Fritt frem for Orderud-eksperter

Ekspertkommentatorene i Orderud-saken får fritt frem. Justisdepartementet vil ikke begrense mediene som har tatt med seg egne eksperter i tv-studio eller avisspaltene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Departementet gjør dette klart i et brev til en slektning av Veronica Orderud og Kristin Kirkemo Haukeland, to av de tiltalte i Orderud-saken. Ørnulf Holen er fetter til de to kvinnene. Han skrev til departementet og uttrykte bekymring over «de såkalte ekspertkommentatorenes uheldige effekt i saken».

I svarbrevet heter det at Justisdepartementet ikke finner det formålstjenlig - gjennom forslag til ny lovgivning - søke å dempe «ekspertkommentatorenes» aktiviteter.

«Vi gjør også oppmerksom på at bestemmelser om ytringsfrihet, blant annet i den europeiske menneskerettskonvensjonen artikkel 10 setter grenser for hvilke inngrep man her kan gjøre», skriver departementet.

Svært bekymret

Ørnulf Holen skrev til Justisdepartementet for en måned siden, da rettssaken mot de fire tiltalte i Orderud-saken nettopp var startet. Han skriver «på vegne av flere i familien», og reagerer særlig på kommentarene i NRK og TV 2.

«I dette landet er det jo i retten at saken skal avgjøres. Derfor er vi svært bekymret over at ekspertkommentator Leif A. Lier på TV 2 og Ole Kristen Harborg på NRK tydeligvis har gjort seg opp en mening i saken, og utbasunerer denne hver kveld på landets største tv-kanaler.»

Påvirker retten

Holen mener å ha oppfattet en annen holdning til de tiltalte hos kommentatorer som Ola Thune i Nettavisen, Harald Stanghelle i Aftenposten og Hallvard Bakke i Dagsavisen.

«Når en da hører meningene til Harborg i NRK og Lier i TV 2, skulle en ikke trodd at ekspertkommentatorene snakket om samme sak», skriver Holen.

Han antar at bare et lite mindretall tar seg tid til å lese rettsreferatene i sin helhet, og at det derfor er stor fare for at meningene til ekspertkommentatorene på landets to største tv-kanaler også er med på å forme meningene og holdningene til «mannen i gata». I verste fall at de kan være med på å påvirke rettens medlemmer, mener han.

Ørnulf Holen, som stilet sitt brev direkte til justisminister Hanne Harlem, spør hva departementet mener om dette. Han avslutter med et håp om at departementet «tar denne bekymringen på alvor».

Perifere observatører

Justisdepartementet peker på at ingen får så grundig og god kjennskap til bevisene som retten selv. Departementet tror derfor at «korte meningsytringer fra mer perifere observatører neppe har betydning for rettens egen vurdering av bevisene». Departementet mener det er en fordel at de toneangivende mediene formidler ulike oppfatninger.

«Nettopp det forhold at ulike medier framstiller utviklingen i saken ulikt, ansporer allmennheten til å motta meldingene med kritisk sans, og bidrar til at det blir vanskelig å snakke om at mediene - sett under ett - har avsagt noen forhåndsdom», skriver Justisdepartementet.

(NTB)