Frp holder kuttlista hemmelig

Skattelette og billigere bil, campingvogn, strøm, sprit og vin. Frp vil flytte ut ti milliarder i statsbudsjettet, men holder helt kjeft om hvor de vil ta pengene fra.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Frp presenterte i dag sine krav til statsbudsjettet på en pressekonferanse på Stortinget. Partiet ønsker å flytte ti milliarder.

- Dette er ganske edruelig, og vi regner med å bli tatt på alvor, sa nestleder Siv Jensen, og pekte til at sentrumspartiene i sin tid fikk flyttet 20 milliarder på Stoltenberg-regjeringens budsjett.

I kjent stil deler Frp ut generøse sjekker. Det skal bygges sykehjemsplasser i Syden, firmabil, sprit og vin skal bli billigere, og skattene skal ned. Fradrag for helseutgifter skal bevares, og de vil fjerne avkortning av pensjoner. Men siden partiet ønsker å holde seg innenfor regjeringens totale ramme, må de også kutte.

De vil bare ikke si hvor.

- Vi kan på dagen presentere en liste over inndekking for hver krone hvis regjeringspartiene ønsker det. Vi vil ha reelle kutt som gir effektiviseringsgevinst. Men dette vil vi komme tilbake til i de samtalene vi har, sier Jensen.

Vil ikke ha billigere øl og tobakk

Jensen mener noen av avgiftskuttene ikke vi koste staten penger. Lavere beskatning på firmabil vil gi økt bilsalg og nye inntekter for staten på den måten. Lavere avgifter på sprit og vin vil gi større omsetning via lovlige kanaler i Norge, og dermed tilsvarende inntekter for staten.

Partiet har valgt å ikke prioriterte kutt på øl- og tobakksavgifter i denne omgang.

- Vi tror reduksjoner på vin og sprit er det viktigste bidraget for å få ned grensehandel, og for å få en større andel av alkoholsalget inn i lovlige former, sa Jensen.

Asylstans

Selv om kuttlista foreløpig er hemmelig, er det ikke vill gjetning å anta at Frp vil med kuttforslag som vil være vanskelige å svelge for regjeringspartiene, spesielt Krf, som kutt i bistand og landbruk.

Det eneste stedet der jensen var klar på utgiftskutt for staten var på pengebruk på asylsøkere. Bevilgningene skal ned, og når kassa går tom skal grensene stenges.

- Tilstrømningen av asylsøkere skal ikke styre tilstrømningen, det må gå andre veien. Vi må først bestemme hvor mange asylsøkere som skal komme, så bevilger vi etter det, sier Jensen

Ut over mer penger til grensekontroll hadde ikke partiet noe svar på akkurat hvordan tilstrømningen av asylsøkere skal stanses. En stor andel av søkerne blir som kjent smuglet inn i landet.

Frps gaveliste:

Frp har ikke satt opp en prioritert liste over sine krav.

- Helheten vil være viktigst for oss sier Jensen.

Her er kravene:

Skatter og avgifter

 • Ytterligere lettelse i bunn av personfradraget.
 • Innslagspunktet for toppskatt heves fra 320 000 kroner til 360 000 i skatteklasse 1, og fra 342 000 til 413 000 i skatteklasse 2.
 • Fjerning av skjerpelsen i frimabilbeskatningen
 • Årsavgift på bil kuttes 20 prosent, halveres for motorsykler, og fjernes helt på campingvogner.
 • Elavgiften ned ett øre.
 • 25 prosents kutt i avgifter på sprit og vin.

  Helse og sosial:

 • Redusere og etterhvert helt fjerne avkortning av pensjoner.
 • Ytterligere styrking av psykiatrien.
 • Mer behandling i utlandet
 • Ikke økning av egenandeler
 • Nei til kutt i friinntekten til uføretrygdede. Grensen på 1 G beholdes.
 • Nei til fjerne fradrag for sykdomsutgifter.

  Eget utenlandsbudsjett:

  Jensen sier partiet vil holde seg innenfor regjeringens ramme på pengebruk, men mener det må være lov å bruke litt ekstra i utlandet og i deler av økonomien der det ikke er press. Derfor går partiet inn for:

 • En ekstra vei-milliard utenfor rammen. Frp mener det er såpass ledig kapasitet i veibyggingssektoren at dette ikke er noe problem.
 • Økt kjøp av sykehusutstyr i utlandet.
 • Mer markedsføring i utlandet av Norge som turistland.

  Partiet har ennå ingen ramme for dette utenlandsbudsjettet.

  - Det viktigste for oss er å få gjennomslag for prinsippet, sier Jensen.

  Andre krav:

 • Lettelser i rederibeskatningen.
 • Inntektspolitisk samarbeid
 • Satsene for avskrivning tilbake til 1999-nivå.
 • Utvidelse av momskompensasjonen slik at alle tjenester i kommunene kan konkurranseutsettes. Innføring av en utfordringsrett, slik som det er gjort i Danmark.
 • Såkornsfond for norsk næringsliv
 • Prisjustering av barnetrygd.
 • Utvidelse av lånerammen for rehabilitering av skolebygg med en milliard.
 • Mer penger til fengsler og politi.
 • Penger til forprosjektering av Nye Bislett stadion i Oslo. Frp vil at Bislett skal få status som riksanlegg.
 • Mer til kalking av vassdrag og innenlandsk bruk av gass.
 • 1/2 milliard i låneramme i Husbanken for rehabilitering og bygging av sykehjemsplasser i utlandet.
 • Ikke kutt i gravferdsstøtten

  bjorn.k.bore@dagbladet.no

GAVMILD: Frps Siv Jensen vil flytte ti milliarder på budsjettet. Hvor pengene skal tas fra sier hun ikke. I tillegg vil hun bruke penger utenom regjeringens budsjettramme i utlandet. Her sammen med Høyres Jan Tore Sanner.
CAMPING MED CARL: Frp vil fjerne årsavgiften på campingvogn, men rører ikke tobakks- og ølavgiftene.