Kjeden Trygge Barnehager skiller ut 83 barnehager i egne selskaper

Full forvandling i barnehagekjempe

Trygge Barnehager har returnert 900 millioner kroner til egne barnehageselskaper - og omdannet dem til eiendomsselskaper.

SKILLER BARNEHAGER OG EIENDOM: - Drift av barnehage og drift av eiendom er to ulike bransjer, som krever hver sin ulike kompetanse og systemer. Det er derfor naturlig å skille disse også i ulike selskaper, sier eier og daglig leder i Trygge Barnehager. Foto: Kristin Svorte/Dagbladet
SKILLER BARNEHAGER OG EIENDOM: - Drift av barnehage og drift av eiendom er to ulike bransjer, som krever hver sin ulike kompetanse og systemer. Det er derfor naturlig å skille disse også i ulike selskaper, sier eier og daglig leder i Trygge Barnehager. Foto: Kristin Svorte/DagbladetVis mer

Mange ble bestyrtet da eierselskapet i Trygge Barnehager-kjeden (FUS) i 2017 tok ut såkalt konsernbidrag fra barnehagene, og fikk et årsresultat på over 900 millioner kroner.

- Vi er sterkt kritiske til at de har tatt ut så mye i overskudd. (..) Denne aktøren er så langt fra kommunal eller ideell som det går an å komme, sa bystyrepolitiker Dag Mossige (Ap) i Stavanger i mai i fjor til Stavanger Aftenblad.

Nå viser regnskapene for 2018 at pengene har gått motsatt vei - som ledd i en spektakulær operasjon.

Siden 2017 har også noe annet viktig skjedd: Ved årsskiftet ble selskapene omdannet til rene eiendomsselskaper.

Disse har skilt ut eller vil skille ut sine barnehager i 83 nye, rendyrkede barnehageselskaper - som så blir leietakere hos eiendomsselskapene.

Tilbake samme vei

- Det stemmer, svarer Trygge Barnehagers daglige leder Eli Sævareid, når Dagbladet spør om alle de 900 millionene er sendt tilbake til de samme selskapene som de kom fra.

Sævareid eier 50 prosent av Trygge Barnehager, en av fire store barnehagekjeder som til sammen eier 600 av landets cirka 3000 private barnehager.

- Hva oppnådde dere ved å flytte 900 mill. ut av og deretter tilbake til de samme selskapene?

- Styrke egenkapitalen i den enkelte barnehage, svarer Sævareid.

- Hmm. Det er jo samme sum som sendes tilbake?

- Ja. I henhold til lover må det gjøres slik, svarer Sævareid, som i en epost skriver at «en eier av et aksjeselskap kan ikke bruke et selskap sine midler fritt».

Fra regnskapskyndig hold får Dagbladet forklart at det vesentlige av de tilbakeførte pengene ble en del av den frie egenkapitalen, og dermed lettere tilgjengelig for eierne, også som lovlig utbytte.

Navnebytter i fleng

I dokumenter innsendt til Brønnøysundregistrene forklarer Sævareid nøyaktig hva som har skjedd.

For eksempel viser regnskapene at Trygge Barnehager i 2017 tok ut 9 070 215 kroner fra Almemoen FUS Barnehage på Hønefoss. I 2018 ble på krona like mye satt inn igjen - 100 000 kroner som selskapskapital og resten som overkurs.

I januar ble så selskapet omdannet til et eiendomsselskap, og fikk navnet Almemoen Eiendom BHG as.

Dagbladet har spurt Sævareid om det er riktig å si at pengene tilbakeføres til barnehagene, slik hun tidligere har lovet, når pengene tilbakeføres til selskaper som nå har blitt rene eiendomsselskaper.

- Resonnementet bygger på feil premiss. Egenkapitalen ble tilbakeført til samme selskap som de ble tatt ut fra, slik at denne øvelsen ikke har påvirket barnehagens egenkapital, svarer Eli Sævareid.

- Påvirker ikke driften

Med virkning fra 1. januar i år skilte Almemoen Eiendom BHG selve barnehagen ut i et nytt selskap, som overtok det gamle navnet Almemoen FUS Barnehage as.

Dagbladet har spurt Sævareid om hvorfor Trygge Barnehager gjør det samme i til sammen 83 selskaper.

- Drift av barnehage og drift av eiendom er to ulike bransjer, som krever hver sin ulike kompetanse og systemer. Det er derfor naturlig å skille disse også i ulike selskaper formelt, slik det også er vanlig praksis hos mange andre. Dette påvirker ikke drift av barnehagen, skriver Eli Sævareid i en e-post til Dagbladet.

VIL REFORMERE: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix
VIL REFORMERE: Kunnskapsminister Jan Tore Sanner. Foto: Terje Pedersen/NTB Scanpix Vis mer

Et av kunnskapsminister Jan Tore Sanners forslag til et nytt regelverk for private barnehager, som i år har vært ute på høring, er krav om et eget aksjeselskap for hver barnehage.

- Vi vil at det skal være enklere å føre kontroll med barnehagenes bruk av offentlige tilskudd og foreldrebetaling, og vi foreslår blant annet at hver barnehage skal være et selvstendig rettssubjekt, og at det skal være forbud mot å drive annen virksomhet enn barnehage i samme rettssubjekt, skriver statssekretær Julie Midtgarden Remen i en epost til Dagbladet.

Eli Sævareid skriver at Trygge Barnehager helt fra starten har hatt egne aksjeselskaper for hver barnehage, og at det ikke har vært vanskelig å føre tilsyn med disse.