Fritenkere – ikke tankekrig

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Vi har fått en ny tankesmie i Norge, Manifest senter for samfunnsanalyse. Vi ønsker den velkommen, men stusser nok litt over lanseringen. Den dreide seg pussig nok mest om Civita. Mange av opplysningene som gis om Civita er imidlertid gale. Så for den som virkelig er interessert, kan jeg fortelle følgende: Civita er en borgerlig liberal tankesmie som ble etablert for ca fem år siden. Vi har de siste tre årene hatt en årlig støtte fra ulike private givere på ca. syv millioner kroner, og vi er per i dag ca. syv årsverk. Vi arrangerer mer enn 30 godt besøkte frokostmøter i året. Bare hittil i år har over 2500 mennesker vært på møtene våre. Vi utgir et trettitalls publikasjoner i året – alt fra tunge, akademiske bøker til korte notater. Vi utgir dessuten ukentlige nyhetsbrev som sendes til ca 3500 personer som har tegnet seg. Vi driver kurs og skolering for 100 – 150 personer i året, og vi har til enhver tid engasjert unge studenter som praktikanter.

Civita har valgt en åpen og inkluderende arbeidsmåte og henter inspirasjon fra mange tenketanker og ressurspersoner, men vi kopierer ingen. Civita er uavhengig av partiene, og vi som er ansatt er uavhengig av våre aksjonærer, blant annet fordi vi har en “redaktørplakat". Blant de temaene vi har satt på dagsorden så langt er blant annet finanskrisen, utviklingspolitikk, partienes nominasjonsmonopol, liberalismen, konservatismen, markedsøkonomien, personvern, migrasjon, sivilsamfunnet, totalitarisme, menneskerettigheter, globalisering, skolepolitikk, ytringsfrihet, integrering og fattigdom.