Frykter reformgrep kan gi nytt bomsjokk

Regjeringen har bestemt at private selskaper skal ta over innkrevingen av bompenger fra og med neste sommer. Ap frykter det vil øke regninga for bilistene.

FRYKTER ØKTE KOSTNADER: Ap frykter bomkostnadene vil øke med regjeringens siste grep i bompengereformen. Frps samferdselsminister, Jon Georg Dale, blåser av kritikken. Foto: Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad.
FRYKTER ØKTE KOSTNADER: Ap frykter bomkostnadene vil øke med regjeringens siste grep i bompengereformen. Frps samferdselsminister, Jon Georg Dale, blåser av kritikken. Foto: Jon Ingemundsen, Stavanger Aftenblad.Vis mer

Regjeringens bompengereform har redusert antallet bompengeselskaper i landet fra rundt seksti til fem regionale bompengeselskaper.

Nå skal selskapene splittes opp igjen.

Senest neste sommer skal private selskaper få slippe til på markedet - og gjøre jobben med å kreve inn penger fra alle som har Autopass-brikke med de regionale bompengeselskapene i dag.

Arbeiderpartiet rister på hodet over endringen, som de mener kan gi økt bompengeregning.

KRITISK: Sverre Myrli, Aps transportpolitiske talsperson, er kritisk til å slippe til kommersielle selskaper på markedet. Foto: ANB
KRITISK: Sverre Myrli, Aps transportpolitiske talsperson, er kritisk til å slippe til kommersielle selskaper på markedet. Foto: ANB Vis mer

Bompengeselskaper forteller nemlig om økte kostnader på mange millioner kroner, som følge av endringen.

- Dette blir et kostnadssluk, og det overrasker ikke oss. Da dette begynte, fikk vi entydige signaler både fra bompengeselskapene og fylkeskommunene om at dette var en dårlig og fordyrende ide, sier transportpolitisk talsperson Sverre Myrli (Ap) på Stortinget.

- Vil dette føre til økte bompenger, tror du?

- Det er det helt åpenbart at det vil gjøre. Dette fordyrer hele innkrevingssystemet, og det er ingen andre enn bilistene som betaler det. Mitt inntrykk er at dette ikke er innført ennå, så budskapet vårt til regjeringen er at det ikke er for seint å snu. Dette må samferdselsministeren og regjeringen rett og slett rydde opp i, sier Myrli.

Utsatt til neste sommer

Den nye regelendringen skulle egentlig innføres i år, men bompengeselskapene har fått dispensasjon fra forskriften som trådte i kraft ved nyttår, fram til neste sommer.

Rent teknisk innebærer den nye forskriften at kommersielle selskaper nå tar over oppgaven med å kreve inn bompenger fra avtalekunder.

For det har staten bestemt at de nye «utstederselskapene» skal få betalt 1,75 prosent av summen de krever inn.

Dette er det de regionale bompengeselskapene som skal betale – noe som altså betyr mindre penger inn til bompengeselskapene, som i dag både krever inn penger og nedbetaler veiinvesteringer på vegne av det offentlige.

Bransjen rister på hodet over endringen, og frykter systemet både blir mer sårbart og dyrt.

Daglig leder Marius Maske i bompengeselskapet Vegamot i Midt-Norge, anslår at de får en kostnadsøkning på mellom 15-30 prosent som følge av endringen.

- I en situasjon hvor utsteder for eksempel går konkurs, vil det kunne bli et problem, og risikoen for dette øker selvsagt når så mye som 85 prosent av kontantstrømmen vår dyttes utenfor vår kontroll, sier Maske.

- Må dekkes inn

Han er usikker på om merkostnaden i seg selv vil medføre økte bompenger, men kan ikke utelukke det.

- Det vi vet er at det må dekkes inn i innkrevingsfasen på ett eller annet vis, men siden kostnadene ved innkrevingen allerede er svært lave, er det lite sannsynlig at akkurat dette i seg selv vil medføre en økning i passeringsprisen. Problemet oppstår dersom vi ikke får pengene for bompasseringene som folk gjør, sier Maske, som frykter at systemet blir mer sårbart med den nye løsningen.

- Hva gjør dere hvis dere ikke får inn pengene deres, og må øke bompengene?

- Hvis et prosjekt går dårligere enn ventet som følge av denne endringen, fordi bompengeselskapene som operatør ikke får pengene våre fra utsteder som skal gjøre innkrevingen, har vi mulighet til å forlenge innkrevingstiden med fem år eller øke satsene med inntil 20 prosent for å få det til å gå opp, ved å søke Vegdirektoratet, sier Maske.

Han frykter det også vil medføre dårligere kundebehandling i en overgangsfase, da kunder trolig må forholde seg til både bompengeselskapet og det nye innkrevingsselskapet.

Økte

Bompengeselskapet Ferde på Sørvestlandet er også kritisk til endringen.

De anslår at de vil tape 60 millioner kroner på nyordningen årlig når regelendringen trer i kraft.

