FULL GASS: Fremskrittspartiet mener det beste Norge kan gjøre for verdens klima er å pumpe opp så mye gass som mulig, for å erstatte kullkraft i Europa. Bildet viser plattformen Aasta Hansteen, på vei ut til et gassfelt i Norskehavet. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpix
FULL GASS: Fremskrittspartiet mener det beste Norge kan gjøre for verdens klima er å pumpe opp så mye gass som mulig, for å erstatte kullkraft i Europa. Bildet viser plattformen Aasta Hansteen, på vei ut til et gassfelt i Norskehavet. Foto: Marit Hommedal / NTB scanpixVis mer

Frp's klimaløsning: - Vi må pumpe opp så mye gass som mulig

Etter at FNs klimapanel la fram rapporten over hvor stor skader det vil forårsake dersom verden blir to grader varmere i stedet for 1,5 grader, har det blitt slått full klimaalarm over hele verden.

Dersom vi skal unngå at alle verdens korallrev dør, langt større utfordringer med matproduksjon og at hundrevis av millioner flere mennesker havner i risiko for fattigdom på grunn av klimaendringer, har verden 12 år på seg til å opp mot halvere utslippene av CO₂.

Også Fremskrittspartiets (Frp) stortingsgruppe har fått med seg rapporten og er alvorlig bekymret.

- Klimarapporten var en vekker, sier Gisle Meininger Saudland, klimapolitisk talsperson for Frp.

- Den viser at vi må ta i bruk enda sterkere virkemidler for å nå våre klimaforpliktelser.

- Produser mer gass

Og det beste Norge kan gjøre for verdens klima nå, mener Saudland, er å pumpe opp så mye gass vi klarer fra norsk sokkel.

- Det er fordi gassen er mye mer klimavennlig enn det den erstatter, nemlig tysk og europeisk kull. Hvis vi selger gass, reduserer vi utslippene i Europa.

- Vi må ha utrolig mye mer fornybar energi for å erstatte kull og gass, og det er urealistisk på kort sikt. Derfor er det vi må gjøre nå, å produsere mer gass.

Ifølge Saudland har Norge nå et vindu der vi kan produsere mer, «som er ganske langt, fordi gass vil være den viktigste energikilden i mange tiår framover».

VIL HA MER GASS: Gisle Meininger Saudland, klimapolitisk talsperson for Frp. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix
VIL HA MER GASS: Gisle Meininger Saudland, klimapolitisk talsperson for Frp. Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix Vis mer

Saudland underbygger dette med en fersk rapport fra DNV GL, som spår at gass vil overta for olje som verdens viktigste energikilde i 2026, og at gassbruken vil fortsette å stige fram til midten av 2030-åra.

Den framtida DNV GL skisserer, er imidlertid ikke i nærheten av å begrense den globale oppvarmingen til 1,5 grader. I stedet styrer den mot 2,6 graders oppvarming, noe som vil føre til svært alvorlige konsekvenser for livsgrunnlaget til mennesker og dyr.

- Ja, det er sant, men de sier likevel at vi trenger mer gass, og det vil vi nok også trenge selv om vi skal nå 1,5 grader sier, Saudland.

KLIMAPODDEN 1: Hvorfor skal du gidde å bry deg om klimaet? Og hvorfor skal det være så vanskelig å bry seg? Dagbladets politiske redaktør Geir Ramnefjell og WWF-leder Bård Vegar Solhjell, får hjelp av klimapsykolog Per Espen Stoknes til å løse en av klimaendringenes største utfordringer: Hvordan få folket med på den nødvendig omstillingen. Hør pod... Vis mer

Ulike veier til 1,5 grader

I rapporten fra FNs klimapanel skisseres fire hovedretninger verden kan ta for å klare 1,5 grader. De to retningene som gir plass et høyere globalt forbruk av gass fram til 2030 innebærer at verden må femdoble kapasiteten for atomkraft, i tillegg til å suge CO₂ ut fra atmosfæren i en størrelsesorden det er høyst usikkert om er mulig å få til.

