Frps stortingsgruppe innstiller Hagen til Nobelkomiteen

Partiveteran Carl I. Hagen innstilles som Frps representant til Nobelkomiteen.

Frps valgkomité foreslo onsdag formiddag at Hagen skulle erstatte Inger-Marie Ytterhorn i Nobelkomiteen. Saken ble behandlet på partiets gruppemøte i Stortinget samme ettermiddag, og stortingsgruppa besluttet å innstille Hagen til komiteen.

– Jeg registrerer at det er stor interesse for dette valget med bakgrunn i at Hagen også er vararepresentant til Stortinget. Det er naturlig at Hagen ikke vil møte i Nobelkomiteen dersom han er møtende stortingsrepresentant, sier Frps parlamentariske leder Hans Andreas Limi.

Partiet mener det ikke foreligger formelle hinder for at Hagen kan velges til komiteen.