Frp: Reell livstid for politidrap

- Det bør innføres reell livstidsdom for drap på offentlige tjenestemenn, i alle fall om drapene er overlagte, mener Jan Simonsen, Frps medlem av justiskomiteen.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Jan Simonsen mener innføring av reell livstidsdom for personer som kan straffedømmes om de begår drap på offentlige tjenestemenn, er er viktig signal overfor organisert kriminalitet.

- Jeg tror dramatiske tiltak er nødvendige når vi ser økningen i truslene fra organiserte kriminelle miljøer. Økte strafferammer ved drap på offentlige tjenestemenn bør gjennomføres, selv mener jeg reell livstidsdom er det riktige, sier han.

Simonsen mener polititjenestemenn også bør være bedre sikret i situasjoner som den på Austbø.

- Blant annet bør de ha lettere adgang til å utstyre seg med våpen. Våpen bør oppbevares i fremskutte depoter, nedlåst i politibilen, sier han.

Hele justiskomiteen på Stortinget er sjokkert over drapene på de to politimennene på øya Austbø i Alstahaug kommune. Drapet ble begått av en psykiatrisk pasient på permisjon fra Nordland Psykiatriske Sykehus.

Sperres inne

Simonsen mener strafferettslig utilregnelige personer bør sperres inne på en rømningssikker behandlingsinstitusjon.

- Den institusjonen bør vi snarest se å få bygget, sier Simonsen til NTB.

- Det sier seg selv at adgangen til permisjon må skjerpes inn. Samtidig må vi bygge ut det psykiatriske behandlingstilbudet, sier Simonsen.

Bedre vern

Simonsen mener drapene på Austbø vil føre til debatter om hvordan polititjenestemenns sikkerhet bedre kan ivaretas og hvordan voldelige psykiatriske pasienter kan tas bedre vare på.

- En statlig psykiatrisk institusjon av fengselslignende karakter er nødvendig for farlige personer. Disse må ikke skrives ut før vi er helt sikre på at de er friske. Finnes ikke behandlingstilbud, må de kunne settes i forvaring i et fengsel når de er en så stor trussel mot andre mennesker, sier Simonsen.

Han har lenge ment at for mange personer slipper straff fordi de regnes som utilregnelige i gjerningsøyeblikket.

- Definisjonen bør bli langt strengere og flere personer idømmes ordinære straffer, sier han.