Frp-seier i namsretten

Saksøkerne i Oslo Frp fikk ikke medhold i at suspensasjonene hører hjemme i retten. Namsretten har i tillegg ilagt Dag Danielsen og co 175.000 kroner i saksomkostninger.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Les hele dommen på Oslo byrett sin hjemmeside.

Dermed vant Carl I. Hagen en knusende seier over brødrene Danielsen i Oslo namsrett.

Byfogd Lars Borge-Andersen avsa i dag en kjennelse der kravet om midlertidig forføyning for å kjenne suspensjonen av Dag Danielsen og åtte andre Frp-medlemmer ugyldig ikke ble tatt til følge. Saksøkerne fikk ikke medhold på noe punkt.

– Jeg er svært skuffet over at retten mener de politiske partiene står over loven, og at bare valg kan korrigere medlemskapet i et parti. Etter min mening må de individuelle rettighetene kunne beskyttes juridisk, sier Dag Danielsen til Nettavisen.

Dag Danielsen, Sissel Dagslet, Svein Arnne Nordølum, Kjell Grønnevik, Nils Chr. Dahl, Mette Libak, Fleming Dahl, Od Soring og Haakon Haugen gikk til sak mot Fremskrittspartiet da de ble henholdsvis ekskludert og suspendert fra partiet 3. desember.

I rettens begrunnelse for kjennelsen heter det at «såvidt retten kan forstå, vil det i et politisk parti ikke være noen rettslig grense for hva som kan begrunne vedtak om suspensasjon eller eksklusjon, så lenge vedtektene ikke inneholder klare begrensninger. Noen slik reell grense kan iallfall ikke antas å foreligge for Fremskrittspartiets vedkommende, hvor vedtektenes § 21 hjemler suspensasjon eller ekslkusjon av "medlemmer som motarbeider partiet og/eller misbruker sin stilling i partiet". Hva slags forhold som skal rammes av en slik karakteristikk, må det helt ut være opp til partiets organer å avgjøre.»

De ekskluderte og suspenderte medlemmene av Oslo Frp påberopte også flere saksbehandlingsfeil i behandlingen av eksklusjonene. Dette avviser namsretten:

«Retten kan ikke se at det er sannsynliggjort slike mangler ved vedtakene at de er ugyldige. Begjæringen om midlertidig forføyning kan dermed ikke føre fram.»

De saksøktes prosessfullmektig har oppgitt at saken har kostet dem 237.095 kroner. Dette beløpet inkluderer reiseutgifter for de fire advokatene fra Bergen. Retten har anslått Frps nødvendige saksomkostnader til 175.000 kroner. Dette beløpet må de ni saksøkerne dekke.

Det er første gang at medlemmer av et politisk parti har gått til retten etter å ha blitt henholdsvis ekskludert og suspendert av partiet.

Retten har bare vurdert grunnlaget for suspensjonene.

Dagbladet.no/NTB