Frykter for politiets tillit

I fjor endte bare tre av 656 anmeldelser til Politiets særskilte etterforskningsorgan (Sefo) med tiltale. Lederen i Oslo Politiforening frykter at politiets tillit blant folk kan forsvinne dersom Sefo også i framtida er eneste klageinstans.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I tillegg fikk 13 politimenn påtaleunnlatelse og 29 politimenn forenklet forelegg i 1999.

- Når så få politifolk blir dømt, svekker det tilliten til politiet. Vi trenger et nytt organ i tillegg til Sefo. Mange av politihendelsene som ikke er straffbare kan likevel være klanderverdige, sier leder i Oslo Politiforening Arne Jørgen Olafsen.

- Lærer ikke

  • Av de 656 anmeldte sakene til Sefo ble 138 saker avvist som intet straffbart forhold.
  • 114 ble ansett som åpenbart grunnløse.
  • 286 saker ble henlagt etter bevisets stilling.

Politiforeningens leder mener polititabber, uhell, ulykker og spesielt nestenulykker går i glemmeboka etter at Sefo har avvist eller henlagt saken.

- I dag lærer politiet ikke nok av sine feil. Klager blir behandlet for tilfeldig og ulikt i politidistriktet eller sendt til Sefo, hvor bare straffbare forhold behandles. Politiet har behov for å diskutere og evaluere politihandlinger, sier Olafsen.

Rettssikkerhet

Han ønsker et politiombud, råd eller kommisjon som kan ta opp etiske problemstillinger og klarlegge etiske retningslinjer for politiet.

- Ombudet kan bestå av en person fra Arbeidstilsynet, en person som er faglig tung på moralske og etiske spørsmål og en person med politifaglig kompetanse. Et slikt ombud vil også styrke politifolks rettssikkerhet, mener han.

- Det er tungt for en politibetjent å bli anmeldt til Sefo, selv om anmeldelsen åpenbart er grunnløs. Utenforstående vil likevel ofte tenke «ingen røyk uten ild», og dette kan man forhindre ved å snakke åpent om overtramp eller uheldige hendelser.

Bevis

Lederen i Oslo Politiforening får også støtte fra tidligere uventet hold, kriminolog Liv Finstad.

- Sefo er et hummer-og-kanari-organ, og det er ikke rart at så mange saker henlegges, mener Finstad.

I boka «Politiblikket», som kom i høst, presenterte hun ideen om et nytt organ i tillegg til Sefo. Leder i Advokatforeningen Helge Aarseth tenner imidlertid ikke på ideen om et nytt politiorgan.

- Vi har ikke behandlet et slikt forslag i foreningen, men personlig er jeg noe reservert for tanken. Man bør kunne forvente at kritikkverdige forhold blir tatt hånd om slik politiet er organisert i dag, sier Aarseth.