KS roper varsku:

Frykter kutt i skole, vei og kollektiv

Det blir mindre penger til å drive videregående opplæring, kollektivtibud og veivedlikehold neste år, frykter KS.

SKUFFET: KS-leder Gunn Marit Helgesen mener regjeringen gir en dårlig start for regionreformen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpix
SKUFFET: KS-leder Gunn Marit Helgesen mener regjeringen gir en dårlig start for regionreformen. Foto: Lise Åserud / NTB scanpixVis mer

- Når regjeringen ikke vil styrke de frie inntektene til de nye fylkeskommunene, bidrar det til en dårlig start for regionreformen, sier styreleder Gunn Marit Helgesen i KS.

I inntektsopplegget for fylkeskommunen neste år, varsler regjeringen en maksimal vekst på 100 millioner kroner og i verste fall en reduksjon på 200 millioner kroner, framholder Helgesen.

I tillegg mener KS at regjeringen bryter med et viktig prinsipp når administrasjonen av fylkesveiene skal overføres fra Statens vegvesen til fylkeskommunene. Fylkeskommunenene vil kun får penger for de ansatte som faktisk blir flyttet over, og ikke for de årsverkene som i dag gjør jobben.

- Det bryter med prinsippene for overføringer av oppgaver mellom forvaltningsnivåene, og kan innebære en betydelig underfinansiering av reformen, fastslår Hegesen.

Ikke krise, men...

KS' områdedirektør for interessepolitikk, Helge Eide, mener det fort kan bety kutt i fylkeskommunenes øvrige tjenesteområder.

- Vi kan nesten med sikkerhet slå fast allerede nå at det vil bli en underfinansiering, sier han til Dagbladet.

- Vi vet ikke hvor stort beløp dette blir, men det må uansett dekkes inn. Fylkene må da se på andre tjenester og spare der det er mulig.

- Hva snakker vi i så fall om?

- Det er farlig å rope krise. Men de største postene i fylkene er videregående opplæring, kollektivtibud og veivedlikehold. Så dette kan merkes på alle disse områdene.

Reform uten penger

Helgesen mener at regionreformen ikke vil bidra til mer næringsutvikling før det kommer flere penger på bordet.

- Regjeringen slår fast i innledningen til kommuneproposisjonen at fylkeskommuens rolle som regional utviklingsaktør skal styrkes. Likevel har overføringene til regional utvikling blitt redusert flere år på rad. Regjeringen og Stortinget vet at det ikke er nok å vedta en reform. Det må faktisk penger til, sier Helgesen.

Kan være spist opp

Når det gjelder kommuneøkonomien er KS mer avventende. Helgesen viser til at regjeringen varsler en vekst i kommunenes frie inntketer på mellom 1 og 2 milliarder kroner neste år.

- En inntektsøkning i nedre del av dette intervallet vil være brukt opp før vi begynner, fordi endringer i befolkningssammensetningen påfører kommunene en automatisk utgiftsøkning på nær 1 miliard kroner, fastslår Helgesen.

Tankekors

Arbeiderpartiets finanspolitiske talsperson Rigmor Aasrud mener det er et paradoks at regjeringen øker oljepengebruken med 7 milliarder kroner.

- I morgen får vi vite hvordan regjeringen tenker om kommunenes budsjetter framover. De sier at i gode tider skal man spare og holde igjen, men staten bruker stadig veldig mye penger. Det er faktisk i kommunene folk bor. Skal man ha en så stram kommuneøkonomi, er det et tankekors, sier hun.

Sp-leder Trygve Sagsvold Vedum frykter kutt som vil merkes:

- Det jeg er mest bekymret for er kommuneøkonomien. Når de legger opp så stramt, kommer det til å bli kutt i eldretjenester og omsorgstillbud. Det er det folk kommer til å merke mest. Det handler om penger til de unge og eldre, det er der pengene i kommunene går, sier Vedum til Dagbladet.