Fritt salg av porno

Pornografiske blad og skrifter bør kunne selges fritt. Det mener et flertall i en større undersøkelse som MMI har foretatt. I valget mellom forbud og fritt salg sier hele 44 prosent at porno ikke bør forbys. Men det et stor forskjell på menns og kvinners holdninger.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I denne representative undersøkelsen blant over 4000 personer, ønsker bare 28 prosent av kvinnene fritt salg, mens tallet for menn ligger på 60.

I underlagsmaterialet er det også et par andre interessante momenter: Jo rikere du er, jo mer er du mot forbud. Også de med høyere utdannelse er mer mot forbud enn de med liten utdannelse.

Nå kan det nok innvendes mot dette holdningsspørsmålet at det blir for mye et enten - eller, usikkerhetsprosenten holder seg jevnt mellom 25 og 30 prosent for alle grupper og har holdt seg ganske konstant der siden slike målinger begynte i 1985.

Derimot synes utviklingen blant dem som har tatt et standpunkt, å gå bare én vei; stadig flere er for fritt salg.

I 1985 var det bare 26,4 prosent som var for, mens hele 48,5 prosent var for et forbud. Det har med andre ord skjedd en markant endring i holdningen de siste 10 til 15 årene. Det kan nok tenkes flere forklaringer til dette, men det behøver nødvendigvis ikke være slik at folk er blitt mer tilhengere av porno som sådan.

For mange kan det være vel så viktig ut fra et spørsmål om trykke- og ytringsfrihet i et liberalt demokrati.

Leve i sus og dus

Det latinske ordet for dødssynden er luxuria . Det kan forstås på flere måter, blant annet som rik vekst og frodighet. I en annen forståelse nærmer vi oss synden: overdådighet, vellevnet, utsvevelser og tøylesløshet. Et beslektet latinsk ord kjenner vi igjen i vår daglige tale om luksus; luxus betyr overdådighet, vellevnet - eller det å leve i sus og dus.

Denne synden er blitt oversatt som - og forstått som - utukt. Dante møter de «vellystige» relativt tidlig på vei nedover i helvetet, nemlig i andre krets. De plages av en stri helvetesstorm, det høres skrik, gråt og jammers klage og de forbanner Guds egen allmakt, slik har de det «syndarane i kjøtet, som lht fornuften danse etter lysta».

Den danske avisa Information gjør et poeng av at luxuria nå mer og mer oversettes med det upresise nytelsessyke og undrer seg på hvorfor? I det latinske ordet ligger det altså i seg selv et svar, fordi vekten ligger på det overdådige og vellystige; den overdrevne nytelse.

Om det er slik at det seksuelle begjær nedtones, kan jo det ha en sammenheng med at sex er mindre tabubelagt, folk har et mer avslappet forhold til det.

Mindre sexlyst

Den tyske psykologen og sexologen Günter Schmidt skapte for et par år siden debatt fordi han mente at sex ikke lenger var en påtrengende drift. I stedet for konfrontasjon, kamp og lyst, preges parforholdene av forlegenhet, sønderknusthet og kjedsomhet, mente han.

Samtidig kom det meldinger fra England om at middelklasseektepar ønsket kunstig befruktning fordi de ikke ønsket å gå til sengs med hverandre. Det ble også en motesak å leve alene uten sex.

Kanskje er det slik at det ikke er sexlysten i seg selv som er blitt mindre, snarere at den utfolder seg under endrede samfunns- og samlivsforhold der «utukten» ikke lenger representerer den samme fare for orden og stabilitet. Trusselen er ikke sexlysten, men en manglende evne til å leve sammen.

Den danske sosialrådgiveren Lenn Mai Kari sier det slik til Information:

«...den manglende sexlysten som ekspertene snakker om, har ikke noe med likestilling å gjøre, men med ekstrem individualisering, man skal være solidarisk med seg selv, fokusering på konkurranseaspektet mellom mennesker, karriere, åndeløs materialisme, teknologifisering og profittjag, alt som gjør det vanskelig å være i øyeblikket og å være sammen.»

I denne sammenheng er det også flere som har pekt på at samtidig som de enkelte overlates til seg selv, synes det å være en tendens til at tida fra begjæret oppstår til det innfris, til stadighet forkortes. Overalt fins tilbudsvarer som det er lett å få tak i: Porno, telesex, cybersex.

Sex-avhengig

Det vitenskapelige magasinet New Scientist tar for seg denne dødssynden «lust» ved å henvise til amerikansk forskning som er inne på at trang til både narkotika og alkohol har samme senter i hjernen som sexlysten. Forsøk kan tyde på at det er en sammenheng. Det innebærer i så fall at også sex kan lede til avhengighet om den ikke styres av kjærlighet, moralske eller sosiale bånd.

Professor Einar Kringlen ved Psykiatrisk institutt på Vinderen i Oslo mener imidlertid at dette igjen er litt overdrevet.

- Det er ikke bare gjort forsøk med narkomane i forhold til sex, men også til tobakk, sier han.

- I England ble en gruppe heroinmisbrukere spurt om hva de absolutt ikke ville unnvære, og da svarte de ikke som vi skulle tro, heroin, men tobakk. Uten sigaretten ville de ikke kunne klare seg. Samtidig vet vi at tobakksavhengighet også er knyttet til mange gjøremål, for eksempel det å drikke kaffe. Poenget mitt er at dette er mer komplisert og at det også ligger en god por-sjon læring, kultur og miljø bak avhengighetstrangen, sier Kringlen.