like viktig er det at regjeringen kjenner sin besøkelsestid og styrker den offentlige skolen.