Frykter statsbudsjettet betyr døden for denne

Samarbeidsrådet for biologisk mangfold mener den borgerlige regjeringens politikk dreper arter.

RØDLISTET: Kløverhumle er en av artene SABIMA frykter vil kunne dø ut på grunn av årets statsbudsjett. Foto: Ove Bergersen.
RØDLISTET: Kløverhumle er en av artene SABIMA frykter vil kunne dø ut på grunn av årets statsbudsjett. Foto: Ove Bergersen.Vis mer
Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet): Kløverhumla, storporet flammekjuke og furupraktbilla vil forsvinne fra norsk natur med statsbudsjettet som ble lagt frem denne uken. Det mener Samarbeidsrådet for biologisk mangfold (Sabima).

Mindre gammelskog De frykter budsjettet vil føre til  mindre gammel skog og kulturlandskap, noe som kan gjøre at disse tre insektene og flere andre arter forsvinner helt fra norsk natur.

- Dette er eksempler på arter som kan forsvinne i løpet av ganske få år hvis utviklingen fortsetter, og resultatet av dette statsbudsjettet er at enda flere arter vil bli utrydningstrua og til slutt borte fra norsk natur for alltid. Det hjelper lite med et grønt ordskifte når statsbudsjettet er grått, sier generalsekretær Christian Steel.

- Følges ikke opp Paraplyorganisasjonen er dypt bekymret over mangelen på naturvern, som de mener har skutt fart under den nye regjeringen. Regjeringens forslag til statsbudsjettet sier nemlig at det skal bygges mer vei, raskere.  Det gis også penger til å plante skog på nye arealer. Dessuten skal  hogst i bratt terreng - som typisk omfatter gammel skog hvor mange forskjellige arter bor -  subsidieres.  Samtidig reduseres skogvernmidlene med sju millioner kroner.

- Kritikerne vil kanskje mene at ny vei er mer verdt enn en storporet flammekjuke? 

- Det kan hende, men regjeringen er ikke blant kritikerne. De fagre ordene følges bare ikke opp av handling. Nesten alle disse artene har en eller annen funksjon, enten de demper flom, pollinerer matvekster, bidrar til å rense vann, eller er verdifulle i råstoffer og medisinprodukter, sier Steel.

- Skjer nå Flere rødlistearter trenger ifølge Steel tilrettelegging fra myndighetene hvis de skal overleve.

Når de ikke får det, kan det gi uante konsekvenser.

Kløverhumle er blant annet viktig for pollineringen av kløver, som er mat for flere beitedyr i Norge. Andre arter kan være viktige som råstoffer i for eksempel medisiner. Ødeleggelsen av artsmangfoldet vil skje gradvis, men summen av ødeleggelsene kan bli alvorlige, mener han.

-  Vi har allerede snakket med bønder som har vært nødt til å legge ned kløverproduksjonen sin,  dette er ikke en apokalyptisk smell som skjer om 20 år, det skjer nå. Vi vil merke de negative effektene litt etter litt, sier Steel.

Ikke kartlagt Problemet er at det ikke er satt av penger nok til å kartlegge hva slags nytteverdi arter har og hvor de finnes i Norge.  I mange år har miljøorganisasjoner krevd en nasjonal kartlegging av artsmangfoldet i Norge. Sabima anslår at en slik kartlegging vil koste rundt 700 millioner kroner. Foreløpig er det bare bevilget småpenger.
 
- Slik det går nå, vil det ta oss 30 år å få dette kartet, og vi trenger det nå, spesielt hvis regjeringens mange utbygginger skal realiseres, sier Steel, som blant annet peker på utbyggingen av E16 over Ringerike som et prosjekt som kan støte på problemer på grunn av truet artsmangfold. 
Dårligere Han mener satsingen på å ta vare på det biologiske artsmangfoldet har blitt dårligere etter at den borgerlige regjeringen tok over makta i Norge.
- Vi har sett en jevn økning over mange år på oppbygging av naturforvaltningen, og den har flatet ut nå. I tillegg sier denne regjeringen at de vil satse ennå mer på utbygging. Da må man ha en parallell satsing på kunnskap og bevaring , sier Steel.

FLAMMEKJUKE: En av den storporede flammekjukens slektninger benyttes i kreftmedisin. Effektene av den norske planten er ikke kartlagt - og SABIMA frykter den vil dø ut før det blir gjort. Foto: Terje Spolen Nilsen.
FLAMMEKJUKE: En av den storporede flammekjukens slektninger benyttes i kreftmedisin. Effektene av den norske planten er ikke kartlagt - og SABIMA frykter den vil dø ut før det blir gjort. Foto: Terje Spolen Nilsen. Vis mer

 

FURUPRAKTBILLE: En av tre kritisk truede arter i Norge som Sabima frykter kan forsvinne i løpet av noen få år dersom den ikke får spesiell tilrettelegging. Foto: Wikimedia Commons.
FURUPRAKTBILLE: En av tre kritisk truede arter i Norge som Sabima frykter kan forsvinne i løpet av noen få år dersom den ikke får spesiell tilrettelegging. Foto: Wikimedia Commons. Vis mer