- Fritt fram for porno og alkoholreklame

Statsminister Kjell Magne Bondevik og samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll (KrF) har fått en ny betent sak i fanget. Et tungt, regjeringsoppnevnt utvalg som la fram sin innstilling i går, foreslår å fornye norsk lovverk slik at det er tilpasset medieutviklingen. Et av forslagene er å oppheve myndighetenes adgang til å forby porno og reklame for alkohol på tv.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Den nye medievirkeligheten krever nye tanker og nye lover, sa høyesterettsdommer og utvalgsleder Karin M. Bruzelius da hun i går la fram rapporten Konvergens i går formiddag.

Til stede var samferdselsminister Dag Jostein Fjærvoll, som takket og bukket og forsikret at arbeidet var av den største betydning.

Spørsmålet er om hans partifeller rundt om i landet deler hans begeistring når de forstår at utvalgets flertall foreslår et realt frislepp av porno på tv.

Utvalget vil oppheve «bestemmelsen om forbud mot videresending av visse programkategorier, jf kringkastingsloven paragraf 4-5». I disse paragrafene gis Statens medieforvaltning hjemmel til å forby videresending av fjernsynskanaler som sender reklame i strid med norsk lov, programmer med pornografi eller vold i strid med norsk lov.

Opp til den enkelte

Utvalgsleder Karin M. Bruzelius sier til Dagbladet at det må være opp til den enkelte å velge hvilke tjenester de ønsker å benytte seg av.

- Det blir i økende grad behov for intern selvjustis. Vi ser allerede en økende tendens til at brukerne ønsker å styre hva de vil motta. De kan for eksempel skjerme seg mot reklame og andre ting de ikke ønsker hjem i stua. Folk må vise større aktsomhet, sier Bruzelius.

Det må med andre ord være opp til den enkelte å bestemme om han eller hun har lyst til å se porno eller alkoholreklame.

Sammen med utvalgsmedlemmene professor Jon Bing, forskningssjef Hilde Lovett og Vigdis Moe Skarstein mener Bruzelius at Internett og satellittsendinger fra utlandet gjør pornoforbudet «lite framtidsrettet». Ifølge flertallet er paragrafene knyttet opp mot en bestemt distribusjonsteknologi - kabelnett - og at verken satelittdistribusjon eller Internett-baserte videotjenester som formidles via telenettet rammes.

Utvalgets flertall anbefaler at bestemmelsen tas opp til drøftelse i forbindelse med den videre behandling av ytringsfrihetskommisjonens utredning.

Utvalgets rapport og anbefalinger sendes nå ut på en bred høringsrunde.

Lovendringer

Reklame og porno er bare en liten flik av det som Konvergensutvalget har tatt opp. I sin innstilling foreslår utvalget en rekke lovendringer for å tilpasse lovverket IT-utviklingen.

Blant annet bør lovverket endres slik at redaktøranvaret og pressefrihet også gjelder på Internett. Internett-leverandører og teleselskaper bør ikke få ansvaret for å sensurere innhold.

Den økende konkurransen mellom teleselskapene gjør at dagens lovreguleringer bør erstattes med vanlige konkurranseregler.