Frykter byene får kjemperegning

Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) i Oslo frykter for kollektivsatsingen, og hevder byene blir sittende igjen med en kjemperegning hvis regjeringens bomlekkasjer blir vedtatt politikk.

KRITISK: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er kritisk til det som er framkommet om regjeringens bomforhandlinger i mediene.  Foto: Nina Hansen / DAGBLADET
KRITISK: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) er kritisk til det som er framkommet om regjeringens bomforhandlinger i mediene. Foto: Nina Hansen / DAGBLADETVis mer

Økt kommunal egenandel i store samferdselsinvesteringer. Sletting av bompengegjeld. «Bompause». Og økt statlig andel i bypakkene - som igjen skal brukes til å redusere bompengekostnader inn til de store byene.

Det er blant punktene fra regjeringens bomskisse, som har lekket ut i mediene etter Frps landsstyremøte søndag.

Venstre er etter det Dagbladet forstår uenig i et sentralt punkt i avtalen, nemlig at statlig bidrag til flere bypakker skal brukes til å redusere bompengebelastningen for bilister inn til de store byene, og frykter det vil øke trafikken inn til de store byene i strid med det såkalte nullvekstmålet.

- Latterlig

Frp har imidlertid slått fast at det ikke er aktuelt for dem å forhandle videre.

Hvis ingen av partiene gir seg på sine standpunkter, kan regjeringen sprekke.

Byrådsleder i Oslo, Raymond Johansen (Ap), er kritisk til det som har framkommet i mediene så langt.

- Regjeringens bompengepakke kan ved første øyekast se ut som om det blir litt mindre bompenger på bilistene og litt mer fra staten til kollektivtrafikk. Men regnestykket går ikke opp. Det som kuttes i inntekter fra bompengene er flere hundre millioner kroner mer hvert år enn det som gis tilbake i statlige tilskudd til kollektivtrafikk. Byene vil sitte igjen med en kjemperegning, hevder han i en epost til Dagbladet.

Det er egne utregninger byrådslederens kontor har gjort i forbindelse med lekkasjene søndag, som skal vise dette.

Da er det også bakt inn beregninger om tap av penger i forbindelse med en mulig utvidelse av den såkalte timesregelen fra en til tre timer, slik VG meldte om tidligere i kveld.

– Jeg frykter at bompengepakken kan sette en effektiv stopper for utbygging av den allerede hardt pressede kollektivtrafikken og føre til mer kø, kork og kaos for alle som er avhengig av bilen, sier Johansen i eposten.

Han tar forbehold om at han kun har lest medieomtalen av bompengepakken, men sier det vil være svært overraskende om Venstre går med på det som er kommet fram.

- Frp vil gjøre det billigere å kjøre bil, men de som reiser kollektivt må betale som før. I tillegg får de som kjører bil tre timers bompengepause, mens billetten på kollektivtransport fortsatt bare vil vare en time. Det er en dårlig idé for byluften og vil bare gjøre bilkøene enda lenger.

Skeptisk

Samferdselsbyråd Lan Marie Nguyen Berg (MDG) er også skeptisk.

- Her er det bare å gratulere Frp med stort gjennomslag, dessverre, sier hun i en epost til Dagbladet.

Også hun tar forbehold om at hun kun kjenner avtaleutkastets innhold fra mediene, men er kritisk til det som er kommet fram.

Hun sier det er «ufattelig» at Venstre i det hele tatt har gått med på å diskutere dette.

- Dette er politikk som kommer til å føre til økt trafikk og utslipp i byene. For å nå Parisavtalen og Oslos mål om å bli en utslippsfri by i 2030, må det bli billigere å reise miljøvennlig. I stedet stikker regjeringen kjepper i hjulene for miljøsatsingene i byene ved å ville skrote nullvekstmålet, og gjøre det billigere å kjøre bil, sier Nguyen Berg.

