Frykter islamsk terror

Politiets sikkerhetstjeneste (PST) frykter islamske terrorangrep i Europa hvis USA går til krig mot Irak.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I en ny trusselvurdering konstaterer PST at terrornettverket al-Qaida fremdeles har kapasitet til å påføre sivile mål i Europa betydelig skade.

Men fortsatt mener sikkerhetspolitiet at terrorfaren i Norge er liten. Dagbladet har lest PSTs ugraderte trusselvurdering. Konklusjonen er at mens terrorfaren i Norge er beskrevet som moderat til lav, mener spionjegerne at faren for terrorangrep er stor i Europa.

Dagbladet er også kjent med at det er utarbeidet en hemmelig trusselvurdering, som ned til den minste detalj tar for seg hvilke farer som kan vente.

Krig og konsekvens

Verken PST-sjef Per Sefland eller nestkommanderende Trond Egil With ønsker å kommentere terrorfaren, utover det PST slår fast i den nye trusselvurderingen.

- Vi ønsker ikke å utdype vår vurdering av trusselbildet. Men slik situasjonen er nå, vil vi understreke at vi vurderer trusselbildet fra dag til dag, sier Trond Egil With til Dagbladet.

Den nye trusselvurderingen ble klar først i går kveld. PST har tatt utgangspunkt i en samlet faglig vurdering av informasjon, som den hemmelige tjenesten har hentet inn fra både nasjonale, internasjonale, åpne og lukkede kilder.

Det er tre temaer som drøftes nøye i vurderingen: Konsekvensen av et amerikansk angrep på Irak. Internasjonal terrorisme. Israel/Palestina konflikten.

PSTs fokus er spesielt rettet mot et eventuelt militært angrep på Irak.

Forventer terror

I trusselvurderingen heter det:

«Erfaringene fra tidligere internasjonale konflikter tilsier at man må forvente terroraksjoner som reaksjon på et militært angrep.»

Samtidig viser PST til at det må forventes en økning av trusler mot vestlige mål, både internasjonalt og nasjonalt.

Ekstreme islamske grupper representerer fremdeles en betydelig trussel, fastslår sikkerhetspolitiet.

PST viser blant annet til lydbåndopptaket som den arabiske nyhetskanalen Al-Jazeera hadde med Osama bin Laden tidligere denne uka.

I den nye trusselvurderingen heter det:

«Mønsteret fra tidligere terrorhandlinger er at ledende personer i al-Qaida uttaler seg til media ei tid før planlagte operasjoner iverksettes. »

Det vises også til arrestasjoner i Storbritannia og Spania av personer med antatt tilhørighet til ekstreme grupper. Noe PST mener dokumenterer at al-Qaida fremdeles har kapasitet til å påføre sivile mål i Europa betydelig skade.

Økt spenning

PST konstaterer at en krig mot Irak automatisk vil øke spenningsnivået i flere uavklarte konflikter i Golf-området - og viser til den spente situasjonen mellom Israel og de palestinske selvstyremyndighetene.

Sikkerhetspolitiet mener at et amerikansk ledet angrep på Irak vil kunne styrke enkelte organisasjoners motivasjon til å gjennomføre allerede planlagte operasjoner eller legge planer for nye.

FRYKTER NYE ANGREP: Politiets sikkerhetstjeneste og Per Sefland (lille bildet) konstaterer at terrornettverket al-Qaida fremdeles har kapasitet til å påføre sivile mål betydelig skade. Men fortsatt mener de at terrorfaren i Norge er liten. Her fra ruinene etter bombekatastrofen på Bali i oktober i fjor.