Full forvirring om våpenkjøpet

Forsvarsminister Kristin Krohn Devold sier det er helt uproblematisk å kjøpe panservernraketter fra Tyskland, selv om de produseres på lisens fra Israel og delvis bygger på israelsk teknologi. Hun holder også døra på gløtt for mindre våpenkjøp fra Israel.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Regjeringens holdning til våpenkjøp fra Israel er uoversiktlig. På den ene siden slår utenriksminister Jan Petersen fast at det er uaktuelt å kjøpe våpen fra Israel. Samtidig sier forsvarsministeren at hun ikke ønsker å stenge muligheten for slike våpenkjøp fra Israel.

Grensen går ved innkjøp for mer enn 75 millioner kroner. Da utløses kravet om gjenkjøpsavtaler av militært materiell. Og Norge selger ikke våpen til land i krig.

Vanskelig

- Det er ikke forbud mot å handle med Israel. Opp gjennom åra er det kjøpt små enheter fra Israel til forsvaret, men hver gang har det skjedd etter politisk klarering.

- Det er altså uproblematisk å gjøre småkjøp. Hvor går grensen?

- Jeg vil ha muligheten til å foreta en vurdering av hver enkelt forespørsel. Og jeg vil ikke utelukke at man kan kjøpe våpen fra Israel i framtida, sier forsvarsministeren.

Men utenriksminister Jan Petersen er tydeligvis av en annen oppfatning. Til pressen i går uttalte han følgende:

- Norge skal ikke kjøpe israelske våpen.

Bråk

Da Dagbladet i går avslørte forsvarets kjøp av ti israelske panservernraketter, ble det bråk. Stortingets opposisjon slo fast at Norge ikke kan kjøpe våpen fra et land i krig.

Kristin Krohn Devold deler ikke opposisjonens syn fullt ut.

- Norge planlegger å gå til anskaffelse av mellomdistanse panservåpen til Hæren. Et av de aktuelle selskapene produserer panservernraketter på lisens fra Israel. Det har delvis israelsk teknologisk innhold, men det er det tyske konsortiet STN Atlas Elektronik GmbH som står for produksjonen, sier hun.

Men forsvaret ønsket å teste ut våpnene nå - før den tyske produksjonen var kommet i gang. Da ba man om å få rakettene sendt direkte fra Israel for ikke å forsinke prosessen.

- Det er ikke kritikkverdig, og jeg mener det var en uproblematisk avgjørelse, sier Devold til Dagbladet.

- Det er altså uproblematisk å prøve ut ti israelske originalraketter så lenge vi vurderer å kjøpe de samme rakettene på lisens fra Tyskland. Hva er forskjellen?

- Allerede i 1998 ble det tyske konsortiet akseptert som tilbyder i forbindelse med de planlagte innkjøpene av panservernraketter. Våpnene produseres på lisens fra Israel, men det tyske konsortiet står for hele produksjonen, og det tyske konsortiet vil være ansvarlig for alle gjenkjøpsforpliktelser ved et eventuelt kjøp.

To tilbydere

Ifølge forsvarsministeren står rakettkontrakten mellom Lockheed Martin/Raytheon med systemet Javelin og det tyske konsortiet STN Atlas Elektronik GmbH.

Det tyske konsortiet har nylig startet opp produksjon av systemer i Finland.

Endelig valg av leverandør vil bli lagt fram for politisk ledelse i Forsvarsdepartementet neste år.