Det vil også ha konsekvenser for økonomien i Oslo kommune, påpeker hun.

- Det er uklart for meg om det i det hele tatt kommer noen nye penger til kollektivtilbudet. Om partiene blir enige om denne avtalen, vil regjeringen gi med en hånd og ta med den andre. Det kommer løfter om penger til kollektivsatsing ti år frem i tid, mens det samtidig skal kuttes i bompengene som går til å finansiere nye trikker, sykkelveier og t-banelinjer her og nå. Bompengepausen til Høyre vil øke biltrafikken og kutte inntektene våre med flere hundre millioner kroner i året bare i Oslo, sier hun i en epost til Dagbladet.

Opposisjonen kritisk

Opposisjonen på Stortinget er også kritiske.

Ap-leder Jonas Gahr Støre sier regjeringens håndtering av bompengesaken «vitner om store interne motsetninger og en kaotisk beslutningsprosess».

- De gir et dårlig bidrag til den lokalvalgkampen som nå pågår i kommuner og fylker over hele landet, sier han i et facebookinnlegg søndag kveld.

Der skriver han at det er positivt at staten vil øke sitt bidrag til bypakkene, men at det er uklart hva skissen ellers vil bety for hva bilister og kollektivreisende faktisk skal betale.

- Vi må også vite om dette fører til økt biltrafikk, dårligere luft og mer kø i de store byene, og svekkede muligheter til å nå nullveksmålet som det har vært enighet om. Arbeiderpartiet kan ikke støtte en løsning hvor dette blir resultatet, skriver han.

- Pr-jippo

Rødt-leder Bjørnar Moxnes latterligjør prosessen i regjeringspartiene, slik den utspiller seg søndag.

- Det er helt latterlig at Frps selvforskyldte bompengepanikk kan føre til regjeringskrise, sier Rødt-leder Bjørnar Moxnes i en epost til Dagbladet.

Han mener Frp og regjeringa umiddelbart må legge på bordet hva de faktisk vil gjøre.

- Foreløpig er dette bare en PR-jippo, slik vi er vant med fra et Frp med markeringsbehov i valgkampen. Rødt stilte forslag på Stortinget før sommeren om å gi bompengerabatt til de med gjennomsnittlige og lavere inntekter, stanse store kapasitetsøkende motorveiprosjekter og sikre statlig finansiering av viktige kollektivprosjekter. Slik kan vi få ned biltrafikken i byene, uten at det rammer urettferdig.

- Farse

SV-leder Audun Lysbakken kaller det en farse.

- Det er en farse, og kan bli den rareste regjeringskrisen i Norgeshistorien. Fremskrittspartiet har fått panikk for sin egen politikk, og prøver å unnslippe økninger i bompengene som de selv står bak, sier Lysbakken i en epost til Dagbladet.

Han er opptatt av at miljøet ikke må bli taperen i det han omtaler som et politisk spill.

FERDIG: Finansminister og Frp-leder Siv Jensen oppdaterer oss etter pressekonferansen. Reporter: Mats Rønning. Video: Henning Lillegård. Vis mer

- Vi forventer at hele regjeringen står ved sine løfter til folk i byene om at kollektivtrafikken skal fram, køene vekk og klimautslippene ned, sier Lysbakken.

MDGs nasjonale talsperson, stortingsrepresentanten Une Aina Bastholm, er like bekymret.

- Denne skissen vil bety krise for byene. Den er en oppskrift på kø, kork og kaos, skitten luft og dårligere byer for både mennesker og miljø, sier Bastholm i en epost til Dagbladet.

IKKE ENIGE: Klima- og miljøminister og Venstre-nestleder Ola Elvestuen er klar på at det ikke er noen enighet i regjering og at Frp dermed ikke kan si ja eller nei til en avtale - slik Frp's landsstyre gjøre i dag. Reporter: Mats Rønning. Video: Jørgen Gilbrant Vis mer