UROLIG: De mange skandalene på Stortinget gjør stortingspresident Tone Trøen (H) bekymret. Nå gjentas kravet om at det skal bli lettere å frita en politiker fra vervet som stortingsrepresentant. Foto: Heiko Junge /NTB Scanpix.
UROLIG: De mange skandalene på Stortinget gjør stortingspresident Tone Trøen (H) bekymret. Nå gjentas kravet om at det skal bli lettere å frita en politiker fra vervet som stortingsrepresentant. Foto: Heiko Junge /NTB Scanpix.Vis mer

Skandalene på Stortinget bekymrer presidenten

Frykter for omdømmet

Stortingspresidenten er bekymret for at skandaler i fleng rammer Stortingets omdømme. Frp's Morten Wold mener det må bli enklere for en stortingsrepresentant å fritas fra sitt verv.

- Jeg mener at denne aktuelle saken med Mazyar Keshvari aktualiserer denne problemstillingen på nytt. Dette er en anledning til å se på det helt spesielle stillingsvernet vi stortingsrepresentanter har, sier Wold til Dagbladet.

NYE REGLER: Fremskrittspartiets mann i Stortingets presidentskap, Morten Wold, vil at det skal bli lettere å fritas fra vervet som stortingsrepresentant. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix.
NYE REGLER: Fremskrittspartiets mann i Stortingets presidentskap, Morten Wold, vil at det skal bli lettere å fritas fra vervet som stortingsrepresentant. Foto: Vidar Ruud / NTB Scanpix. Vis mer

Han varsler at han kommer til å ta opp saken på Fremskrittspartiets gruppemøte allerede tirsdag.

- Det handler ikke om å kaste ut noen, men å åpne for at folk kan få lov til å trekke seg hvis de står i kinkig situasjon, blir dømt eller noe annet skjer som gjør at de mister så mye tillit at de ønsker å trekke seg. Da bør det gjøres mulig, sier Wold.

Stortingspresidenten urolig

Wold sitter i presidentskapet på Stortinget og er partikollega med trusselsiktede Mazyar Keshvari. Han tok også i fjor til orde for at det må bli enklere å slippe unna det folkevalgte stortingsvervet. Da hadde vi lagt bak oss Trond Giske-saken, Kristian Tonning Riise-saken og Ulf Leirstein-saken.

Stortingspresident Tone W. Trøen vil ikke uttale seg om forslaget fra Wold, men sier det er opp til Stortinget å eventuelt vedta den grunnlovsendringen som da må til.

Samtidig er hun dypt bekymret over at Stortinget rammes av den ene skandalen etter den andre:

- Jeg vil ikke kommentere denne enkeltstående saken. Men det er klart at i denne stortingsperioden har vi hatt flere saker som uten tvil kan bidra til å svekke tilliten til Stortinget. Det bekymrer meg. Og det skygger over det parlamentariske arbeidet som skjer hver dag, sier hun.

- Må gjenreise tilliten

Trøen sier stortingsrepresentantene er valgt på bakgrunn av tillit og at denne må skjøttes godt overfor velgerne.

- Det har vært en rekke saker nå, det er ikke til å legge skjul på. Vi må gjøre alt vi kan for å gjenreise den tilliten.

- Skal man kunne forvente mer av en stortingsrepresentant enn en «menig borger»?

- Du skal forvente at en stortingsrepresentant skjøtter vervet sitt på en tillitsfull måte. Det er tillit vi er valgt på, og det er velgerne som til enhver tid fortjener at vi gjør oss den verdig. Vi velges på tillit og mandat fra velgerne hvert fjerde år, sier Trøen.

- Vi kan ikke trekke oss og vi kan ikke avskjediges. Det er noen unntak som handler om dersom en taper stemmeretten, slik at en ikke er valgbar, for eksempel om man går i tjeneste for en fremmed stat. Men det er svært begrenset unntak, fortsetter hun.

Tatt opp før

Tidligere Frp-leder Carl I. Hagen fremmet i sin tid et tilsvarende forslag som det Wold vil ta opp under tirsdagens gruppemøte. Hagen mente det måtte bli enklere å få avskjed fra stortingsvervet, men fikk ikke nødvendig tilslutning. Hagen rykker for øvrig inn på Stortinget som vararepresentant for Frp fra Oslo når Keshvari ikke møter.

Wold understreker at det ikke handler om å gå partiene mulighet til å kaste ut brysomme elementer.

- Jeg mener at man må åpne for at folk kan få lov til å trekke seg hvis de står i kinkig situasjon, eller blir dømt eller noe annet skjer som gjør at de mister så mye tillit at de ønsker å trekke seg. Da bør det gjøres mulig, sier Wold.

Tetzschner skeptisk

Høyres Michael Tetzschner er skeptisk til forslaget. Tetzschner presiserer at han ikke uttaler seg om eller på grunnlag av den siste siktelsen mot Mazyar Keshvari.

- Dette er en sak som senere, eventuelt, skal behandles og avklares av domstolene. Så den vil jeg ikke si eller mene noe om. Men jeg er, om noe, enda mer overbevist om at man må stå perioden ut, sier Tetzschner til Dagbladet.

- Presset mot stortingsrepresentantene øker, både fra sosiale medier og til dels fra eget parti. Da er det viktig for meg å verne om at man sitter ut den perioden man er valg inn for, og at man representerer velgerne i sitt valgdistrikt, sier høyrerepresentanten, som selv er utdannet jurist.