Frykter forskningsjuks ved Haldenreaktoren

Institutt for energiteknikk (IFE) har satt i gang ekstern gransking etter mistanker om vitenskapsjuks i prosjekter ved Haldenreaktoren.

LAGT NED: Haldenreaktoren, verdens eldste tungtvannsreaktor, ble stengt i fjor. Nå undersøker Institutt for Energiteknikk (IFE) mistanker om juks i forskningsresultater ved prosjekter på anlegget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB Scanpix
LAGT NED: Haldenreaktoren, verdens eldste tungtvannsreaktor, ble stengt i fjor. Nå undersøker Institutt for Energiteknikk (IFE) mistanker om juks i forskningsresultater ved prosjekter på anlegget. Foto: Ole Berg-Rusten / NTB ScanpixVis mer

Prosjektene det gjelder er sluttført for mange år siden, og situasjonen har ikke ført til fare for helse, miljø eller sikkerhet i Halden.

- Informasjonen vi har fått, dreier seg om mulig endring av forskningsresultater i noen prosjekter ved Haldenreaktoren flere år tilbake i tid, sier administrerende direktør Nils Morten Huseby ved IFE.

Haldenreaktoren ble stengt i 2018, og informasjonen er kommet fram i forbindelse med forberedelsene til nedbygging av reaktoren.

IFE betegner forholdet som et mulig brudd på anerkjente forskningsetiske normer. De har rapportert saken til De nasjonale forskningsetiske komiteene og Granskingsutvalget i henhold til Forskningsetikkloven.

Relevante aktører, kunder som kan være berørt, samt myndighetene, er informert.

IFE omtaler selv at det kan være snakk om «vitenskapelig uredelighet» i prosjekter ved reaktoren.

- Vitenskapelig uredelighet er uakseptabelt, og strider mot IFEs etiske prinsipper. Vi har satt inn betydelige ressurser og internasjonal ekspertise i granskingen for å få alle fakta på bordet. Dette vil være en tidkrevende prosess, og vi er fortsatt på et tidlig stadium, sier Huseby.