- Fritt fram for sex med barn

Voksne som har sex med barn mellom 10 og 14 år skal kunne forsvare seg med at de ikke visste hvor ungt barnet var. - En vesentlig svekking av barns rettsstilling, advarer politimester i Oslo, Ingelin Killengren. Nasjonalt ressurssenter for barn konstaterer at det blir fritt fram for de som ønsker sex med barn.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Det dreier som om de såkalte villfarelsesreglene i straffeloven, som Seksuallovbruddutvalget nå foreslår endret. Hittil har menn eller kvinner som har hatt sex med barn under 14 år, ikke kunnet unnskylde seg med at de var i god tro og ikke forsto at vedkommende var så ung. Regelen har vært absolutt, og dermed vært en sterk beskyttelse for barn. Seksuallovbruddutvalget vil imidlertid at voksne som har sex med barn skal kunne påberope seg villfarelse i forhold til alder, og slik oppnå lavere straff, eventuelt frifinnelse.

- Det blir jo fritt fram for de som liker å ha sex med barn, sier prosjektleder på Nasjonalt Ressurssenter for misbrukte barn, Erik Kreyberg Normann.

Politimester Ingelin Killengren i Oslo kaller det en vesentlig svekking av barns rettsstilling.

Varsom med liberalisering

Knut Smedsrud, leder for påtaleseksjonen ved Oslo Politikammer, utdyper Killengrens advarsler.

- Dagens lovgivning gir barna, som er en svak og utsatt gruppe, en veldig sterk beskyttelse. Dette er regler som er veldig kjente og godt innarbeidete og vi ser ingen grunn til å forandre dem. Man må være ekstra varsom med å liberalisere regler som gjelder sex med barn, sier Smedsrud.

- Tror du noen vil spekulere i en slik lemping?

- Det er ingen tvil om at noen vil komme til å påberope seg god tro. Det har vi erfaring for. Og det er påtalemyndigheten som må føre bevis også for hva siktede hadde grunn til å tro vedrørende alder.

- Jeg mener et absolutt krav er det beste. Dessuten skal vi ikke utelukke at det kan ha en viss preventiv effekt at en opprettholder et absolutt krav.

Politimesteren i Trondheim reagerer også, det samme gjør statsadvokat i Agder, Erik Erland Holmen. «Villfarelse om at fornærmede var under henholdsvis 14 og 10 år bør ikke kunne føre til frifinnelse eller nedsubsumering,» skriver statsadvokaten.

Farlig

Til nå har reglene vært slik at hvis barnet er mellom 14 og 16 år, har en kunnet påberope seg at en var i villfarelse omkring alderen og fått nedsatt straff av den grunn. Er barnet under 14, har det imidlertid ikke vært noen formildende omstendigheter å påberope seg. 14 års-grensa har vært absolutt. Seksuallovbruddutvalget mener imidlertid at en kan påberope seg den type villfarelser også når barnet er under 14 og 10 år. Å ha sex med barn under ti år er en skjerpende omstendighet med strafferamme på 21 år. Etter forslaget kan en påberope seg at en trodde barnet var over ti år og dermed oppnå at straffeskjerpelsen faller bort.

- Dette er farlig. Beskyttelsen av barna må ikke røres ved, fastslår Erik Kreyberg Normann, ved Nasjonalt ressursenter for seksuelt misbrukte barn.

Flytte grenser

- Er du 13, så er du 13. Det er det voksenpersonens ansvar å forsikre seg om. Med en slik lemping av reglene presser en de yngste aldersgruppene til å ha sex. Jo yngre en er, jo mindre i stand er en til å si nei.

Kreyberg Normann utelukker ikke at de som er på jakt etter unge jenter, eller gutter, vil spekulere i de nye reglene. - Det alvorlige her er at man legger ansvaret over på barna. Seksuelt misbrukte barn, som er lært opp til å ha sex med voksne, er ofte oppsøkende i forhold til sex. Da bør det ikke være tvil om at det er den voksnes ansvar å forsikre seg om alderen.

Spesialpsykolog ved ressurssenteret, Marit Ihle fastslår, at forslaget er med å flytte grenser.

- Det er et signal til samfunnet om at store grupper unger ikke lenger skal ha beskyttelse, sier hun.

Høringsuttalelsene til seksuallovbruddutvalget lander i disse dager i Justisdepartementet. Departementet skal behandle saken før de legger det fram for Stortinget.