BRUKER (BOM)PENGER PÅ VEI: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) innrømmer at han ikke liker bompenger, men han skal likevel samle inn en hel del av dem.
Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix
BRUKER (BOM)PENGER PÅ VEI: Samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) innrømmer at han ikke liker bompenger, men han skal likevel samle inn en hel del av dem. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpixVis mer

Ny transportplan

Frp skulle fjerne bompengene. Ny transportplan viser bompengeinntekter på 131 milliarder

Enorme bompengeinntekter til staten de neste 12 åra. 

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Regjeringen legger opp til å kreve inn 10,9 milliarder kroner hvert år i bompenger de neste tolv årene. Det kommer fram når samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) legger fram ny Nasjonal transportplan (NTP) i dag.

Transportplanen blir til etter enighet mellom regjeringen og samarbeidspartiene KrF og Venstre.

Som Dagbladet tidligere har skrevet henter de borgerlige inn 37 milliarder i bompenger i løpet av sine fire år i regjering, så nivået av bompengeinntekter til staten vil likevel gå noe ned med den nye transportplanen.

- Bompengenivået ligger uendret i forhold til tidligere. Dette er det vi tror vi får med oss Stortinget på. Veksten kommer i NTP kommer ene og alene fordi vi prioriterer penger over statsbudsjettet, men det er også en bompengeandel i bunn, sier Solvik-Olsen, som legger til at han «ikke er glad i bompenger».

Du kan lese hele Nasjonal transportplan for 2018 til 2029 her.

- Hadde transportplanen sett helt lik ut dersom Frp fikk bestemme alene? Nei, sier Solvik-Olsen.

- Ikke tilhenger av bom

Av bevilgningene til veiformål er bompengeandelen på 20 prosent i den nye transportplanen, ifølge NTB. Det er 4 prosentpoeng mindre enn i den forrige planen. For veiinvesteringer er bompengeandelen 29 prosent, ned 6 prosentpoeng.

- Frp har ikke vært tilhenger av bom. Vi er fortsatt ikke det, men vi registerer at de andre partiene på Stortinget er det. Vi skulle helst sett at transportplanen ble til helt uten bompenger, forklarer Frps Morten Stordalen.

Færre bompengeselskap

Solvik-Olsen avslørte også at regjeringen akter å kutte drastisk ned i antallet bompengeselskap.

- Regjeringen vil at minst mulig av bilistens innbetalinger skal gå til administrasjon og innkreving. Derfor gjennomfører vi nå en bompengereform. Antallet bompengeselskap er på vei ned, fra 60 selskaper til 5 regionale selskaper, eid av fylkeskommunene. Administrasjons- og driftskostnadene skal ned, og det skal komme bilistene til gode, sier Solvik-Olsen i en pressemelding i forkant av dagens pressekonferanse.

Under valgkampen i 2013 lovet Bård Hoksrud (Frp) å bygge vei og jernbane uten bruk av bompenger dersom Frp kom i regjering. Ett år etter valget innrømmet Hoksrud, som da var statssekretær i Samferdselsdepartementet, at det ved utløp av denne stortingsperioden ikke kommer til å være færre bomstasjoner enn det var da regjeringen tok over.

Frp forsvarer bompengebruken

- Frp er alene på Stortinget om å være imot bompenger. At vi nå klarer å snu trenden og bidra til at veibyggingen øker samtidig som bompengeandelen går ned, er vi godt fornøyd med, sier Frps Morten Stordalen i dag.

Regjeringspartiene er enige med KrF og Venstre om en ramme på 933 milliarder kroner i statlige midler i forslaget til Nasjonal transportplan for 2018-2029. Totalt er rammen på 1064 milliarder når 131 milliarder i bompenger regnes med, melder NTB.

Av bevilgningene til veiformål er bompengeandelen på 20 prosent i den nye transportplanen. Det er 4 prosentpoeng mindre enn i den forrige planen. For veiinvesteringer er bompengeandelen 29 prosent, ned 6 prosentpoeng.

Tog og bane

Tidligere i dag ble det klart at seks milliarder av transportplanen skal gå til Fornebubanen, mens 8,7 milliarder går til ny sentrumstunnel for T-banen i Oslo, på strekningen mellom Majorstua via Bislett, St. Olavsplass og Grünerløkka.

Om lag 319 milliarder kroner er satt av til jernbaneformål. Dette utgjør cirka 35 prosent av de 1064 milliardene som ligger i planen.

