SENTERPARTIETS LANDSMØTE

Frykter rasering av domstolene

- Regjeringens mål er å få lagt ned flest mulig tingretter, med minst mulig oppmerksomhet, sier Emilie Enger Mehl.

ADVARER: Emilie Enger Mehl, justispolitisk talsperson i Senterpartiet, mener det er fare for at 80 prosent av landets 63 tingretter raderes bort. Foto: Gunnar Ringheim / Dagbladet
ADVARER: Emilie Enger Mehl, justispolitisk talsperson i Senterpartiet, mener det er fare for at 80 prosent av landets 63 tingretter raderes bort. Foto: Gunnar Ringheim / DagbladetVis mer

HAMAR (Dagbladet): I sitt innlegg under generaldebatten på Senterpartiets landsmøte hevdet Emilie Enger Mehl at regjeringen er i ferd med å bygge ned rettsstaten, og at det neste store sentraliseringsprosjektet er domstolene.

Senterpartiets justispolitiske talsperson viste til at regjeringen i 2017 nedsatte en kommisjon som skal utrede framtida for domstolene.

- Mandatet deres er å redusere antall domstoler. Kommisjonen skal levere sin rapport i 2020. Men allerede i år legges det fram en delrapport om struktur, og hvilke domstoler som skal legges ned. Rapporten lanseres 1. oktober 2019, sier Emilie Enger Mehl.

- Tilfeldig?

Hun tror ikke det er tilfeldig at strukturendringsrapporten legges fram etter kommunevalget.

- Det virker i hvert fall ganske beleilig å vente til da. Men debatten kan ikke vente. Vi kan ikke la dette skje i stillhet. Jeg opplever prosessen som uakseptabel og uryddig, nærmest som en skinnprosess, sier Hedmark-representanten.

Hun viser til at vi i dag har 63 tingretter og 34 jordskifteretter.

- Vi kan risikere at kommisjonen lander på ti til femten tingretter – helt ned mot én tingrett i hvert nye fylke. Det betyr i så fall at 80 prosent av våre tingretter legges ned. Jordskifterettene kommer til å forsvinne, og bli slått sammen med de alminnelige domstolene, sier Emilie Enger Mehl.

- Ikke verdig en rettsstat

Til Sp-delegatene på Scandic hotell på Hamar sa hun:

- Kjære landsmøte, Norge er en rettsstat. Det er ikke en rettsstat verdig at tilgangen til domstolene, tilgangen til å få rett, er i ferd med å forsvinne for store deler av Norges befolkning.

- Små domstoler nektes digitalisering og teknisk utstyr. Små domstoler nektes nye bygg. Stadig flere tingretter får felles ledelse mot sin vilje. Under skalkeskjulet økonomi nekter domstolsadministrasjonen å ansette i ledige stillinger ved mindre domstoler, hevdet Emilie Enger Mehl.

Sp-representanten, som er medlem i justiskomiteen på Stortinget, er særdeles skeptisk til sammensetningen av domstolskommisjonen.

- Av 15 medlemmer har de bare klart å finne plass til ett eneste medlem som bor på et sted med tilknytning til en mindre domstol. Domstolsadministrasjonen har lenge vært klar på at de vil legge ned små domstoler, og direktøren har selv fått plass i kommisjonen.

- Uheldig rolleblanding

- I et innlegg i 2015 om sentralisering av domstolene skrev direktøren: «Det er viktig å merke seg at domstolsadministrasjonen er uavhengig av regjeringen og Justisdepartementet».

- Men hvor uavhengig er domstolsadministrasjonen egentlig når de driver en direkte forlengelse av regjeringens sentraliseringspolitikk, og plasserer seg selv i posisjoner som vil sikre et bestemt utfall av en såkalt uavhengig utredning? For meg framstår det som bevisst strategi for å få lagt ned flest mulig tingretter under dekke av å ha en uavhengig utredning, sier Emilie Enger Mehl.

Hun hevder at ingenting tilsier at små domstoler leverer tjenester og saksbehandling med dårligere kvalitet enn store domstoler.

- Det er heller ingenting som tilsier at større domstoler har mer effektivitet og kortere saksbehandlingstid. Tvert imot er en mangfoldig domstolsstruktur hvor folk og næringsliv har tilgang på rettstjenester en styrke ved Norge som vi må bygge videre på, sier Emilie Enger Mehl.

Dødsdom over domstolene

Som avsluttet innlegget sitt med følgende tirade:

- Kjære landsmøte, vi kan ikke la dette forbigå i stillhet. Vi kan ikke la Erna og byråkratene i domstolsadministrasjonen utradere grunnlaget for rettsstaten Norge, og slippe ei bombe, en dødsdom over domstolene, 1. oktober. Denne kampen må vi gå inn i med full styrke før det er for seint.