Frp: - Lær norsk, eller mist NAV-penger

Flyktninger og innvandrere som ikke lærer seg norsk innen rimelig tid, bør miste retten til kontantstøtte og andre NAV-ytelser, mener Frp.

LÆR NORSK: Frps Erlend Wiborg (ti høyre) og Høyres Arve Kambe forventer at flyktninger lærer seg norsk. Frp mener at de som ikke etter fem år i Norge har lært seg norsk, heller ikke bør få kontantstøtte eller andre ytelser fra NAV. Forslaget blir tema i forhandlingene om integrering som starter til uka. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpix
LÆR NORSK: Frps Erlend Wiborg (ti høyre) og Høyres Arve Kambe forventer at flyktninger lærer seg norsk. Frp mener at de som ikke etter fem år i Norge har lært seg norsk, heller ikke bør få kontantstøtte eller andre ytelser fra NAV. Forslaget blir tema i forhandlingene om integrering som starter til uka. Foto: Jon Olav Nesvold / NTB scanpixVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Forslaget kommer som ett av flere innspill til forhandlingene om integrering som starter på Stortinget onsdag.

- Språk er grunnleggende for integrering og et av de viktigste integreringskravene. Ved å være i arbeid lærer man norsk. Men mange i innvandrermiljøene, særlig kvinner som er hjemme, kan ikke norsk i det hele tatt. Det smitter over på barna. Det fører til at mange barn som er født i Norge, ikke kan norsk godt og henger etter nå de begynner på skolen. Derfor må vi knytte krav om norsk til ytelser fra NAV-systemet, sier Frp-representant i arbeids- og sosialkomiteen, Erlend Wiborg, til Dagbladet.

Asylinnstramming For et par uker siden ble alle partiene på Stortinget, minus SV og MDG, enige om en rekke tiltak for å stramme inn asylpolitikken. Etter krav fra Ap, Venstre og KrF står det også i forliket at partiene er forpliktet til å videreføre samtalene med tanke på tiltak for rask og effektiv integrering.

Frp vil stille strengere krav til de som vil bo i Norge.

- Etter en rimelig tid, får eksempel fem år, må man forvente at de som ønsker å bo i Norge, har lært seg norsk. Hvis de ikke har det etter en rimelig tid, kan de heller ikke vente å få ytelser fra NAV, som kontantstøtte, arbeidsavklaringspenger eller uføretrygd, sier Wiborg.

Han understreker at dette må være hovedregelen, men at det kan være unntak for særskilte grupper.
Flyktninger og de som får familiegjenforening med flyktninger går i dag gjennom et toårig introduksjonsprogram etter at de har fått opphold. Det samme gjør arbeidsinnvandrere, men ikke de som blir familiegjenforent med innvandrere.
Wiborg mener at etter maks fem år må flyktningene og innvandrerne vise at de behersker grunnleggende norsk for å få ytelser fra NAV.

Høyres mann i arbeids- og sosialkomiteen Arve Kambe forventer også at flyktninger og innvandrere lærer seg norsk.

-I utgangspunktet forventer vi at de som er med på introduksjonsprogrammet, går på norskkurs og får tilbud om praksisplass, lærer seg norsk. Hva slags sanksjoner man eventuelt skal ha for dem som ikke lærer norsk, får vi diskutere, sier Kambe.

Han mener at mer av norskundervisning og praksis kan skje i regi av de frivillige organisasjonene.

Strid om arbeid Venstre mener asylsøkere må få midlertidig arbeidstillatelse mens de venter på behandling av asylsøknaden. Partiet måneder med passivitet er ødeleggende for integreringen.

-Det advarer jeg sterkt mot. Det vil gjøre det mer lukrativt for mennesker som ikke vil få opphold i Norge, å søke seg til Norge. De kan jobbe et helt år før de får avslag og blir sendt ut. Det vil være å kaste blår i øynene på folk å gi dem inntrykk av at de kan få jobb uten å kunne norsk og med økende arbeidsledighet i Norge, sier Wiborg.

-Men vil de som ikke har beskyttelsesbehov klare å komme seg til Norge med de nye asylreglene?

-Heldigvis vil vi få snudd mange ved grensa på grunn av innstrammingene regjeringen har innført, men til tross for dette vil mange komme til landet og søke asyl. Vi må derfor ha en restriktiv politikk som gjør at Norge ikke blir attraktivt for lykkejegere, sier Wiborg.

Han mener også at sikkerhetsgrunner tilsier at de som ikke har fått avklart status og fått opphold, ikke bør få arbeidstillatelse.
-De som skal bo og arbeide her, må ha papirer og avklart identitet, sier Wiborg.

Må ha avklart ID Arve Kambe fra Høyre understreker at arbeid er nøkkelen til integrering. Flyktninger som skal bli i Norge, må raskest mulig inn i arbeid.
- Det er en svært krevende utfordrende situasjon, med økende ledighet. Vi må spille på lag med næringslivet og kommunene, sier Kambe.
Men han understreker at det først er når flyktningene har fått opphold og er bosatt i en kommune at det er aktuelt å gi dem arbeidstillatelse.
-For å lykkes i det norske arbeidslivet må de ha avklart identitet, ha personnummer for å betale skatt og opparbeide pensjonsrettigheter, sier Kambe.

Kambe mener det ikke er aktuelt å slakke på disse reglene nå :
- Retorisk sagt: Norge har verdens beste arbeidsmarked, verdens beste trygdesystem og «du får jobb på dagen selv om vi ikke vet hvem du er». Det vil si pang, vi vil få en tsunami av migranter. Og jeg vil se arbeidsgivere som tar i mot mennesker uten avklart identitet. Vi må helle trykke på slik at asylintervjuene blir gjennomført raskt. Det er forskjell på aktivitet og lønnsarbeid. Det er mye flyktningene kan gjøre uten arbeidstillatelse, mener han.