Frp mener MDG kritiserer på feil grunnlag

- Nei, Frps politikk låser Norge økonomisk og fysisk inn i den transportframtida vi ikke skal ha, svarer Rasmus Hansson.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen mener at Rasmus Hansson bommet på en rekke fakta om tog og kollektivsatsing i valgduellen deres i Dagbladets valgstudio.

- Det er åpenbart at Miljøpartiet De Grønne driver en valgkamp hvor de kritiserer på feil grunnlag, enten bevisst eller fordi de ikke vet bedre, sier Solvik-Olsen.

Han trekker fram fire områder:

Jernbane - MDG påstår at jernbanen får lavere andel. Det er direkte feil. Fakta er at jernbanebudsjettet er økt med over 50 prosent etter stortingsvalget i 2013, sier Frp-statsråden.

- Vedlikeholdsetterslepet for jernbane reduseres etter tiår med økende forfall. Det kjøpes inn flere nye togsett enn planlagt. 100 flere togavganger daglig fra Oslo S enn for ett år siden. Godsmengden på jernbanen øker etter flere års nedgang, opplyser Solvik-Olsen.

Kollektivtransport - MDG hevder at folk alltid vil velge bil framfor tog/buss dersom de har valgmuligheten. Det er et svært negativt syn på kollektivtilbudet. Hvorfor ser MDG på buss og tog som mindre attraktivt enn bil? Jeg tror mange folk vil velge kollektivløsninger dersom det gir komfort, fleksibilitet og er forutsigbart, sier samferdselsministeren.

- Statens bevilgninger til kollektivtrafikk i byene har økt kraftig under dagens regjering. Vi har bevilget mer penger til kollektivtrafikk på knapt to år enn det rødgrønn regjering gjorde de foregående fire år, hevder Frp-statsråden.

Bilens rolle - MDG ser på bilen som et klimaproblem inn i evigheten. Men utslipp fra biler og vogntog blir stadig lavere pr km. Regjeringens politikk stimulerer til videre positiv utvikling. I tillegg vil bedre veier som tilrettelegger for jevn fart, uten mange svinger og bakker, være miljøvennlig. Veiene vi bygger nå vil i trafikkeres av biler som knapt har utslipp; elbiler, hydrogenbiler og biodrivstoffbiler, sier han.

- Selv om all fremtidig vekst i persontransport i byene skal tas av kollektivtrafikk, gange og sykkel, så må dagens eksisterende køer fjernes. Derfor må vi bygge ut bedre kapasitet. E18 Vestkorridoren er primært et stort kollektiv og sykkelprosjekt. Men det vil også løse opp i køene, sier Solvik-Olsen.

Byplanlegging - MDG påstår at byene planlegges utfra bilen. Det burde de forstå er feil, sier han.

- Regjeringen jobber med såkalte bymiljøavtaler, hvor staten skal bidra med investeringer for å utvikle kollektivløsninger mot at byene driver arealplanlegging og fortetter rundt kollektivknutepunktene, sier han.

- Det ville vært interessant å få vite på hvilke områder MDG mener at samferdselspolitikken har gått i feil retning etter at Solberg-regjeringen overtok, sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Spiser naturen Miljøpartiet De Grønne er kritiske til regjeringens samferdselssatsing.

- Frps politikk låser Norge økonomisk og fysisk inn i den transportframtida vi ikke skal ha. Vi skal ikke ha den av hensyn til klima, av hensyn til bedre og grønnere byer, og av hensyn til norsk matjord og norsk natur som blir spist opp av vei mer enn noe annet, sier Rasmus Hansson, talsperson og stortingsrepresentant for MDG.

Vei øker mer - Det er flott at Ketil Solvik-Olsen har økt budsjettet til jernbaneutbygging. Men problemet er at veibudsjettet øker enda mer, noe som klart framgår av tallene i det vedtatte statsbudsjettet sammenliknet med fjorårets statsbudsjett, sier Hansson.

- Gang på gang ser vi at det bygges nye motorveier over hele landet som øker biltrafikken. Toget mellom de største byene bruker like lang tid som på 70-tallet. Det må en helt annen satsing til for å gjøre toget mer attraktivt, sier han.

Mot bedre vitende - Samferdselsministeren snakker mot bedre vitende når han hevder at mer vei ikke fører til økt biltrafikk. Stortinget har for lengst vedtatt at all transportvekst i storbyene skal skje med kollektiv, sykkel og gange, sier Hansson.

- Likevel planlegger Solvik-Olsens folk fremdeles nye motorveier inn til storbyene som de selv sier vil øke trafikken. Dette er uakseptabelt, sier han.

Vanvittig veibygging - Vi vil snu den ensidige bilbaserte byutviklingen og ta byer og tettsteder tilbake. Mindre biler gir renere luft, mindre klimagassutslipp, et bedre bymiljø og frigjør plass til mer kollektiv, sykkel og gange, sier MDG-talspersonen.

- Frp er del av regjering som skal forsterke et klimaforlik som sier at all transport økning skal tas med kollektiv, sykkel og gange. Det er det vanvittig å bygge mer vei, sier Rasmus Hansson.

GIR SEG IKKE: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og Rasmus Hansson, talsperson for Miljjøpartiet De Grønne, møttes til transportdebatt i Dagbladets valgstudio. Nå fortsetter diskusjonen i spaltene. Foto: Nina Hansen / Dagbladet
GIR SEG IKKE: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) og Rasmus Hansson, talsperson for Miljjøpartiet De Grønne, møttes til transportdebatt i Dagbladets valgstudio. Nå fortsetter diskusjonen i spaltene. Foto: Nina Hansen / Dagbladet Vis mer