TRAKK SEG FRA ALLE VERV: Stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad trakk seg tidligere denne uka fra alle verv, etter å ha innrømmet å ha delt informasjon han fikk gjennom Frps organisasjonsutvalg med en tillitsvalgt i Frp. Foto: Christian Roth Christensen
TRAKK SEG FRA ALLE VERV: Stortingsrepresentant Helge Andre Njåstad trakk seg tidligere denne uka fra alle verv, etter å ha innrømmet å ha delt informasjon han fikk gjennom Frps organisasjonsutvalg med en tillitsvalgt i Frp. Foto: Christian Roth ChristensenVis mer

Frp-varslere misfornøyd med oppfølgingen

Flere tidligere varslerne sier de er misfornøyd med arbeidet til Frp's organisasjonsutvalg. Nå kan rutinene bli endret.

Flere tidligere varslere Dagbladet har snakket med de siste dagene, er kritiske til hvordan Frp's organisasjonsutvalg har håndtert sakene de har varslet om.

Det gjelder også saker der organisasjonsutvalget har konkludert med at det er begått brudd på partiets etiske retningslinjer, som saken mot en nestformann i FpU, og en annen sak der det ble avdekket overtramp.

Kritikken går blant annet på manglende dialog underveis.

- Jeg fikk ingen informasjon i løpet av saksgangen, eller når saken var ferdig behandlet i organisasjonsutvalget, noe de sa til pressen at de hadde gjort, sier en.

Som Dagbladet tidligere har omtalt, valgte en hel kommunestyregruppe i fjor også å forlate Frp solidaritet med ungdommene som varslet i Leirstein-saken, som de ikke syntes ble tatt tilstrekkelig på alvor.

- Forbedringspotensial

- Jeg kan selvsagt ikke kommentere enkeltsakene og det som ble gjort i sakene før meg, men jeg ser at det er et forbedringspotensial i organisasjonsutvalget. Det har vi tatt inn over oss, sier den nye lederen av utvalget Alf Erik Andersen til Dagbladet.

Utvalgets tidligere leder, Helge André Njåstad, trakk seg denne uka fra alle sine verv, etter å ha innrømmet lekkasjer.

- Det er avdekket at den tidligere lederen har lekket informasjon. Vil dere også gå inn og se på hvordan han har skjøttet arbeidet i utvalget på andre måter?

- Nei, vi tar til etterretning at Njåstad har trukket seg fra verv i sentralstyret og sine tillitsverv på Stortinget. Når det gjelder Njåstad konkret, anser vi den saken som ferdig behandlet, sier Andersen.

Alf Erik Andersen sier imidlertid at utvalget har begynt å jobbe på en litt annen måte for å gjenreise tilliten og integriteten til utvalget.

- Alle skal være helt sikre på at det som skjer i utvalget er fortrolig. Så må vi også se på hvordan vi jobber med oppfølging av sakene og hvordan de behandles. Det har vi allerede begynt med, sier Andersen.

- Leit

- Vi var hele tiden opptatt av å ivareta de berørte på best mulig måte, og det er leit om folk ikke har følt seg godt nok ivaretatt, sier Helge André Njåstad til Dagbladet.

Han sier utvalget under hans ledelse løpende evaluerte arbeidet sitt for å finne forbedringspunkter.

- Det er bra at det nye utvalget vil utvikle og forbedre organisasjonsutvalgets arbeid, sier Njåstad.

Flere skandaler

Ifølge Andersen skal utvalget også jobbe med å bedre organisasjonskulturen i Frp. Partiet har vært rammet av en rekke skandaler det siste året.

Rett før jul innrømmet Siv Jensens fast møtende vara på Stortinget, Mazyar Keshvari, omfattende juks med reiseregninger. Keshvari er nå siktet for bedrageri som følge av saken som ble avslørt av Aftenposten.

I januar i fjor trakk Ulf Leirstein seg fra alle Frp-verv, etter at NRK meldte om at han hadde sendt pornobilder til unge FpU-ere, og også foreslått trekant med en mindreårig.

- Jeg går ikke god for alt som presenteres men jeg erkjenner å ha utvist dårlig dømmekraft og gått over streken, sa Leirstein selv.

- Det har vært mange saker i Frp i det siste, skal dere ha et litt bredere mandat enn før?

- Vi reiser rundt på fylkesårsmøter, gjør interne grep i utvalget for å gjenreise tillit og integritet. Det som skal være fokus er å jobbe med organisasjonskultur og få det ut i våre fylkes- og lokallag, slik at vi kan ha fokuset på de politiske sakene, sier han.

Siv varslet i oktober

Som Dagbladet skrev i går, ble partiledelsen i Frp informert allerede i oktober om at Njåstad hadde lekket fortrolig informasjon.

- Jeg ble orientert om at organisasjonsutvalget jobbet med en sak knyttet til Helge André Njåstad høsten 2018. På sentralstyremøtet 19. oktober fikk sentralstyret og jeg en foreløpig orientering om saken fra organisasjonsutvalget. Jeg understreket alvoret i saken og at den måtte undersøkes grundig før vi konkluderte med hva slags reaksjon som var naturlig, sier Siv Jensen i en skriftlig kommentar til Dagbladet.

- I neste sentralstyremøte 18. desember var utvalget ferdig med sin behandling av saken og vi ble orientert om at Njåstad hadde trukket seg fra sentralstyret, sier hun videre.

På spørsmål om hvorfor det tok så lang tid før de konkluderte, svarer Andersen at det har vært et omfattende arbeid og nødvendig å bruke tiden, uavhengig av det som skjedde rundt dem.

- Underveis informerte vi sentralstyret og partiledelsen om status og hvor langt vi var kommet.

- Har det vært noen tilleggselementer til lekkasjene, som ble kjent seint i prosessen?

- Det vil jeg ikke kommentere. Det har vært et nitid arbeid som har pågått over tid. En må starte i en kant og jobbe seg videre, sier han.