Full forvirring om åpningstider

Hva du kan handle av varer på en søndag, hvor og når du skal kunne handle dem og hvor store butikkene skal være, rir politikerne som en mare. Nå kaster også bensinbransjen seg inn i debatten og krever et klart nei til at kommunene skal kunne få bestemme åpningstidene.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

- Kommunale åpningstider gir kaos, er budskapet fra Norsk Petroleumsinstitutt som taler bensinstasjonenes sak.

Slik bildet avtegner seg i dag, er det ikke flertall på Stortinget for forslag om innskrenkninger i åpningstidene, eller innskrening av vareutvalget som skal tilbys.

Når familie-, forbuker- og administrasjonskomiteen skal avgi innstilling om åpningstidsloven 2. april, er det store muligheter for at det kan bli flertall for Arbeiderpartiets forslag fra før regjeringsskiftet. Den såkalte «Brustadbua» kan dermed se dagens lys.

Tre forskjellige syn

De tre regjeringspartiene har tre forskjellige syn på hvordan søndagshandelen bør organiseres.

Senterpartiet har foreslått en begrensning i vareutvalget, Venstre vil ha det stort sett som i dag, mens Kristelig Folkeparti ikke helt vet hva det vil. Slik det ser ut nå, ligger trolig «Brustadbua» partiets hjerte nærmest.

Det største problemet for politikerne er at folk flest ikke helt skjønner noe som helst av debatten, og hvorfor den har kommet opp. Diskusjonen om hvor store butikkene skal få være på søndager, og om det skal være mulig å få kjøpe pizza eller ikke, fremstår som latterlig for svært mange.

Ikke kommunalt

Venstre har også luftet tanken om at kommunene selv skal kunne få bestemme åpningstider og vareutvalg. Et slikt forslag sprer frykt blant landets bensinstasjonseiere.

- Det vil være uholdbart om skiftende flertall i kommunestyrer skal avgjøre når en bensinstasjon skal holde åpent, og hvilke varer den skal kunne selge. Butikker bygges og innredes med en viss forutsigbarhet og langsiktighet for øye. Hvis hver enkelt kommune skal bestemme, vil det kunne skape uheldige forskjeller i konkurransen mellom næringsdrivende i nabokommuner, sier administrerende direktør i Texaco, Jan Lyder Løberg. Han er også styreformann i oljeselskapenes bransjeforening, Norsk Petroleumsinstitutt.

Løberg viser til at salg av dagligvarer er svært viktig for bensinstasjonene, og at mange betjente stasjoner ikke vil overleve uten salg av melk, brød og andre dagligvarer.

- Den eneste løsningen som er tilstrekkelig fleksibel, både for dagens situasjon og fremtidens krav, er å oppheve hele åpningstidsloven. Sverige opphevet sin åpningstidslov for 25 år siden, og lever utmerket uten regulering. Vi trenger ingen slik lov i Norge, understreker Løberg.

Skal det først være en begrensning, mener han at areal er bedre egnet enn varelister.