Full avsporing

Styret i NSB drev i går kveld en desperat jakt på noen som kan styre den kriserammede bedriften etter at Osmund Ueland i går fikk sparken. Til slutt måtte de tvinge visekonsernsjef Randi Flesland til å styre skuta til en ny sjef er funnet. Hun hadde egentlig sagt opp jobben.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Med Uelands oppsigelse står konsernledelsen i fare for å rakne fullstendig. Bare en av de tre visekonsernsjefene var i går helt sikre på at han fortsetter i jobben.

Visekonsernsjef Randi Flesland avslo i går å påta seg toppjobben i NSB _ og leverte i stedet sin oppsigelse.

- Jeg ønsket å gå på dagen, men styret har ikke latt meg fratre øyeblikkelig. Det har jeg forståelse for, siden selskapet trenger en ansvarlig toppleder. Men så snart styret har funnet en person de vil konstituere i stillingen som konsernsjef, takker jeg for meg, sier Flesland.

ETTER AT FLESLAND sa nei, gikk styret fra person til person med tilbudet om å ta over. De fikk nei overalt, og måtte tvinge Flesland til å lede bedriften, selv om hun sa opp.

  • - Jeg fikk tilbudet, men takket nei, sier visekonsernsjef Vidar Østereng i NSB BA. Østereng sier til Dagbladet at han vil fortsette i sin stilling.
  • - Jeg fikk tilbud, men takket nei, sier direktøren for NSB Gods, Kjell Frøyslid, som også fortsetter i jobben. Han sitter ikke i konsernledelsen.

Styret forlangte umiddelbare svar fra de som fikk tilbudet. Dagbladet er kjent med at svarfristene var så korte som en time.

  • Visekonsernsjef Cecilie Ditlev-Simonsen fikk ikke tilbud om toppjobben. Men hun var i går ikke slett ikke sikker på at hun fortsetter i stillingen.

- Det er veldig spesielt at styret innkaller til ekstraordinært styremøte per pressemelding. Det har gitt grobunn for spekulasjoner, og hauset opp situasjonen, og det er litt unødvendig. Det er leit at styret håndterer det på denne måten, sier Ditlev-Simonsen.

Går Ditlev-Simonsen av, sitter NSB igjen med en enslig visekonsernsjef, og en fungerende konsernsjef som helst ikke vil ha jobben. Toppledelsen har da raknet.

ETTER DET DAGBLADET ERFARER har styret i tidligere møter gitt tydelig beskjed om sin manglende tillit til Uelands økonomiske planlegging. Dette skal ha gitt seg utslag i at de ikke har godtatt de planer og budsjetter Ueland har presentert. Styret har forlangt at de ble gjennomarbeidet på nytt.

I løpet av gårsdagen, trolig i løpet av møtet, skal Osmund Ueland ha fått et tilbud om å si opp jobben som konserndirektør. Det avsto han fra. Dermed hadde styret ikke noe valg. Mistilliten var erklært.

En sentral del av bakgrunnen for mistilliten skal være at styret har vært mindre fornøyd med Uelands arbeid i den siste tiden. På de fem siste styremøtene skal han fått saker i retur fra styret - fordi arbeidet har vært for dårlig.

Ueland skal ha fått både virksomhetsplaner og budsjetter i retur.

- For dårlig arbeid og for optimistiske prognoser, sier en tillitsvalgt i NSB-systemet til Dagbladet.

STYRELEDER ARENT M. HENRIKSEN avkrefter ikke at det er misnøye med Uelands økonomiske planlegging som er en av årsakene til at styret nå har gitt konsernsjefen sparken.

- Det har over tid utviklet seg et forhold som har gitt manglende tillit mellom styret og konsernsjefen. Men jeg vil ikke utbrodere hvordan dette tillitsforholdet raknet, sier Henriksen.

Etter det Dagbladet erfarer var de ansattes representanter i styret i begynnelsen av gårsdagens styremøte uvillige til å ofre Ueland. Men de ble møtt med så overbevisende argumentasjon at styret til slutt sto samlet om å sparke sjefen. Når de ansattes organisasjoner har blitt overbevist om å vende seg mot konsernsjefen, kan det ikke bety annet enn at argumentene har vært sterke.

- De ansatte ville ikke gått med på dette om de ikke var overbevist. Du får ikke de gutta der til å gå med på noe de ikke tror på, sier en kilde til Dagbladet.

Styret sto dermed samlet om å fjerne Ueland, og Norsk Lokomotivmannsforbunds leder, Øystein Aslaksen, var den eneste av de åtte styremedlemmene som avsto fra å erklære mistillit mot konsernsjefen.

- Aslaksen skjønte at NSB ikke kunne fortsette med en konsernsjef syv av åtte styremedlemmer hadde tillit til, forklarer styreleder Arent M. Henriksen.

Osmund Ueland var til stede under deler av styremøtet, men forlot Prinsens gate ved 15-tida - uten jobb.

MEN VIKTIGERE enn Uelands saksbehandling, er alle de dramatiske hendelser, ulykker, og driftsproblemer som NSB har opplevd det siste halve året. Åstaulykka 4. januar, der 19 mennesker omkom, er og var begynnelsen på slutten for Ueland. Siden da har både alvorlige ulykker stått i kø.

Dette har drevet NSB inn i en tillitskrise hos publikum, en krise som har tvunget styret til å å gå så dramatisk til verks. Ueland har lovet tiltak og forbedringer gang på gang - men han har måttet gjøre det for ofte. Og nye hendelser har fått de reisende til å stille spørsmål ved hvordan NSB har blitt styrt.

Den sviktende ferieplanleggingen - som har ført til at togtransportselskapet NSB har manglet lokførere - ble dråpen som fikk styrets beger til å renne over. Og da ble lederen syndebukken.