FrP-bråket til retten

Ni FrP-medlemmer har nå gått til Oslo namsrett og krevd at vedtakene om suspensjon og eksklusjon oppheves. De har engasjert hele fire advokater til å kjempe mot sjefsbøddel Carl I. Hagen og støttespillerne hans.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Syv suspenderte FrP-medlemmer og de to ekskluderte medlemmene Flemming Dahl og Odd Soring har gått til Oslo namsrett og begjært midlertidig forføyning mot suspensjonsvedtakene. De håper på et raskt vedtak om at både suspensjonene og eksklusjonene er ugyldige.

- Kravet er at samtlige gjeninnsettes i tillitsverv og styreposisjoner, sier advokat Per Danielsen, som er bror til den suspenderte Dag Danielsen.

- Vi ni mener at dette nå er en sak som hører hjemme i rettsapparatet. Dette handler på ingen måte om politikk! sa Dag Danielsen på pressekonferansen i dag. FrPs stortingsrepresentant mener at han har gjort alt for å unngå at situasjonen skulle bli så dramatisk.

Partiets eget beste

- Det letteste hadde vært å kutte ut alt som har med politikk å gjøre. Men vi går rettens vei av hensyn til partiets beste. Vi håper at partiet faller ned på at det er demokratisk og liberalistisk, sa han, og fikk støtte av Sissel Dagslet, som også er suspendert.

- Husk at mange av oss har kjempet i 12-13 år for FrP. Vi er glade i dette partiet, og vi må ha lov til å forvente rettferdig behandling, sa Sissel Dagslet.

Namsretten har fått overbrakt et forsvarsskrift på 250 sider om partikonflikten. Carl I. Hagen har tidligere uttalt at de som er suspendert, nå har mulighet til å vise om de vil skade partiet.

- Tanken på å gå til rettslige skritt i en intern partikonflikt er fullstendig fremmed. Et eventuelt søksmål vil avklare for all verden at behovet for å gripe inn var meget godt begrunnet. Jeg forutsetter at Dag Danielsen ikke vil avsløre for all verden at han har satt sine egne interesser foran Fremskrittspartiets, sa Hagen til NTB i formiddag.

Blodbad og maktmisbruk

- Jeg har bestandig lagt vekt på demokrati. Når konstitusjonelle spilleregler blir brutt, er det ikke lenger demokrati. Dette handler om ytringsfrihet, sier Dag Danielsen. Han vil foreløpig ikke si om han kommer til å bryte ut av FrPs stortingsgruppe etter at han i går ble suspendert. Hvis han bryter ut, mister FrP statusen som landets nest største parti på Løvebakken.

Advokat Per Danielsen kaller vedtakene i sentralstyret for overgrep og maktmisbruk.

- Demokratiet i Fremskrittspartiet er avskaffet. Med et nådeløst økseslag - så blodet sprutet - ble hele styret i Oslo Fremskrittsparti fratatt rettighetene sine. Dette må ikke tolereres. Nå trenger vi en saklig gjennomgang i domstolen, sa den fryktede injurieadvokaten.

Per Danielsen er selv medlem av FrP, men ville ikke si om han frykter parti-øksa. Han sammenligner sentralstyrets vedtak med et 'juleblodbad' som han aldri har sett maken til, verken i rettshistorien eller i politikken.

Avgjørelse neste uke

Fire advokater er engasjert for å forsvare de ni som nå går til namsretten. Sissel Dagslet og Dag Danielsen blir representert av avokat Bjørn Stordrange. Danielsen er stortingsrepresentant, og Sissel Dagslet er vararepresentant på tinget i tillegg til at hun er ansatt av FrP i Oslo Rådhus. Begge er nominert som representanter for FrP til neste års stortingsvalg, men de kan se langt etter utsikten på Løvebakken dersom sentralstyrets suspensjonsvedtak blir stående. Lokaltillitsmennene Od Soring og Håkon Haugen representeres av Ingjald Ørbeck Sørheim, mens Cato Schøitz og Per Danielsen er engasjert på vegne av de resterende fem suspenderte og ekskluderte FrP-erne.

Ingen vil foreløpig si hvor langt de er villige til å bringe saken for domstolene.

- Vi regner med en positiv kjennelse i namsretten, sier Per Danielsen. På spørsmål om de ni suspenderte vil være fornøyd med å få penger i erstatning, svarte han:

- Ingen av våre klienter gjør dette for å få penger.

Avgjørelsen i namsretten kan falle allerede om en uke. Det er ventet at saken vil bli behandlet på torsdag og fredag.

NAMSRETTEN NESTE:</B>Nå blir det bråk: Ni FrP-medlemmer går rettens vei for å oppheve vedtakene som sentralstyret gjorde i går. De får god hjelp av fire advokater. Fra venstre Sissel Dagslet, advokat Ingjald Ørbeck Sørheim , advokat Per Danielsen, advokat Bjørn Stordrange og suspenderte Dag Danielsen. Advokat Cato Schiøtz var ikke tilstede.