- Fritt fram for barnehageeierne å ta pengene fra barna

Bare én prosent av kommunene har gjennomført økonomiske tilsyn med barnehagene. Et nytt statlig tilsyn skal bedre situasjonen, men Rødt-leder Bjørnar Moxnes mener det ikke løser det grunnleggende problemet.

FÅ TILSYN: Nesten ingen kommuner har klart å gjennomføre økonomiske tilsyn med de private barnehagene. Nå har regjeringen fremmet et forslag om å la et statlig tilsyn overta oppgaven. Foto: Shutterstock / NTB scanpix
FÅ TILSYN: Nesten ingen kommuner har klart å gjennomføre økonomiske tilsyn med de private barnehagene. Nå har regjeringen fremmet et forslag om å la et statlig tilsyn overta oppgaven. Foto: Shutterstock / NTB scanpixVis mer

Går skattepengene våre som brukes til å kjøpe barnehageplasser av private tilbydere til et best mulig tilbud til barna, eller ender de i lomma på de private «velferdsprofitørene?»

Det er noe av det kommunene skal ha kontroll med ved å gjennomføre tilsyn.

Men bare én prosent av kommunene har gjennomført økonomiske tilsyn med de private barnehagene viser er rapport fra 2017.

Dagbladets opptelling tyder på at situasjonen er den samme i dag.

Skien er en av kommunene som har forsøkt. Det ble en langtekkelig prosess. Fire år etter at de startet tilsyn med seks barnehager, er det fortsatt langt fra avsluttet.

Les også: Barnehagestrid uten ende: - Har gått en faen i oss

- Det er helt fritt fram for eierne å ta penger fra barna. Det er dessverre ingen kontroll på det, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes.

- Rigget

Moxnes mener dette er en naturlig konsekvens av systemet:

- Det er politikerne som har rigget systemet på denne måten. Ingen bør være sjokkert over dette. Det er sterke konserner på den ene siden og kommuner på den andre siden som er satt til å kontrollere at aksjeselskap ikke oppfører seg som aksjeselskap. Det blir en umulig oppgave, mener han.

VIL HA PROFITTFORBUD: Rødt-leder Bjørnar Moxnes Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix
VIL HA PROFITTFORBUD: Rødt-leder Bjørnar Moxnes Foto: Terje Bendiksby / NTB scanpix Vis mer

- Krevende

Private barnehager er blant de store konfliktsakene før høstens kommunevalg. Der Rødt vil avskaffe kommersielle barnehager, vil regjeringen beholde dem, men også en gjennomgang regjeringen har hatt av feltet, peker på utfordringer med kontrollen på økonomien i de private barnehagene.

– Private barnehager har vært avgjørende for å skape full barnehagedekning, og er i dag viktige for å sikre mangfold og et godt tilbud til barna. Samtidig har utviklingen i barnehagesektoren gitt noen utfordringer som dagens regelverk ikke tar høyde for. Små barnehager har blitt kjøpt opp, og vi har fått store barnehagekonsern. Det kan bidra til en profesjonalisering, men det viser seg også mer krevende å føre tilsyn. Det har samtidig blitt vanskeligere å etablere nye barnehager, heter det i en pressemelding fra kunnskaps- og integreringsminister Jan Tore Sanner (H).

Nytt statlig tilsyn

26. april sendte han ut et høringsforslag om endringer i barnehageloven. Går forslaget gjennom skal regelverket forenkles, et statlig tilsyn skal overta kommunenes tilsynsoppgaver, kompensasjon for pensjonsutgifter skal nedjusteres til faktiske kostnader, barnehagene skal utarbeide offentlige årsregnskaper og barnehagedrift og annen virksomhet skal ikke lenger kunne kombineres i samme rettssubjekt.

Sanner går derimot ikke inn for et «profittforbud», slik SV og Rødt går inn for.

- Løser ikke problemet

- Det positive er at Høyre ikke lenger nekter for at det er et problem med profitt i velferden. Det er bra. Et statlig tilsyn er en forbedring, men det løser ikke det grunnleggende problemet. Hele målet med tilsynet er å sjekke om pengene folk betaler i skatt går til formålet, nemlig barnas beste. Samtidig har de åpnet dørene for velferdsprofitører som har ett formål, fortjeneste. Det er en selvmotsigelse en ikke får løst med tilsynet, sier Moxnes.

- Enkeltilfeller

Private barnehagers landsforbund (PBL) sier de også er positive til endringene.

- Dette er noe vi har etterlyst i mange år. Vi opplever at mange kommuner har for liten kompetanse på barnehagelovens økonomiske bestemmelser til å foreta gode vurderinger i disse spørsmålene. Både vi og barnehagene ønsker tilsyn. Men det har vært flere saker der barnehager er blitt utsatt for stor belastning og negativ offentlig oppmerksomhet, uten at det har vært grunnlag for det, svarer organisasjonen i en e-post.

De skriver videre at det i enkelte tilfeller kan være helt legitimt at en barnehageeier hever lønn som ligger over det som er vanlig i sektoren.

- Samtidig har vi dessverre sett noen enkelttilfeller av at barnehageeiere har latt hensynet til egen fortjeneste gå på bekostning av tilbudet til barna i barnehagene. Slike tilfeller ser PBL svært alvorlig på. Private barnehageeiere flest er veldig opptatt av å gjøre ting riktig og i tråd med lovverket, og vi kjenner ikke til noen slik sammenheng, svarer de på spørsmål om de tror norske, private barnehageeiere har utnyttet mangelen på tilsyn til å gå utover lovgitte rammer for fortjeneste .