-  Frykter gisseldrama

Ansatte ved Oslo fengsel frykter at fanger skal kunne bevæpne seg og ta gisler for å rømme. I avdeling A er deler av luftegården uten overvåking.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Hovedtillitsvalgt Dan-Henning Ness sier til Dagbladet at han frykter rømning og gisselsituasjoner hvis det ikke snarest blir gjort noe med beredskap og overvåking i fengselet.

-  Utenfor muren må vi daglig bruke to ansatte som følger med i tilfelle ting blir kastet over muren mens de innsatte er i luftegården. De fungerer nærmest som levende skjold, sier Ness, leder av Oslo Fengsel- og Friomsorgsforening(OFF).

Virker ikke

Inspektør Kim Ekhaugen som er ansvarlig for avdeling A, sier at ledelsen er enige med OFF om at sikkerheten er altfor dårlig ivaretatt.

-  Dette fengselet ligger midt i byen. Derfor er både inntrengning og innkast av ting som for eksempel narkotika langt lettere her enn i andre fengsler som ligger isolert. 80 prosent av de innsatte bruker rusmidler, og derfor ville det vært en klar fordel om vi hadde klart å overvåke aktiviteten utenfor muren.

I dag er det bare to kameraer som dekker deler av luftegård og ei utgangsdør til indre gård.

-  Dette er svært bekymringsfullt. I strøket rundt Plata i Oslo sentrum skal det være flere hundre kameraer som overvåker trafikken, de fleste vanlige mennesker, mens vi her har to utrangerte kameraer, sier Ekhaugen.

Smitteeffekt

På avdeling A, går det heller ikke an å styre kameraet som overvåker luftegården. Det betyr at man bare har et tåkete avstandsbilde fra deler av luftegården.

For 20 år siden ble det installert GPS-overvåking i Oslo fengsel, men på grunn av manglende vedlikehold har ikke disse fungert siden begynnelsen av 90-tallet.

-  Etter det som har skjedd i Sverige hvor det har vært flere rømninger og gisselsituasjoner fra såkalt fluktsikre fengsler og etter ranssakene i Stavanger og på Aker Brygge, er det en reell frykt blant de ansatte, sier Ness.

Også Justisdepartementets avdeling for kriminalomsorg frykter en smitteeffekt etter rømningene i Sverige.

Det første varselet kom for to uker siden da en rømningsplan i Ringerike fengsel ble avslørt.

-  Vår arbeidsdag er blitt endret de siste tre månedene. Kriminalomsorgen har pålagt oss strengere krav når det gjelder sikring og oppfølging av såkalt organiserte kriminelle. Vi antar at ca. 35 innsatte går under en slik definisjon her på avdeling B, men har ikke nødvendig kompetanse og ressurser til å ta oss av denne gruppa innsatte. Vi er kontinuerlig underbemannet i tillegg til at vi har en svært dårlig fysisk sikkerhet, sier Ness til Dagbladet.

De som soner langtidsdommer og som defineres som organiserte kriminelle, skal sone på avdeling B som er rustet kraftig opp de siste åtte åra med forsterket ringmur og nytt kamerautstyr.

-  Men hva hjelper dette når porten fra avdeling B til avdeling A ikke kan lukkes. I første halvår hadde Oslo fengsel et overforbruk i forhold til budsjett på seks millioner. Sykefraværet er ca. 10 prosent.

-  Vi er skuffet over politikerne som nok en gang bevilger mer penger til politi og domstoler, men ikke til fengslene. Som tillitsvalgt føler jeg en plikt til å si fra, men jeg frykter at vi må ha en rømning eller en gisselsituasjon før politikerne forstår hvor alvorlig situasjonen er, sier Ness.

SLÅR ALARM: Fengselsinspektør Kim Ekhaugen og hovedtillitsvalgt Dan-Henning Ness frykter rømninger fra Oslo fengsel.
LITE OVERSIKT: Et kamera som står utenfor muren og som skal gi bilder av all aktivitet i luftegården på avdeling A, lar seg ikke styre. Et uskarpt statisk bilde av deler av luftegården gir lite oversikt.
<!--BTEK0--> HOLDER VAKT: Når fangene luftes, må to betjenter i fengselet holde vakt utenfor ringmuren. Stadig oftere kastes det narkotika og hjelpemidler for rømning over muren til innsatte.
b> VIRKER IKKE: Hovedtillitsvalgt Dan-Henning Ness titter opp på to kameraer langs muren i Oslo fengsel, men begge er ute av funksjon.