Frykter seks år i varetekt

De NOKAS-tiltalte risikerer å bli sittende i varetekt til 2010.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Dette er klart, etter at Høyesteretts kjæremålsutvalg har bestemt seg for ikke å behandle en anke fra Erling Havnå (48).

Advokat John Chr. Elden, som forsvarer 48-åringen, ville at rikets øverste dommere allerede nå skulle avgjøre om det var begått saksbehandlingsfeil i Stavanger tingrett, slik at tingrettens dom måtte oppheves.

Elden ville hatt dette klarlagt før NOKAS-saken kommer opp i Gulating lagmannsrett 4. september. Dette har Høyesteretts kjæremålsutvalg enstemmig sagt nei til i en såkalt beslutning, som ikke er begrunnet.

Hadde Elden på dette tidspunkt fått gjennomslag i kjæremålsutvalget for saksbehandlingsfeil, ville saken kunne kommet opp igjen i tingretten til høsten.

-  Umenneskelig

Etter sin ferske avgjørelse, vil ikke Høyesterett igjen kunne behandle saksbehandlingsanken før etter lagmannsrettssaken, som ikke er ventet avsluttet før vinteren 2007.

Får de NOKAS-tiltalte seinere gjennomslag i Høyesterett for at det er begått saksbehandlingsfeil, må NOKAS-saken opp igjen i tingretten. Det kan trolig ikke skje før høsten 2008, og dermed vil rettsmaratonen, NOKAS-saken, ikke få sin endelige avgjørelse før i 2010.

Advokat Elden sier til Dagbladet at dette vil bryte alle menneskerettigheter om rask saksgang.

 LANG VARETEKT:  Erling Havnå (48) og de andre NOKAS-tiltalte risikerer opp mot fem-seks år i varetekt. Arkivfoto: ERLING HÆGELAND
LANG VARETEKT: Erling Havnå (48) og de andre NOKAS-tiltalte risikerer opp mot fem-seks år i varetekt. Arkivfoto: ERLING HÆGELAND Vis mer

-  Man vil risikere opp mot fem-seks år i varetekt, og de menneskelige og prosessøkonomiske utgiftene vil bli uoverstigelige, sier forsvareren.

NOKAS-ranet skjedde 4. april 2004, og utbyttet ble ca. 55 millioner kroner. 13 personer ble dømt i tingretten 12. mars 2006.

Fotjern

Elden har listet opp en rekke punkter som han mener begrunner at det er begått saksbehandlingsfeil i tingretten.

• Forsvarerne fikk ikke tilstrekkelig dokumentinnsyn og mulighet til å forberede hovedforhandlingen i forkant, herunder at begjæring om utsettelse ikke ble tatt til følge.

• Det var i strid med Den europeiske menneskerettighetskonvensjonen (EMK) at de tiltalte måtte sitte med fotjern inntil torturovervåkingskomiteen grep inn overfor politi og tingrett.

• Tingretten har «dømt» en person mer enn det retten sjøl har funnet bevis for at deltok i ranet. Det er begått «tellefeil».

• NOKAS-saken ble tatt opp til doms før bevistilbudet var avklart. Stavanger tingrett har i ettertid sjøl funnet at en kommunikasjonskontroll-sak kan være av betydning for skyldspørsmålet i saken, en sak forsvarerne ennå ikke har mottatt.

• Bruken av paragrafen som omfatter at de tiltalte var med i organisert kriminell gruppevirksomhet er ikke tilfredsstillende begrunnet fra tingrettens side.