TOBAKKFRI SNUS: FrPs helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen ber om at Helsedirektoratet behandler søknaden om salg av tobakkfri snus fortere. Foto: Nicolai Eriksen / Dagbladet
TOBAKKFRI SNUS: FrPs helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen ber om at Helsedirektoratet behandler søknaden om salg av tobakkfri snus fortere. Foto: Nicolai Eriksen / DagbladetVis mer

Snusstrid:

Frustrert over somling. Vil ha ny snus til Norge

Frp's helsepolitiske talsperson er frustrert over at Helsedirektoratet ikke har behandlet søknaden om salg av tobakksfri snus. Nå skal Helsedirektoratet se på saken på nytt.

Tobakksfri snus har av noen produsenter blitt lansert som et «sunnere» alternativ til vanlig snus, da den bare inneholder det avhengighetsskapende stoffet nikotin og ikke den kreftframkallende tobakken.

I Norge er det i hovedsak forbudt å produsere eller selge nye tobakks- og nikotinprodukter, men loven åpner for dispensasjon for nye produkter som er dokumentert mindre helseskadelige. Selv om snus uten tobakk tilsynelatende er mindre helseskadelig enn snus med tobakk, trenerer Helsedirektoratet fortsatt saken.

I juni 2018 besluttet Helsedirektoratet å avslå søknadene, med begrunnelse i at EU etter hvert vil komme med et tobakksdirektiv.

FrP frustrert

Frp's helsepolitiske talsperson Åshild Bruun-Gundersen er frustrert over Helsedirektoratets behandling av saken og mener de framstår som en bremsekloss for fornuftig folkehelsepolitikk.

- Helsedirektoratet detaljstyrer langt utenfor rimeligheten. Tobakksfri snus må selvsagt få lov til å selges i Norge, og søknaden må de klare å godkjenne før nyttår, sier Bruun-Gundersen.

Hun mener forbrukerne blir snytt for en mulighet til å kunne bruke tobakksfrie produkter.

Snus uten tobakk

- Snus uten tobakk er åpenbart mindre helseskadelig enn snus med tobakk. Jeg har aldri sett noen grunn til at vi skal sitte og toe hendene våre og vente på hva EU kommer fram til. Dagens lov i Norge er klinkende klar, så det er bare å innvilge dispensasjon, sier Bruun-Gundersen.

Hun er glad for at folkehelseministeren nå sørger for at aktørene får en skikkelig behandling av saken, men forventer at det går fort.

- Saken er trenert fra moralistene i Helsedirektoratet lenge nok. Jeg forventer at Helsedirektoratet nå setter et «ja-stempel» på søknadene om å få selge tobakksfri snus i Norge før jul.

Svarer på tiltalen

- Som forvalter av Tobakksskadeloven, må Helsedirektoratet forholde seg til et meget strengt regelverk. Hovedregelen i tobakksskadeloven er forbud mot nye produkter, svarer Jakob Linhave, avdelingsleder i Helsedirektoratet til Dagbladet.

Han sier at Helsedirektoratet skal se på saken på nytt, og at de har oversendt søknaden til Folkehelseinstituttet for å få en vurdering av skaderisikoen knyttet til det nye produktet.

Åpenbart lavere skadegrad

Karl Erik Lund, seniorforsker ved Folkehelseinstituttet mener at forbudet mot å slippe inn på markedet tobakksfrie nikotinprodukter ikke kan forsvares ut fra et folkehelseperspektiv.

- Både tobakksfri snus og e-sigaretter, som i dag er forbudt, har åpenbart langt lavere skadegrad enn tobakksproduktene som nå selges. Forskning viser at nye nikotinprodukter i hovedsak kommer istedenfor, og ikke i tillegg til, dagens produkter, sier han.

Forbudet hindrer røykere overgang til skadereduserende nikotinopptak, og beskytter de livsfarlige sigarettene mot konkurranse, mener Lund.

- Innretningen på tobakkspolitikken bør være å tilrettelegge for, og ikke hindre, en slik overgang. At dette ikke gjøres skyldes både politikerne som ikke evner å endre det gammeldagse regelverket, men også at Helsedirektoratets jurister over lang tid har behandlet dispensasjonssøknader veldig stivbeint, sier han.

Svenskene på

Swedish Match Norge er en leverandør av flere ulike snus-typer, både med og uten tobakk.

- Hvorfor tror dere tobakksfri snus er lov i Sverige, men forbudt i Norge?

- Sverige har gjort det Norge ikke har gjort, nemlig gitt tobakksfrie produkter egne reguleringer. Strenge, men ikke like strenge som produkter som inneholder tobakk. Hvorfor det er slik må nesten norske myndigheter svare på selv, men på vegne av norske forbrukere synes vi det er synd, sier Geir Hammer, administrerende direktør i Swedish Match Norge.