Fritt fram for narkosopp

Hundretalls narko-sopper importeres legalt og brukes i Norge. Likevel har tollvesen og politi gjort en rekke beslag av slike sopper - bestilt på Internett. Dagens narkotikaforskrift er ikke egnet til å stanse den nye internasjonale handelen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det er i første rekke soppen Psilocybe cubensis som er beslaglagt i Norge. Soppen inneholder virkestoffet psilocybin, som framkaller sansebedrag, illusjoner og hallusinasjoner hos brukeren. Det er naturens LSD.

Soppens norske slektning, spiss fleinsopp, har stått oppført på Narkotikalista siden desember 1981. Virkestoffet psilocybin kom på lista enda tidligere. Likevel er Psilocybe cubensis ikke forbudt.

Prinsipp-dom

Årsaken er en dom Høyesterett avsa i 1982. Da straffeforfulgte politiet en mann som ble tatt med 2,5 gram spiss fleinsopp - før soppen kom på Narkotikalista. Politiet argumenterte med at virkestoffet i soppen sto på lista. Men Høyesterett avviste politiets lovtolkning.

Narkotikaforskriftene sier at «preparater» som inneholder stoffer og droger (råstoff til legemiddel) på Narkotikalista er å regne som narkotika. Regelen omfatter også kjemiske varianter av stoffene. Dette setter en stopper for oppfinnsomme kjemikeres såkalte designerdrugs.

Men forskriftene sier ikke at droger er å regne som narkotika - selv om virkestoffet skulle stå på Narkotikalista.

Ikke endret

Førsteamanuensis i strafferett ved Universitetet i Oslo (UiO), Svein Slettan, sier Høyesterett foretok en sterk bokstavfortolkning av narkotikaforskriftene i dommen.

- Forskriftene er ikke endret siden. Altså kan en ikke si at droger som inneholder virkestoffene på Narkotikalista er forbudt, sier Slettan.

Professor Berit Semstad Paulsen på Farmasøytisk institutt ved UiO illustrerer problemet helsemyndighetene står overfor.

- I Psilocybe-slekten fins det 80 sopparter med kjent psykoaktiv virkning. Dessuten har også arter i soppslektene Conocybe, Paneolus og Stropharia psykedelisk effekt, sier hun.

- Utfordrer systemet

Avdelingsdirektør Tom Erik Grannes i Toll- og avgiftsdirektoratet er klar over problemstillingen.

- Med den kommunikasjonen vi har i verden i dag, og Internett som handelsplass, er det slik at de som driver med dette kan finne narkotiske planter overalt, sier han.

Dessuten peker Grannes på en spesiell mentalitet hos de nye kjøpmennene på nettet:

- De utfordrer systemet ved å selge stadig nye planter og designerdrugs etter hvert som forbudslista vokser. De sier: «Æbæ! Dette virker som LSD, men er ikke forbudt!»

Stanser her

Kontorsjef Jon Aspelund ved Oslo og Akershus tolldistrikt sitter med en forsendelse fra Smart Drugstore.

- Denne pakka inneholder røykeurter og cannabisfrø. Urtene har vi sendt til laboratoriet for analyse, sier han.

Det er en stund siden de sist gjorde soppfangst. Tollerne har sendt sopp og anmeldelser til Oslo-politiet, fordi de mener soppen er narkotika.

- Soppen inneholder det narkotiske stoffet psilocybin, sier Aspelund.

Statens helsetilsyn vurderer narkotikalovgivningen annerledes enn tollerne.

- Hver enkelt sopp som skal forbys, må i dag føres på Narkotikalista, slik jeg forstår det, sier Marit Andrew, avdelingsdirektør i Avdeling for apotek og legemidler i Statens helsetilsyn.

Hun sier at Helsetilsynet nå vurderer å sette flere Psilocybe-sopper på lista. Dessuten vil Helsetilsynet trolig anbefale Sosial- og helsedepartementet å omskrive narkotikaforskriftene.

STANSER: Kontorsjef Jon Aspelund i Tollvesenet kikker på en pakke røykurter fra et svensk firma. - Alle soppsaker blir politianmeldt.