De to andre hovedretningene skisserer en nedgang i forbruket av gass på 20 til 25 prosent i 2030, og 53 til 74 prosent innen 2050.

I alle scenarioene må bruken av kull mer enn halveres de neste 12 åra, og bli så godt som borte innen 2050.

- Jeg mener vi trenger gass i alle scenarioene, såframt det erstatter kull. Gass vil jo ikke være i bruk for alltid, men det er brua til fornybarsamfunnet, sier Saudland.

Vil åpne nye områder

- I det vi har erstatta kull, er det klart at det vil komme nye energibærere som er mer klimavennlige enn gass, men inntil videre er mer gass det største bidraget vi kan gi.

Saudland ber nå om at det åpnes nye områder for leting på norsk sokkel, men vil ikke spesifisere hvilke.

- Generelt mener jeg at vi ikke bør si nå at noen områder bør vernes for alltid, sier han.

Ifølge Olje- og energidepartementet, har Norge foreløpig bare hentet ut rundt halvparten av petroleumsressursene på sokkelen, og av det som antas å eksistere gjenstår det ennå å finne rundt halvparten av ressursene.

- En behagelig livsløgn

Tord Hustveit, forfatter av den ferske boka «Europa uten gass» og tidligere leder for Unge Venstre, har reist på kryss og tvers i Europa for å undersøke hvorvidt norsk gass faktisk er en «bru til fornybarsamfunnet». Han mener svaret på det er nei.

- Dersom Europa skal nå målene i Parisavtalen, må de gjennomsnittlige utslippene fra energisektoren om kort tid være så lave, at gasskraft faktisk vil være en del av problemet, og ikke en del av løsningen, sier han.

Hustveit kaller det «en behagelig livsløgn» å tro at gass er en del av klimaløsningen.

- Gass er en del av problemet. Jeg synes de som argumenterer for å lete etter mer gass bør erkjenne det, og heller si at det er noe vi tjener veldig mye penger på.

- Men er ikke gass bedre enn kull?

- Jo, åpenbart, men å si at vi leter etter gass for å erstatte kull er et svakt resonnement. Innen vi kan produsere fra nye funn, må utslippene i Europa være så lave at kull allerede er så godt som utkonkurrert, og gass vil da ha høyere utslipp enn det som må til for nå klimamålene.

Lysbakken: - Dette holder ikke

Audun Lysbakken, leder for SV, er lite imponert over utspillet fra Frp.

LITE IMPONERT: SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix
LITE IMPONERT: SV-leder Audun Lysbakken. Foto: Vidar Ruud / NTB scanpix Vis mer

«Det holder ikke at Frp nå motstrebende anerkjenner klimaproblemet, når de ikke forstår at årsaken er forbruk av fossil energi, inkludert gass», skriver han i en e-post til Dagbladet.

«Å satse stadig mer på gass er å lure oss selv, og svært risikofylt når utsikten er stadig krympende gassmarked», mener Lysbakken.

Han viser til at kull utgjør 15 prosent av EUs utslipp av klimagasser, og at å erstatte dette med gass vil kutte de totale utslippene med «fattige sju prosent».

Ifølge Klimapanelets forrige hovedrapport, har et moderne gasskraftverk om lag halvparten av utslippene sammenliknet med et gjennomsnittlig kullkraftverk.

«En strategi som kutter så lite utslipp er dødfødt for å nå målsettingen om maksimalt 1,5 grader», skriver Lysbakken.

SELGER FRISK LUFT: Mangemillionær og entreprenør Chen Guangbiao ønsker å gjøre folk bevisste på den farlige forurensningen i Beijing, som har tåkelagt byen. Han selger frisk luft på boks. Video: Reuters / NTB Scanpix Vis mer