REVERS: Statsminister Erna Solberg (H) og Høyres ordførerkandidat Saida Begum er bekymret for integreringen i Oslo under det rødgrønne byrådet. Foto: Bjørn Langsem
REVERS: Statsminister Erna Solberg (H) og Høyres ordførerkandidat Saida Begum er bekymret for integreringen i Oslo under det rødgrønne byrådet. Foto: Bjørn LangsemVis mer

Erna kaster seg inn i Oslo-valgkampen

Frykter integrering i revers med Raymond

Statsministeren vil ha mer telling og måling i Osloskolen og mener integreringen i byen går i gal retning. - Hun forstår ikke Oslo, svarer byrådsleder Raymond Johansen.

- Osloskolen har vært en suksess på grunn av oppmerksomheten om kunnskap og resultater. Sittende byråd har ikke det samme fokuset, og det vil med tiden også vise seg i resultatene. Derfor er det viktig at Høyre vinner valget i Oslo, sier Solberg til Dagbladet.

Sammen med Høyres ordførerkandidat Saida Begum langer hun ut mot skolepolitikken som føres av det rødgrønne byrådet i Oslo.

- Skal regjeringen lykkes med integreringsløftet, må vi lykkes i Oslo. Resultatene man har oppnådd i Osloskolen, skyldes at man har tort å måle elevenes resultater. Å droppe målinger og kartleggingsprøver er å ta ned kunnskapsparametere, og det er ingen god løsning, sier hun.

OPPGITT: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener statsministeren mangler forståelse for Oslo og kaller utspillet "direkte flaut". Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix
OPPGITT: Byrådsleder Raymond Johansen (Ap) mener statsministeren mangler forståelse for Oslo og kaller utspillet "direkte flaut". Foto: Cornelius Poppe / NTB scanpix Vis mer

Aps byrådsleder i Oslo Raymond Johansen mener resultatene viser at Osloskolen er blitt enda bedre etter maktskiftet i hovedstaden i 2015 og peker på gratis kjernetid i aktivitetsskolen (SFO) og 200 flere lærere i småskolen.

- Høyre må slutte å snakke ned landets beste skole. Deres løsning kan oppsummeres med ett ord: Konkurranse. Høyre vil måle 3-åringer, og i forrige periode ønsket partiet karakterer fra 5. trinn og prestasjonslønn for lærere. Elever skal ikke bare lære seg grunnleggende ferdigheter, men også koding, kreativitet og kritisk tenkning, sier han.

Hyller Saida

Det er bitende kaldt i hovedstaden når Dagbladet møter statsministeren og Høyres ordførerkandidat Saida Begum foran rådhuset.

- Saida er selv barn av innvandrere og en representant for det nye Oslo. Hun er et godt eksempel på det vi her snakker om, en høykompetent andregenerasjon av innvandrere, sier Solberg.

- For demokratiet i Norge er det bra at unge mennesker kan bekle en slik posisjon, men også at barn av innvandrere kan gjøre det, fortsetter hun.

Solberg hevder Norge er gode på integrering i det hun kaller et generasjonsperspektiv.

- Vi ser at andregenerasjonsinnvandrere gjør det bra med tanke på utdanning og sysselsetting, sier hun.

Mens 26 prosent av mødre med pakistansk bakgrunn hadde tilknytning til arbeidslivet i 1993, jobbet 79 prosent av døtrene i 2016. Blant norskfødte med foreldre fra Afrika, øker sysselsettingen fra 38 til 66 prosent på en generasjon.

- Utfordringen er å lykkes bedre med første generasjon. I tillegg er det en liten gruppe gutter som det ikke går bra med, og som skyldes at vi ikke er gode nok på å hjelpe dem tidlig, sier Solberg.

Språk

- Den kanskje største politiske skillelinjen innen integreringspolitikken i Oslo i dag, handler om språkopplæring i barnehagen. Vi foreslo at det skulle være et mål alle barn kunne norsk før de begynte på skolen, men partiene på venstresiden stemte dette ned, sier Begum.

- Det må jobbes systematisk med god språkopplæring i alle barnehager, ikke bare enkelte, som i dag, fortsetter hun.

Høyre vil ha egne resultatmål for introduksjonsprogrammet i Oslo og innføre kartleggingsprøver for voksenopplæringen

-Vi må lære av osloskolen og ha som mål at 90 prosent kommer ut i utdanning eller arbeid etter fullført introduksjonsprogram. I Oslo er dette tallet 53 prosent i dag, sier Begum.

Høyre vil også gjøre norskopplæringen mer praksisrettet og sikre at flere får mulighet til å ta fagbrev og videgående opplæring som del av introduksjonsprogrammet.

- Direkte flaut

Byrådsleder Raymond Johansen hevder statsministeren ikke forstår Oslo eller det som foregikk i byen under 20 år med Høyre-byråd fram til 2015.

