Full krangel om fastlegeordning

En ansatt i departementet kuppet nærmest Legeforeningens pressekonferanse om fastlegeordningen i ettermiddag. Mens legene forklarte hvorfor de ikke godtar statens kompensasjon for å innføre ordningen, spredte en byråkrat departementsfarget informasjon til journalistene. Det endte med at pressekonferansen rant ut i sanden.

Hei, denne artikkelen er over ett år gammel og kan innholde utdatert informasjon

Stortinget har bestemt at alle i Norge skal ha en fast lege. Håpet er å effektivisere helsesektoren, slik at kostnadene blir lavere. Ordningen skulle egentlig tre i kraft i år, men på grunn av uenighet mellom legene, staten og kommunene, er ordningen utsatt til 1. juni 2001. Nå ser det ut til at startskuddet for reformen ikke kan smelle denne dagen heller.

Dårlig tilbud

Den Norske Lægeforeningen (DNL) forhandler om en kompensasjon for fastlegeordningen med Kommunenes Sentralforbund (KS) og staten. Sentralstyret i DNL sa i dag nei til tilbudet som KS hadde lagt fram. Hovedbegrunnelsen for avslaget er at tilbudet ikke er balansert nok. I det ligger først og framst et økonomisk oppgjør for legene, men også veiledning for nyutdannede leger, bedre rekruttering til legeyrket og mer likestilling mellom leger i distriktet og sentrale strøk.

- Legene dyttes på for mange plikter, mens legenes rettigheter og kommunenes plikter for en skikkelig gjennomføring av ordningen ikke er nevnt med et ord i avtalen, sier president Hans Petter Aarseth i legeforeningen.

Legeforeningen mener at deres medlemmer ikke vil føle seg trygge på å kunne utøve sitt ansvar som leger på en tilferdstillende måte, dersom tilbudet fra staten blir stående.

Frret journalister

Byråkraten som delte ut departementsfarget informasjon til journalister mens pressekonferansen pågikk, hevder at Legeforeningen krever 1,7 milliarder kroner for å gjennomføre reformen. Dette tallet bestrider legene, og mener at den økonomiske avstanden er veldig liten. Byråkraten mener staten har tilbudt 280 millioner kroner.

- 1,7 milliarder kroner er viss-vass. Vi skal gjennomføre en fastlegeordning for Norge, ikke for hele verden, sier Aarseth, som ikke vil tallfeste hva legeforeningen krever.

- Det er ikke mulig å tallfeste avstanden mellom tilbud og krav, fordi den vil variere i forhold til en del andre forutsetninger i avtalteverket, sier visepresident i Legeforeningen, Hans Kristian Bakke.

- Hva synes du om oppførselen til en av departementets ansatte på pressekonferansen?

- Jeg føler det ikke er riktig å kommentere det andre gjorde i den sammenhengen, men jeg er overrasket over det som skjedde, sier Bakke.

Tønne overrasket

Helseminister Tore Tønne er overrasket over at legeforeningen har takket nei til tilbudet fra KS og staten.

- Det er klart at hvis legeforeningen fastholder det de nå sier, må vi se på om det er andre måter å iverksette Stortingets vedtak på, sier Tore Tønne til NRK.

- Jeg har forstått at det var veldig liten avstand etter de siste tilbudene som ble gitt fra statens side. Jeg vil sterkt håpe at man ennå gir seg tid til å gå igjennom dette grundig for å se om det er mulig å få til enighet, sier Tønne.