Frykter regjeringen gransker drap fordi det er valgår

Professor mener Bjarne Håkon Hanssen har liten grunn til å granske Tromsø-drapet.

MER FORUTSIGBART: Professor Kirsten Rasmussen ved NTNU mener nyere psykologisk forskning har gjort det enklere å forutsi hvilke mennesker som kan begå voldelige handlinger. Foto: John Terje Pedersen
MER FORUTSIGBART: Professor Kirsten Rasmussen ved NTNU mener nyere psykologisk forskning har gjort det enklere å forutsi hvilke mennesker som kan begå voldelige handlinger. Foto: John Terje PedersenVis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

|||(Dagbladet.no) To dager etter trippeldrapene i Tromsø 22. mars oppnevnte statsråd Bjarne Håkon Hanssen et bredt granskingsutvalg ledet av fylkesmann Ann-Kristin Olsen.

Mandatet er å «undersøke mulig svikt i systemer og forløp knyttet til mennesker med kjent psykisk lidelse og som har tatt liv».

Arbeidet skal pågå fram til 1. mai 2010.

- De har kunnskapen

NTNU-professor Kirsten Rasmussen stiller seg undrende til granskningen.

Hun mener Helsedepartementet allerede har den kunnskap som trengs i sitt eget arkiv. I 1998 ledet hun et offentlig utvalget med samme oppdrag.

- Vi baserte oss blant annet på psykiater Randi Rosenquists gjennomgang av drapssaker begått av utilregnelige i årene 1994, 1995 og 1996. Jeg vet ikke om Helsedepartementet har nyttiggjort seg våre konklusjoner eller om rapporten samler støv. Men jeg er overbevist om at våre funn sammen med internasjonale forskningsresultater gir et solid fundament for regjeringen til å handle, i stedet for å undersøke de samme tingene på nytt, sier professoren til dagbladet.no.

Velgerfrieri?

Hun mener at drap begått av mennesker med psykiske lidelser påkaller så stor oppmerksomhet at politikerne kommer på banen.

DREPTE TRE: En 38-årig mann med psykiske problemer oppsøkte Legevakta i Tromsø 22. mars og fortalte at han hadde begått drap. Politiet rykket ut og fant tre personer døde i huset der mannen leide leilighet. Foto: Bjørn Langsem
DREPTE TRE: En 38-årig mann med psykiske problemer oppsøkte Legevakta i Tromsø 22. mars og fortalte at han hadde begått drap. Politiet rykket ut og fant tre personer døde i huset der mannen leide leilighet. Foto: Bjørn Langsem Vis mer

- Jeg mener det er grunn til å stille spørsmål om helseminister Bjarne Håkon Hanssen opprettet Olsen-utvalget i all hast fordi han følte seg presset til å vise handlekraft i et valgår, sier Kirsten Rasmussen.

Alvheim initierte

John Alvheim initierte 1998-granskningen overfor daværende helseminister Dagfinn Høybråten, som oppnevnte Rasmussen-utvalget.

Gjennomgangen av de tre årgangene med rettspsykiatriske erklæringer viste at gjerningspersonene utgjorde en heterogen gruppe uten åpenbare fellestrekk, opplyser Kirsten Rasmussen.

I en artikkel i juniutgaven av Tidsskrift for Norsk Psykologforening skriver hun at andelen drap begått av personer med alvorlig sinnslidelse utgjør 10-20 prosent.

- Denne andelen ser heller ut til å ha sunket enn å ha økt, ifølge årsmeldingen fra Den rettsmedisinske kommisjon for 2008. Men statistikkene gir ingen entydig konklusjon, sier Rasmussen.

For mye tvang

Professoren mener forskning har bidratt til bedre faglig vurdering av voldsrisiko.

- Mens den ustrukturerte kliniske farlighetsprediksjonen for noen tiår tilbake ikke ga bedre resultat enn å kaste mynt og krone, gir dagens strukturerte fremgangsmåter ved hjelp av sjekklister ledetråder til tiltak som kan settes i verk for å redusere risiko, skriver hun.

RYSTET: Sørgende samlet seg utenfor åstedet da nyheten om de grufulle drapene ble kjent. Foto: Bjørn Langsem
RYSTET: Sørgende samlet seg utenfor åstedet da nyheten om de grufulle drapene ble kjent. Foto: Bjørn Langsem Vis mer

Kirsten Rasmussen påpeker at Norge kritiseres for mye tvangsbruk.

- Debatten har ofte vært polarisert mellom påpeking av dramatisk høye tall for tvangsbruk kontra «frihet til å gå til grunne». I Danmark er 2000 mennesker dømt til tvungen psykiatrisk behandling mot 85 i Norge. Det er imidlertid et tankekors at alvorlig kriminalitet skal være nødvendig som inngangsbillett til psykisk helsevern.

Nødvendig, sier Hanssen
Helse- og omsorgsminister Bjarne Håkon Hanssen forsvarer oppnevnelsen av Olsen-utvalget.

- Utviklingen i antall drap begått av mennesker med psykisk lidelse de siste årene har gjort det nødvendig å iverksette en grundig og detaljert gjennomgang. Ikke bare av de enkelte tjenesteyteres oppfølging av gjerningspersonene, men av forløp og systemer hvor de ulike berørte tjenestene sees i sammenheng, sier Bjarne Håkon Hanssen til dagbladet.no.

Han opplyser at Olsen-utvalget ble oppnevnt for å gå bredere og dypere inn i de aktuelle drapssakene enn hva Rasmussen-utvalget hadde mandat til å gjøre.

- Rasmussen-utvalgets arbeid baserte seg på et forskningsprosjekt gitt til Helsetilsynet på oppdrag fra det daværende Sosial- og helsedepartement. Helsetilsynets prosjekt var en gjennomgang av drap og andre alvorlige voldshandlinger i perioden 1994-1996 begått av kjente utilregnelige, med utgangspunkt i arkivet til Den rettsmedisinske kommisjon.

Bredt sammensatt

Helsestatsråden understreker at Olsen-utvalgets sammensetning er bredt og dekker jus, helsefag, politi, kommunale tjenester, brukerkompetanse, systemperspektiv og internasjonal erfaring.

- I innstillingen fra Rasmussen-utvalget til Sosial- og helsedepartementet avgitt 10. desember 1998, slår utvalget selv fast at det er ønskelig med et nytt utvalg som får anledning til å inkludere både strafferettslig utilregnelige og strafferettslig tilregnelige personer, sier Bjarne Håkon Hanssen.

SØRGER: Sørgende søkte sammen og tente lys utenfor åstedet i Tromsø etter at nyheten om de grufulle drapene ble kjent. Foto: Bjørn Langsem
SØRGER: Sørgende søkte sammen og tente lys utenfor åstedet i Tromsø etter at nyheten om de grufulle drapene ble kjent. Foto: Bjørn Langsem Vis mer