FRA JUSTISDEPARTEMENTET TIL HUAWEI: Tidligere statssekretær Vidar Brein-Karlsen fra Frp Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
FRA JUSTISDEPARTEMENTET TIL HUAWEI: Tidligere statssekretær Vidar Brein-Karlsen fra Frp Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Frp-profil og Huawei-topp ber om avklaring etter refs: - Fikk ulike svar

Tidligere statssekretær i justisdepartementet Vidar Brein-Karlsen stiller spørsmål ved om Karantenenemnda har hjemmel for de strenge restriksjonene han er ilagt.

I et brev i går kom Karantenenemnda med en oppstrammer til tidligere statssekretær for Frp, nå Huawei-topp, Vidar Brein-Karlsen.

De slår fast at et møte han inviterte Sp-politikerne Trygve Slagsvold Vedum og Sigbjørn Gjelsvik til, ville vært i strid med saksforbudet han er ilagt om det ble gjennomført. Møtet ble ikke noe av, fordi Brein-Karlsen ikke fikk svar fra Sp-politikerne.

På grunn av den store mengden gradert informasjon Brein-Karlsen hadde tilgang til som statssekretær, er han underlagt et strengt saksforbud fram til sommeren 2019.

Karantenenemnda gir også Brein-Karlsen en oppstrammer for at han ikke ga dem utfyllende informasjon om møtet, da han ba dem om en avklaring på om han hadde brutt det eller ikke.

«Karantenenemnda vil presisere at det er svært viktig at all informasjon som er relevant for vurderingen legges fram for nemnda. Overfor nemnda opplyste du at formålet med møtet med nevnte stortingspolitikere var å gi en generell presentasjon av Huawei som selskap.», skriver de.

Stiller spørsmål ved lovligheten

Brein-Karlsen mener derimot at han har bidratt til å opplyse saken.

- Jeg har vært åpen overfor Karantenenemnda og gitt dem all den informasjonen de har bedt om. Før nemnda kom med sin første konklusjon forrige fredag, redegjorde jeg for e-posten jeg sendte til de to stortingsrepresentantene fra Senterpartiet. Da nemnda i etterkant av denne konklusjonen ba om å få e-posten oversendt, fikk de selvsagt det, skriver han i en e-post til Dagbladet.

I det forrige brevet han fikk fra Karantenenemnda, som er offentliggjort, slo nemnda fast at han ikke hadde brutt reglene.

- For meg er det veldig vanskelig å vite hvordan jeg skal forholde meg til nemndas vedtak, da jeg med svært kort mellomrom fikk to ulike konklusjoner fra dem, skriver Brein-Karlsen som nå har bedt om et møte med nemnda.

- Avskåret fra sentrale oppgaver

Brein-Karlsen er pålagt å involver seg internt i selskapet eller eksternt i saker eller saksområder der Justis- og beredskapsdepartementet (JD) eller Samferdselsdepartementet (SD), eller underliggende virksomheter for disse, er involvert.

I det som skulle være en klargjøring fra nemnda skriver de at« nettsikkerhet og datasikkerhet generelt» ligger inn under justisdepartementet- og samferdselsdepartementet.

«Saksforbudet innebærer at du ikke kan engasjere deg i slike saker, verken overfor de nevnte departementene og underliggende institusjoner, eller overfor andre, »skriver de.

I Brein-Karlsens svar til nemnda skriver han at dette gjær det vanskelig for ham.

- I og med at den virksomheten Huawei driver generelt er omfattet av reguleringer og rammebetingelser som hører under de to departementenes ansvarsområder, vil det i praksis si at jeg ikke kan utføre de sentrale oppgavene som ligger til stillingen, skriver han.

Stiller spørsmål ved hjemmel

I brevet han har sendt nemnda, stiller han spørsmål ved om de har hjemmel til å ilegge ham så omfattende begrensninger.

- Saksforbudet kan ikke formuleres så vidt at det i realiteten har de samme virkningene som en karantene. I så fall er det karantene som er alternativet, men Karantenenemnda har bare hjemmel til å ilegge karantene i inntil seks måneder, skriver Brein-Karlsen.

Han understreker at han vil forholde seg lojalt til vedtaket.