I tillegg kommer penger til det mye omtalte Intercity-triangelet på Østlandet. Dette skal knytte byene rundt Oslo tettere sammen med hovedstaden og sørge for at 200 000 mennesker skal kunne flytte ut fra byen men samtidig ha en tett knytning til Norges største by.

- Regjeringen fortjener skryt for at de i NTP setter ambisiøse mål for innføring av utslippsfrie kjøretøy. Det som mangler er planer og penger for å få på plass ladeinfrastrukturen som trengs for å nå disse målene, sier Marius Holm, leder i ZERO.

Abid Raja sier Venstre er fornøyd med transportsplanens grønne innhold.

- Vi skal forsterke arbeidet med å ta igjen vedlikeholdsetterslepet for jernbanen ytterligere, for å gjøre jernbanen til det mest attraktive alternativet for både personer og gods, sier Raja.

KrFs Hans Fredrik Grøvan understreket at partiet hans ønsker å gjøre norske veier tryggere enn de er i dag.

- 135 omkom i trafikken i 2015. Det er 135 for mange. Trafikksikkerhetstiltak som kan gjøre hverdagen tryggere, de er mange og de er viktige. Derfor er det viktig å minne oss selv om at trafikksikkerhet handler om mine og dine holdninger. Ingen skal bli drept eller hardt skadet i trafikken. Vi har ingen liv å miste, sier han.

- Dette er den mest offensive transportplanen noensinne, la Grøvan til.

Dette er de viktigste punktene i Nasjonal transportplan:

 • Tog til Tromsø. Regjeringen vil bruke to millioner på å utrede muligheten for å forlenge toglinja nordover fra Fauske til Tromsø
 • Utbygging av hele Intercity-triangelet på jernbanen fra Oslo til Halden, Skien og Lillehammer. Prislapp er på 52 milliarder kroner.
 • Regjeringen vil sette av 15 milliarder til en ny Oslo-tunnel for jernbanen.
 • Utbedring av E16 mellom Arna og Stanghelle i Hordland, samt Sotrasambandet og Hordfast. Disse pengene ligger inne i andre planperiode av transportplanen.
 • Ny flyplass på Helgeland. Det foreslås å sette av 1,5 milliarder til ny storflyplass i Mo i Rana.
 • Det kommer ny godsterminal på Tongård i Trondheim. Her settes det av 1,8 mrd til første byggetrinn.
 • Ny flyplass i Bodø. Regjeringen vil også bruke 2,4 milliarder på en ny flyplass i Bodø som skal stå ferdig i 2025.
 • Det skal også bygges krysningsspor på Sørlandsbanen.
 • Ringeriksbanen skal bygges, til 20 milliarder kroner.
 • Det settes av midler til planlegging av dobbeltspor mellom Sandnes og Egersund på Jærbanen.
 • Det settes av 5,5 mrd de neste seks årene til ulike tiltak som skal fremme godstransport på jernbane.
 • Byggestart for E8 Ramsfjord.
 • E10 Hålogalandsveien. Det settes av i alt 8,7 milliarder kroner til den 150 kilometer lange strekningen.
 • E136 Ålesund - Bjorli. Regjeringen setter av 1,8 milliarder utbedring av veien.
 • E39 Myrmel - Lunde mellom Sandane og Førde i Sogn og Fjordane. 500 millioner til 3,7 km ny vei, der vel én km skal gå i tunnel forbi Myrmel.
 • E39 Møreaksen. Prosjektet skal gi fergefri E 39 mellom Ålesund og Molde og vil bety at det er mulig å reise fergefritt fra Ålesund til Kristiansund. Her settes det av totalt åtte milliarder kroner.
 • E39 mellom Betna - Stormyra. Det settes av 2,1 mrd i første del av planperioden til ny hovedvei mellom Nordmøre og Trøndelag. Byggestart kan tidligst skje mot slutten av året eller i 2018.
 • E39 Hordfast skal gi fergefri forbindelse mellom Os og Stord, men her skal man se på kostnadsnivået. Her vurderer regjeringen fortsatt kostnadene.
 • E6 Kvænangsfjellet får byggestart i første del av planperioden. Det settes av 1,6 milliarder kroner.
 • Det skal utredes ulike alternativer for en «Ring 4» for å lede særlig tungtrafikk utenom Oslo
 • Ringvei Øst i Bergen skal gi ti kilometer med firefeltsvei. Finansieres med 2,2 milliarder kroner fra staten og 2,3 milliarder kroner i bompenger.
 • Skredsikring: Regjeringen setter også av 24 milliarder kroner til skredsikring av rasutsatte veier i Transportplanen.