- Vi er i utgangspunktet ikke negativ til reformen, men i og med at vi ikke har et fungerende utstedermarked, er det for tidlig å skille ut utstederrollen fra bompengeselskapene. Vi har en kundemasse som genererer en viss inntekt, og av det har staten bestemt at 1,75 prosent av all omsetningen vi har, skal gå via til utstederene. Disse selskapene skal nå kreve inn pengene, og for det skal de ha betalt 1,75 prosent. Det er en vesentlig kostnad for oss, sier daglig leder Trond Gjørbitz Juvik i Ferde.

De anslår at de økte kostnadene vil være omlag 60 millioner kroner på nyordningen årlig når dersom regelendringen trer i kraft. Det rammer bilistene.

- Når vår kostnad øker, blir det selvsagt mindre penger til veg, sier Juvik.

- Kan dette medføre økte bompenger for folk?

- Det har jeg ingen formening om. Det vil være et politisk spørsmål, sier Juvik.

Delte meninger

En eventuell gevinst vil gå til de private selskapene som - i teorien - skal drive bompengeinnkrevingen fra alle kunder som har avtale med bompengeselskapene.

- Sånn som modellen er laget, vil ikke effektivitetsgevinsten som eventuelt kommer, komme oss til gode, det vil komme utstedervirksomheten til gode. Vi er pålagt en fast pris per inntjente krone, så uansett om utsteder går bra eller dårlig, må vi betale denne summen, forklarer Maske i Vegamot.

Staten skal riktignok ha mulighet til å justere satsen bompengeselskapene er pålagt å betale utstederne dersom det viser seg at selskapene går med store overskudd.

- Men dersom bompengeselskapet går konkurs, må vi betale det også hvis ikke vi får noe fra utstedervirksomheten, for det er jo vi som får problemet dersom pengene ikke kommer inn, sier Maske.

Bompengeselskaper Dagbladet har snakket med, er delt i synet om regelendringen. Fjellinjen AS, som styrer innkrevingen i Oslo og Akershus, mener i motsetning til de to andre, at endringen er positiv.

- Prinsipielt mener vi det er riktig å skille mellom forvaltning av bompengeinntekter og innkrevingsdelen. Jeg mener det er riktig og viktig, for det er to vidt ulike ting, som jeg mener det er lurt å ha en armlengdes avstand mellom, sier økonomidirektør Magne Liestøl Larsen.

Nils Christian Helgesen, som er daglig leder i Vegfinans AS i Innlandet, sier det er for tidlig å si hva konsekvensen av regelendringen eventuelt blir for bilistene.

Beskylder Ap for å kjekke seg

Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) fnyser av kritikken fra Arbeiderpartiet, og beskylder partiet for å kjekke seg i forbindelse med det forestående valget.

Han tror ikke privatiserigen av bompengemarkedet vil medføre mer bompenger - og påpeker at regjeringa parallellt nå gjør en rekke andre ting for å redusere bompengekostnadene for folk flest.

- Vi har hatt dialog med bompengeselskapene om dette hele veien, og de grepene vi tar framover nå, handler om å redusere bompengene for folk. Jeg er ikke overraska over at bompengeselskapene vil beholde oppgavene de har i dag, men hvis det skulle være tilfelle, måtte de ha jobba mer effektivt enn de gjør i dag, sier Dale, og viser til NRKs sak tirsdag, hvor det ble klart at administrasjonskostnadene i bompengeselskapene øker fra 2017 til 2018.

- Forklar hvorfor du mener det blir bedre av å slippe til private?

- Jeg tror ikke at monopol for bompengeselskapene er det som gir størst utvikling på teknologisia. Derfor vil det å slippe til konkurranse drive ned kostnadene på dette området, slik vi har gjort ved for eksempel jernbanereformen, hvor vi anslår en innsparing på 8 milliarder kroner bare de neste årene, sier han.

Kjekker seg: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er overbevist om at endringen fra neste sommer ikke vil medføre økte bompenger for bilistene. Foto: Nina Hansen / Dagbladet.
Kjekker seg: Samferdselsminister Jon Georg Dale (Frp) er overbevist om at endringen fra neste sommer ikke vil medføre økte bompenger for bilistene. Foto: Nina Hansen / Dagbladet. Vis mer

Han innrømmer at det kan være omstillingskostnader ved endringen i bompengesektoren, men understreker at disse ikke skal ramme bilistene.

- Det er noen kostnader ved slike omstillingsprosesser, men kostnaden for bilistene skal ikke øke. Jeg skjønner at Ap prøver å kjekke seg med dette noen uker før et valg, men bilistene kan være helt rolige, sier Dale, som mener ekstrautgiften privatiseringen av bompengesektoren medfører, kan dekkes inn av bedre lånebetingelser for bompengeselskapene, ytterligere kutt i administrasjonskostnadene for de gjenværende bompengeselskapene, og andre bompengereduserende tiltak fra regjeringens side.