LITT VEL HØYE TALL:  Frp-nestleder Per Sandberg og Siv Jensen skrev en kronikk om Aps innvandringseksperiment i Dagbladet onsdag. Her er de to fotografert i finansdepartementet i forbindelse med en sak i samme avis.  Foto: Hans Arne Vedlog  / Dagbladet
LITT VEL HØYE TALL:  Frp-nestleder Per Sandberg og Siv Jensen skrev en kronikk om Aps innvandringseksperiment i Dagbladet onsdag. Her er de to fotografert i finansdepartementet i forbindelse med en sak i samme avis. Foto: Hans Arne Vedlog / DagbladetVis mer

Frp-statsrådene spådde innvandringseksplosjon  - brukte tall feil

I en kronikk i Dagbladet skriver innvandringsminister Per Sandberg (Frp) og Frp-leder Siv Jensen at det vil komme over 24 000 familieinnvandrere til Norge bare i år. Den riktige prognosen er 15 706.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): I dagens utgave av Dagbladet tar Frp-statsrådene Siv Jensen og Per Sandberg et kraftig oppgjør med Arbeiderpartiets innvandringspolitikk (NB! Krever Pluss-abonnement).

Bakteppet er at regjeringen ble nedstemt i sitt ønske om flere innstramminger på familieinnvandringsområdet i fjor, og at prognoser viser en økning i antallet som får innvilget familiegjenforening i år sammenlignet med tidligere år.

«Bare Fremskrittspartiet og regjeringen tok innover seg at familieinnvandring fortsatt kunne bli et stort problem. Nå ser vi konsekvensen av det vi advarte om, nemlig over 24 000 vil komme til Norge bare i år», skriver de to statsrådene i en kronikk i Dagbladet onsdag.

- Står overfor en eksplosjon

De fortsetter med å rette fingeren mot krefter i Ap som ønsker å myke opp partiets innvandringspolitikk på landsmøtet denne uka:

«Når skal de lære? Vi står nå overfor en liknende eksplosjon i innvandringstallene som i 2015», skriver statsrådene, som minner om at landet tok i mot 31 000 asylsøkere i 2015, før Frp og regjeringen fikk gjennomført en rekke innstramminger.

Det er bare ett problem: Tallene Sandberg og Jensen opererer med, og som Dagbladet har fått tilsendt fra departementet, er brukt på feil måte.

Ifølge UDI venter fagetaten at det kommer 15 706 familieinnvandrere til Norge i år, altså rundt 8000 færre enn statsrådene skriver i kronikken.

Økningen er på 1 prosent sammenlignet med i fjor, og ventes å gå ned igjen i 2018, ifølge UDI.

Ikke innvilgelser

Tall fagetaten har sendt til Dagbladet, viser at statsråden bruker tall for forventede førstegangs-søkere når han skal beskrive hvor mange som «vil komme til Norge » gjennom familiegjenforening.

UDIs prognose over det forventede antallet førstegangssøkere er 24 200 i 2017.

Problemet er at det er langt fra alle søkerne som får innvilget søknadene sine. Likevel beskriver statsråden altså at Norge står overfor en eksplosjon i innvandringstallene.

- Skremselspropaganda

Det får Aps Helga Pedersen til å riste på hodet.

- Jeg ville vært veldig forsiktig med å bruke ord som eksplosjon, og når statsråden ikke engang klarer å bruke riktige tall, setter det skremselspropagandaen hans i et svært dårlig lys, sier Pedersen om kronikken.

Aps kommunalpolitiske talskvinne synes ikke det er særlig formildende at statsråden bruker tallene riktig i et intervju i samme avis.

Hun ser alvorlig på tallbruken.

- Det er alvorlig fordi det er skrevet av landets innvandringsminister og landets finansminister i det som er et ganske hardt angrep på et opposisjonsparti. Mitt budskap til Per Sandberg er at han bør slutte å oppsøke konfliktene og heller gjøre den jobben Stortinget har bedt ham om, sier Pedersen.

Hun vil ikke spekulere i om det skyldes en tabbe eller om feilen er gjort bevisst.

- Det er vanskelig å svare på, men det føyer seg i alle fall inn i et bilde der FrP over lang tid bare trekker fram negative sider ved innvandring, sier Pedersen.

- Nøye forklart på side 9

Dagbladet har vært i kontakt med Justis- og beredskapsdepartementet, uten å få noen forklaring på hvordan feilbruken av tall oppsto.

I stedet påpeker statsråd Per Sandberg at han ikke blander tallene i avisintervjuet han gjorde med Dagbladet samme dag som kronikken sto på trykk.

- Dette er nøye forklart på side 9 i Dagbladet onsdag, skriver innvandringsministeren i en epost til Dagbladet.

Da sikter han altså til denne journalistiske saken, hvor statsråden er sitert på at det er søkere det er snakk om.

I e-posten forklarer han den feilaktige tallbruken i kronikken med at departementet ikke kjente til den riktige prognosen over ventede antall innvilgelser.

- Prognosen vi har henvist til (som viser det forventede antall søkere, journ.anm) er de beste tilgjengelige tallene vi hadde, som viser en økning over de senere årene, nå ved over 24.000 søknader om familieinnvandring i 2017. Jeg registrerer at det nå er kommet en ny og helt annen prognose, skriver innvandringsministeren.

- Uansett stor økning

Dagbladet har spurt hvorfor statsråden skriver at det kommer 24 000 hvis han visste at tallene gjaldt søknader, og hvorfor statsråden ikke sørget for å sjekke opplysningene med UDI før de ble publisert.

Dagbladet har også spurt om Sandberg fortsatt mener at Norge «står overfor en liknende eksplosjon i innvandringstallene som i 2015».

Det har statsråden foreløpig ikke svart på.

Frp-nestlederen svarer imidlertid på kritikken fra Ap - og understreker at det uansett prognoser har vært en sterk økning i familieinnvandring de siste årene:

- Hovedpoenget mitt er at det er en sterk økning, og de siste årene har antallet som har fått innvilget familieinnvandring økt sterkt. Hvis vi ikke ser på prognoser som er usikre tall, men kun på antallet som har fått innvilget, ser vi det samme bildet. I 2014 var det litt over 11.000 som fikk innvilget familieinnvandring til Norge mens det i 2016 var over 15.500. Det er en omtrent 40 prosent økning på to år. Det er en av de mange grunnene til at vi trenger å stramme inn betydelig i familieinnvandringspolitikken. Til og med Helga Pedersen bør se denne trenden: Det er en sterk økning i antallet som kommer til Norge på familieinnvandring over flere år, og det er absolutt behov for å stramme inn, skriver Sandberg i e-posten til Dagbladet.