- Måten Høyre omtaler egen politiske historikk for barns språkopplæring i Oslo er direkte flaut og undervurderer hukommelsen til Oslos småbarnsfamilier, sier Johansen.

- Vi arvet landets lengste barnehagekø og et forbud mot å bygge kommunale barnehager. Dette er to av årsakene til at så mange elever i så mange år har begynt på Osloskolen uten å kunne godt nok norsk, sier han.

- Forbudet opphevet vi med ett pennestrøk. Nå åpner vi i snitt en ny barnehage i måneden, og har utvidet til to barnehageopptak i året. Vi har også innført språkkrav for ansatte i barnehagene, på skolene og i AKS for å sikre at de kan godt nok norsk, og satt i gang språkopplæring for de som ikke møter kravene, fortsetter han.

Johansen viser også til at Oslo ville starte en forsøksordning der kontantstøtten ble erstattet med aktivitet for barn og foreldre for å bedre inkludering, noe regjeringen fastslo at det ikke er anledning til.

Vil ha åpen dør

Høyres ordførerkandidat sier hun føler seg hjemme flere steder i byen, men har vokst opp på Holmen i vest.

VIL BLI ORDFØRER: Saida Begum er Høyres ordførerkandidat ved valget til høsten. Foto: Bjørn Langsem
VIL BLI ORDFØRER: Saida Begum er Høyres ordførerkandidat ved valget til høsten. Foto: Bjørn Langsem Vis mer

- Der var det åpen dør inn til alle naboene. Jeg kunne gå inn hvor som helst og leke med barna eller snakke med de voksne. Den åpenheten som jeg møtte som barn, håper jeg alle nyankomne møter. For å få til integreringen, må alle stille opp, sier hun.

Begum viser til at andelen kommunale boliger må opp vest i byen, for å bidra til en bedre balanse mellom menneskene som bor i Oslos ulike bydeler.

- Vi vil ha flere kommunale boliger vest i Oslo, men valgfriheten må ligge til grunn. Det er ikke sånn at en familie som bor på Tøyen skal tvinges til å flytte vestover. Poenget til bystyret er at det skal finnes kommunale boliger over hele byen. Og da må vi selge en del boliger der vi har hatt mange fra før, sier hun.

Ikke bærekraft

- Vi vil ikke bosette innvandrere i områder med høy innvandrerandel fra før, istemmer statsminister Erna Solberg og slår fast at integreringspolitikken til sjuende og sist avgjør hvor mange som kan komme til Norge.

- Velkommen etter, svarer Raymond Johansen.

- Bosetting er et kommunalt anliggende, og vårt byråd endret hvordan vi bosetter flyktninger. Nå teller for første gang innvandrerandel, og dermed vil flertallet av flyktninger bosettes i vestlige bydeler, sier Ap-toppen.

- Utspillet avslører ikke annet enn statsministerens manglende kunnskap om Høyre-byrådet skamplett i Oslo Øst. De fordelte flyktninger etter innbyggerantall, som innebar å plassere dem i store gårder med kommunale boliger på Oslos østkant, fortsetter Johansen.

Han mener statsministeren er blind for klasseforskjellene i Oslo og viser til at han selv har bodd 50 år i Groruddalen.

- Da jeg vokste opp hadde vi en hvit arbeiderklasse. Nå er sosial ulikhet forsvunnet i metadebatten om etnisitet. Dette er et klassespørsmål, men det snakkes ikke om lenger. Mange av dem som sitter nederst ved bordet, har minoritetsbakgrunn. Og lignende type problemer som det vi ser nå, har vi alltid hatt, uavhengig av etnisitet, sier han.

Skryter av Frp

Saida Begum avviser at det er et problem for henne å samarbeide med Frp i Oslo, der de selverklærte nasjonalkonservative kreftene vant fram under nominasjonsmøtet nylig.

- Noen av de første som gratulerte meg da jeg ble ordførerkandidat, var Frps representanter i bystyret. Det er bedre å ta debatten og argumentere imot, enten utspillet kommer fra Frp eller fra Masud Gharahkhani i Arbeiderpartiet, sier hun.

Regjeringen er blitt kritisert for pengestøtten til innvandringskritiske Human Rights Service, men statsminister Erna Solberg (H) forsvarer bevilgningen som Frp i særdeleshet har ivret for.

- Det er mange mottakere vi har på statsbudsjettet som har veldig krasse synspunkter den andre veien, og som sier krasse ting om dagens regjering. Vi må tåle å høre andre meninger, og de som reagerer, må argumentere imot, sier Solberg og fortsetter.

- De som er uenige med HRS bør argumentere mot synspunktene framfor å si at dette er synspunkter vi bør undertrykke. Jeg er imot et meningsdiktatur som sier at det bare er de politisk korrekte meningene som skal støttes opp under. Det tror jeg rett og slett er farlig. Hvis det ikke er et rom for å høre de andre stemmene, eller at det oppleves slik, tror jeg vi får et mer splittet samfunn.