Fritt Sykehusvalg: Tusenvis av henvendelser om ventetider

Informasjonstjenesten Fritt Sykehusvalg Norge har hendene fulle med å besvare titusentalls henvendelser fra unge og eldre.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||

Mange mennesker engster seg for at de ikke blir innkalt til poliklinisk utredning på sitt sykehus. Derfor tar de kontakt med Fritt Sykehusvalg for å undersøke hvor lang ventetiden er rundt om i landet.

Daglig leder Sissel Gjertsen og hennes stab i Fritt Sykehusvalg Norge fikk rekordmange henvendelser i fjor. I 2009 kom det 22.140 henvendelser per telefon - 2.700 flere enn i 2008. Og på informasjonstjenestens websider ble det foretatt 11.160 søk i fjor - 1.240 flere enn året før.

- Vårt inntrykk er at folk stort sett er fornøyd med den service vi gir dem, at vi har god kompetanse og gir gode og mange innspill. Vel 70 prosent av dem som henvender seg til oss, bytter sykehus. Men det skjer også at vi fraråder folk å bytte. Og mange av henvendelsene går på andre forhold som for eksempel hvilke rettigheter de har, sier Sissel Gjertsen til NTB.


Mest fra sørøst

I Norge bor de fleste mennesker i de sørøstlige områder, og det er derfor naturlig at de fleste henvendelser kommer herfra, sier Gjertsen.

- Men ser vi antall henvendelser i relasjon til befolkningsområder, kommer det nordlige Norge godt ut i bruken av Fritt Sykehusvalgs tjenester, sier hun.

Den juridiske definisjon på Fritt Sykehusvalg er at en pasient velger å krysse regionsgrensene.

- Men så er forholdet at om en pasient bor i Larvik og ønsker seg behandling ved et sykehus i Tønsberg, opplever pasienten at han eller hun har et fritt sykehusvalg. Og det skiftet omfattes derfor ikke av den offentlige statistikk for hvilke valg som gjøres, sier Gjertsen.


Brudd på frister

For Sissel Gjertsen og hennes medarbeidere kom ikke avsløringene om brudd på tidsfrister for behandling som noen stor overraskelse.

REKORD: Daglig leder Sissel Gjertsen og hennes stab i Fritt Sykehusvalg Norge fikk rekordmange henvendelser i fjor. Foto: Helse Sør-Øst
REKORD: Daglig leder Sissel Gjertsen og hennes stab i Fritt Sykehusvalg Norge fikk rekordmange henvendelser i fjor. Foto: Helse Sør-Øst Vis mer

- Vi har lenge fått henvendelser fra pasienter som har opplevd at det har skjedd brudd på tidsfristene. Slike brudd er selvsagt alvorlig. Men det som nå er en utfordring er den pedagogiske utforming av formuleringene om rettighetsbegreper som man er pålagt å informere om. Det er veldig mange som har brevene foran seg og som har lest at de er rettighetspasienter. Men selv har de ikke noe forhold til innholdet. Det er mange som ikke forstår at «dette kan jeg gjøre selv».

- Ressurssvake eller ressurssterke?

- Absolutt alle aldersgrupper og alle innsiktsnivåer kontakter oss, og det er ikke vår erfaring at Fritt Sykehusvalg bare brukes av de ressurssterke. De aller fleste er flinke til å gjøre de praktiske tingene. Men treffer vi folk som ikke har fått hjelp, selv etter å ha snakket med seks instanser, da sier vi: Vi ordner dette for deg, sier Gjertsen.


Forsvarlige frister

Når et sykehus bryter fristen for behandling, har man rett til å få behandling - uten opphold, om nødvendig fra private sykehus eller sykehus i utlandet.

Sissel Gjertsen mener at et sykehus som har mange fristbrudd, kan være kommet i den situasjon at de, i større grad enn andre, har vært flinke til å gi pasienter rettigheter. Hun mener at det lenge ikke har vært like kriterier for fastsettelse av frister.

- Men hvis vi kan tillate oss å se positivt på fristbrudd, kan det dreie seg om et sykehus som har høye krav til sin egen faglige drift, og som mener at en pasient skal ha rask hjelp og har fulgt kriteriene for å sette frister. Frister skal settes på medisinsk grunnlag, og ikke ut fra hvilken kapasitet avdelingen har, sier Sissel Gjertsen.

(NTB)