Frp\'s propaganda

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

På forsiden av Fremskrittspartiets nye valgbrosjyre peker en maskert ransmann mot oss med hagle. Teksten lyder: «Gjerningsmannen er av utenlandsk opprinnelse.» Dermed har partiet markert to av sine særkjennetegn: Frp appellerer til folks fremmedfrykt - og partiet forenkler et komplisert problem i en grad som gjør en videre debatt eller forståelse nærmest umulig.

Under overskriften «Bondevik får flere livvakter - og livsfarlig afrikaner får bli» heter det i brosjyren: «Folk flest, som ikke har anledning til å beskytte seg med skuddsikker limousin og bevæpnede livvakter, har derimot en litt annerledes hverdag. De må leve med utrygghet i nabolaget.» Det bør ikke være nødvendig å påpeke hvor fjern denne virkelighetsskildringen er fra folks hverdag.

Derved er det ikke sagt at innvandringen til Norge er problemløs. Mens 14 nordmenn per 1000 ble straffet i 2002, ble 23 av 1000 innvandrere straffet. Men når Fremskrittspartiets Per Sandberg påpeker at «mange unge med innvandrerbakgrunn havner i en kriminell løpebane», snakker han om mennesker som er født og oppvokst her i landet. At de ikke har funnet seg til rette i samfunnet, er et komplekst og tragisk problem, som har minst like meget med storsamfunnets holdninger som foreldrenes bakgrunn å gjøre.

Dette er blant de problemene som Fremskrittspartiet med sin propaganda hindrer en saklig forståelse av. Man gjør det ikke lettere for mennesker med fremmedartet navn og annen hudfarge å bli del av det norske samfunnet ved å avbilde dem maskert og med hagle i hånda.

Fremskrittspartiet har gjort seg avhengig av at innvandringsdebatten holdes varm. Det må den også være. Men det samme partiet har sørget for at den ikke kommer lenger enn til stedet hvil: Ikke frykt, men vilje til i fellesskap å løse problemer, må være hovedtema. Nå synes Frp imidlertid ikke å være i stand til annet enn å snakke med store bokstaver og i korte setninger. Det er ikke enestående for innvandringsdebatten. Vi setter vår lit til at velgerne er i stand til mer.