Frykter Røkkes lommebok er tom

Over 2000 småaksjonærer lever i frykt for at de vil tape store beløp hvis ikke Kjell Inge Røkke klarer å betjene gjelda i sine selskaper.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

I GÅR STARTET

en flere uker lang sak i Oslo tingrett. Aker Maritimes minoritetsaksjonærer krever at Røkke høyner sitt bud etter at de ble tvangsinnløst i forbindelse med hans overtakelse av alle aksjene i selskapet.

En av dem er Gudmund Bratrud, en nøysom revisor fra Kristiansund som gjennom sitt selskap Analyse Invest har 30000 aksjer i Aker Maritime. Han fikk 72 kroner i kurs da de ble tvangsinnløst, mens småaksjonærenes sakkyndige, revisor Gunnar A. Dahl i DHT Corporate Services, mener verdiene tilsier en kurs på ca. 145 kroner pr. aksje. Et slikt anslag vil koste Røkke ca. 150 millioner kroner ekstra.

BRATRUD TOK ORDET

under rettsmøtet for å oppfordre til forlik mellom partene:

- Ingen vil være tjent med at vi får en skjønnsvurdering som ligger over 72 kroner etter flere års kamp i rettssystemet, og at det så viser seg at Røkke ikke kan betale for seg. Da vil dette være helt bortkastet, sier Bratrud.

Røkkes selskaper er involvert i en rekke rettssaker. Bare i forhold til minoritetsaksjonærer har man tre saker gående. Småaksjonærene i Norway Seafoods vant fram i Høyesterett som fastslo at prinsippet om «virkelig verdi» må beregnes med utgangspunkt i selskapets underliggende verdier. Disse kan som kjent være langt større enn børskursen på det tidspunkt aksjene ble tvangsinnløst.

FLERE EKSPERTER MENER

denne dommen vil kunne danne presedens også for tilsvarende saker mot Aker RGI og Aker Maritime.

- Det er verdt å merke seg at minoritetsaksjonærene har vunnet fram i alle sakene hittil, sier direktør Knut Traaseth i Aksjonærforeningen.

Bratrud sier han tok ordet i rettssaken for å gi myndighetene et spark.

- De har laget et lovverk hvor den ene parten kan nøye seg med å framsette et skambud og selv bestemme hvilken sikkerhet som skal stilles. Det logiske ville vært at minoritetsaksjonærene får utbetalt budkursen med en gang, og at det ble stilt krav om sikkerhet for det beløp man strides om.

Aksjonærforeningen er langt på vei enig.

- Dagens lovverk som ble vurdert sist gang i 1997, forutsetter at den som saksøkes, kan betale for seg, mens vi opplever stor usikkerhet når det gjelder både selskapsstruktur og finansiering. Vi kommer derfor til å ta kontakt med justisministeren for å diskutere disse spørsmålene, sier Traaseth.

FOLKETRYGDFONDET

hadde tre millioner aksjer i Aker RGI og gjør krav på 200- 300 millioner i manglende oppgjør for aksjer, renter og saksomkostninger. Fondets sjef, Tore Lindholt, mener det er svakheter ved dagens lovverk.

- Problemet er at man risikerer en mangeårig prosess hvis man ikke aksepterer budet. Dernest er det en risikomessig ubalanse i at hovedaksjonær bare trenger å deponere penger for det framsatte bud, sier Lindholt.

Kjell Inge Røkke tvinges nå til å samarbeide med kreditorene om å krympe sitt imperium. I løpet av kort tid er følgende solgt unna: Det luksuriøse jetflyet Rebel's Tool. Verdi ca. 300 millioner.Oljeselskapet Aker Energy. Verdi ukjent.

DET JOBBES MED

å få solgt eiendomsselskapet Legend Properties i Florida og lagringsprodusenten Dexion som begge har vært store tapssluk. I går ble det kjent at Røkke selger sin aksjepost på 39,9 prosent i eiendomsselskapet Avantor til Rasmussen-gruppen i Kristiansand for ca. 460 millioner kroner.

Røkkes folk jobber intenst med å refinansiere hele konsernet, men flere kilder peker på at Røkke skal ha mye flaks for å komme ut av knipa han sitter i.

Revisor Gudmund Bratrud er ikke spesielt bitter på Røkke og hans forsøk på å sko seg på minoritetsaksjonærene, selv om han risikerer å tape noen hundretusener.

- Han er ikke verre enn andre. Fred. Olsen og Stolt-Nilsen har gjort det samme. Men hvis det viser seg at folk ikke lenger tør å investere i aksjer, bør lovgiverne ta dette på alvor. Jeg er derimot svært skuffet over Orkla som har dolket minoritetsaksjonærene i ryggen og sikret seg spesialbehandling, sier Gudmund Bratrud.

SELGER UNNA: Kjell Inge Røkke opererer nå på kreditorenes nåde og selger unna de virksomheter han kan for å frigjøre kapital til å betjene sin gjeld på flere milliarder. <P>