U864 har ligget på havbunnen vest for Fedje i Hordaland i 60 år og inneholder kvikksølv. Det finnes flere vrak med miljøgifter om bord. Foto: Kystverket / SCANPIX
U864 har ligget på havbunnen vest for Fedje i Hordaland i 60 år og inneholder kvikksølv. Det finnes flere vrak med miljøgifter om bord. Foto: Kystverket / SCANPIXVis mer

Frykter udetonerte miljøbomber i havet

Kystverket skal kartlegge miljøgifter i vrak.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

(Dagbladet.no): På rett i underkant av hundre år har 2000 større skip sunket til bunns og blitt liggende utenfor Norskekysten. Noen av dem kan være fulle av miljøgifter som kvikksølv, kobber, nikkel, bly og sennepsgass.

Kystverket skal nå skaffe Fiskeri- og kystdepartmentet en oversikt over hva som finnes i vrakene av skadelige stoffer.

- Det er viktig å få kartlagt hvilke miljøgifter som er i vrakene, slik at vi kan være i forkant med eventuelle tiltak før stoffene begynner å lekke ut i naturen og skape problemer, sier statssekretær Vidar Ulriksen i Fiskeri- og kystdepartementet.

- Dette er en miljøseier! jubler Nina Jensen i WWF.

- Svinaktige stoffer
- Dette har ikke myndighetene kontroll på, det har vi påpekt ved flere anledninger. Derfor er det flott at de går i gang med dette nå, sier Jensen.

Hun er redd for at noen vrak kan utgjøre en betydelig risiko for miljøet i havet.

- De tilfellene det har vært fokus på, viser at vrak kan inneholde uhorvelige mengder svinaktige stoffer, sier hun.                               
Et eksempel er den tyske ubåten U-864 som ligger utenfor Fedje i Hordaland. Ubåten inneholder 65 tonn kvikksølv, som er svært giftig for levende organismer. De 25 Skagerak-vrakene er også kjent. Både Norge, Sverige og Danmark dumpet kjemisk ammunisjon her etter krigen, og utenfor Gotland har fiskere fått klumper med sennepsgass i trålen og blitt skadet. Det er seks år siden SFT fastslo at vrakene burde kartlegges.

- I norsk sone ligger det så dypt at det ikke fiskes her, men det er absolutt en problemstilling. Ellers forventer vi ikke å finne store, ukjente giftlagre, sier informasjonsrådgiver Ane Eide Kjæraas i Kystsverket.

Et annet er "Orizaba" som ligger til havn i Skjervøy i Troms og inneholder store mengder kadmium. WWF frykter også at vrakene av "Erich Giese" og "Neuenfels" ved Narvik kan inneholde miljøgiften PCB.

Heving eller tildekking
Rapporten fra Kystverket skal være ferdig neste høst. Når vrakene er kartlagt vil neste fase være eventuelle tiltak. Da kan det også bli duket for konflikter.

Helt siden vraket av U-864 utenfor Fedje ble oppdaget av Sjøforsvaret i 2003, har det vært strid om hvordan man best skal unngå at kvikksølvet forurenser havet. Lokalbefolkningen og enkelte miljøorganisasjoner mente at vraket burde heves.

I 2006 anbefalte Kystverket at vraket burde dekkes til, og Fiskeri- og kystdepartementet bestemte seg for det i 2007. Etter lokalt press og høringer i Stortinget gikk departementet tilbake på dette og vedtok ny utredning. 10. november i år anbefalte Kystverket igjen at tildekking er det beste og minst risikofylte alternativet.

Men lokalbefolkning, enkelte politikere og miljøorganisasjoner har ikke gitt opp håpet om heving.

- Selv om heving innebærer en viss risiko for lekkasje av kvikksølv er det kun en fysisk fjerning og håndtering av kvikksølvet som vil eliminere frykten for lekkasjer i fremtiden. Det er sjelden en god løsning å pakke inn forurensing og la den ligge for senere å kunne lekke, sier Nina Jensen i WWF.

Vraket ligger ustabilt til i et område på havbunnen der jordskjelv og skred kan føre til lekkasjer. En tildekking vil gjøre det umulig å heve vraket i ettertid.

WWF frykter at dersom U-864 blir tildekket, vil det sette presedens for alle de andre vrakene langs norskekysten.


Hever "Crete Cement" og "Murmansk"
Denne uka fjernes Crete Cemenet, og departementet har gitt klarsignal for at annet omstridt vrak, den russiske krysseren "Murmansk" ved Sørvær, skal fjernes. Arbeidet med å fjerne vraket kan starte til sommeren og være ferdig ved årsskiftet 2010/2011. En rapport fra Havforskningsinstuttet 14. oktober konkluderte med at havområdene rundt krysseren er svakt til moderat forurenset.

Hittil har departmentet gitt høyest prioritet til vrak der det har vært fare for akutt oljeforurensing. I 2006 leverte Kystverket en rapport til Fiskeri- og kystdepartementet med vurdering av de tretti skipene der risikoen var størst. Kystverket prioriterte fem vrak for videre tiltak. To av vrakene, "Nordvard" ved Moss og "Welheim" utenfor Florø er nå tømt for olje. De tre vrakene "Boardale" i Vesterålen, "Erich Giese" og "Neuenfels" ved Narvik gjenstår.